Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Kárpáti Andrea

Az oldal tartalma jelnyelven


Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Visual Culture Research Group

Kárpáti Andrea

Kárpáti Andrea neveléstudományi kutató, művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet oktatója. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság tagja, az UNESCO-affiliált nemzetközi művészetpedagógiai szervezet, az International Society for Education through Art korábbi alelnöke, három nemzetközi neveléstudományi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, valamint az Európai Vizuális Nevelési Hálózat kutatójaként a Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret társszerzője. Oktatói munkája során tudománykommunikátorok és múzeumi szakemberek képzését, a vizuális nyelv fejlődését vizsgáló doktori munkák témavezetését látja el. Kutatási területei: a vizuális képességek fejlődésének feltárása hagyományos és digitális médiumokban, a gyermekrajz és az ifjúsági szubkultúrák képi nyelvének vizsgálata, a vizuális tehetség felismerése és gondozása, múzeumi tanulás.

Kutatási téma

A hazai vizuális nevelés máig korszerű hagyománya Moholy-Nagy László, Kepes György és Breuer Marcell, a Bauhaus iparművészeti és építészeti főiskola szellemét meghatározó magyar alkotók öröksége, amelynek középpontjában a vizuális nyelv kreatív használata és a társadalmi problémákra érzékeny képi nyelvhasználat áll. A magyar Bauhaus-mesterek művészi alkotómunkája bizonyíték arra is, hogy a hagyományos és a géppel segített képalkotás egyenértékű: a fotó és a film, illetve a 21. században a multimédia és intermédia a mindennapi életben használt képi nyelv részévé vált. Ezt a szemléletet viszik tovább a kutatásunk során kidolgozandó Moholy-Nagy Vizuális Modulok, melyekből az iskola kultúrája és a rajzpedagógus szemléletét tükröző tantervek építhetők. A „Vizuális kultúra” tantárgy 1–11. osztályos tantervéhez, a vizuális kommunikáció, a médiakultúra, a környezetkultúra és a kortárs képzőművészet témaköreiben fejlesztjük tantervi moduljainkat, taneszközeinket. Művészeti projektekben a közös tananyagrészek összekapcsolásával hidat építünk a Matematika, Informatika, Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak felé is. Tantárgyi alapú, de integrációs lehetőségeket hordozó megközelítésünk a térszemlélet és a digitális képalkotás (fotó és film, infografika és kiadványtervezés) alapjainak integrálásával gazdagítja majd a Vizuális kultúra tantárgy pedagógiáját.

A vizuális nevelés a kreatív kifejezésen és a művészet iránti nyitott, érdeklődő magatartás kialakításán túl számos, a munka világában nélkülözhetetlen képességre is hat, mint a térszemlélet, a képi kommunikáció hagyományos és kortárs formáinak használata vagy a digitális írástudás. Moduljaink egy-egy ilyen képességcsoportot kiemelten fejlesztenek, azokat három és fél tanéves, felmenő rendszerű iskolakísérletekben, kontrollcsoportos képességméréssel értékeljük. A kutatás során 6–17 éves korban vizsgáljuk, hogyan hatnak ezek az innovatív tartalmak és módszerek a vizuális kommunikáció, valamint a színek befogadásának, értelmezésének és a kreativitásnak a fejlődésére, 11–17 éves korban ezenfelül a téralkotás és térértelmezés, a vizuális memória és a kombinatív képességek fejlődésére, 15–17 éves korban pedig a pszichológiai immunkompetencia (reziliencia) változására. A vizuális alkotó és befogadó képességek fejlődését projektfeladatok portfólióértékelésével és képes önértékelő lapokkal folyamatosan vizsgáljuk.

Kutatásaink eredménye a 6–17 évesek vizuális képességrendszerének leírása, bemért digitális és hagyományos tesztek és feladatok a fejlesztő értékeléshez, valamint a négy vizuális nevelési terület bizonyítottan sikeres pedagógiai programjait bemutató kézikönyvsorozat lesz.

Befogadó intézet

ELTE Természettudományi Kar

A kutatócsoport tagjai

• Babály Bernadett, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet
• Balanyi Rita, Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest
• Berencsy Istvánné, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak
• Bíró Ildikó, Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szatymazi Általános Iskolája, Szatymaz
Bredács Alice, PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, Pécs
Dávidné Géczi Mária, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gál András, Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Edelény
Garamvölgyi Béla, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Gaul Emil, Nyíregyházi Egyetem
Gaul-Ács Ágnes, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest
Geisbühl Tünde, Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Gergelyné Kiss Melinda, Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda, Kecskemét
Havasi Tamás, Nyíregyházi Egyetem
Kádárné Szepesi Ibolya, Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola
Kárpáti Andrea DSc, Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Budapest
Koczkáné Sárközi Ilona, Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda, Kecskemét
Kovács Hajnalka, Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kar, Művészeti és Anyanyelvi Tanszék
Kugler Erika, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény
Maráczi Margit, Makói József Attila Gimnázium
Mészáros Zsuzska, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Móricz László Péterné, Lázár Ervin Általános Iskola, Budapest
Nagy Angelika Ágnes, Nyíregyházi Egyetem, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nagy Imre, MKE Tanárképző, Budapest
Orosz Csaba, Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet
• Pásztor Attila, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Pénzár Ágnes, PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs
Póczos Valéria, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Pók Tímea, Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest
Sándor Zsuzsa, EKE Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete, Sárospatak
Simon Tünde, Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest
Sinkó István, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest
Sóstói Andrásné, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szász Regina, Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola, Budapest
Tóth Alisa, Szegedi Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Tóth Tibor, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézet, Eger
• Dr. Záchné Ádám Izabella, Kovács Pál Babtista Gimnázium, Budapest
Zele János, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://vizualiskultura.elte.hu/

Elérhetőség

E-mail: andrea [dot] karpati [at] uni-corvinus [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma