Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Szalay Luca

Az oldal tartalma jelnyelven

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Research Group on Inquiry-Based Chemistry Education

Szalay Luca

A kutatócsoport vezetője dr. Szalay Luca, az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa, a kémia szakmódszertan elméleti és gyakorlati tantárgyainak oktatója; továbbá a Kémiai Intézet Múzeumának felelőse, valamint a PR bizottság koordinátora. Tagja a TTK Oktatás-módszertani Centrumának. 1986-ban gyógyszerkutató szakirányon szerzett vegyészdiplomát az ELTE-n, majd a Gyógyszerkutató Intézetben dolgozott. 1994-től a (szintén az ELTE-n szerzett) kémiatanári diploma birtokában a Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában tanított. Az ELTE Kémia Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot 2006-ban, ugyanabban az évben kezdte meg jelenleg is folytatott munkáját az ELTE Kémiai Intézetében. 2016-ban elnyerte a „Mikola Sándor katedra birtokosa” címet.

Kutatási téma

A kutatócsoport kémia-szakmódszertani kutatásába 18 iskola 24 kémiatanárát és 920 tanulóját vonták be. Az iskolák szükségképpen mind 6 osztályos gimnáziumok, annak érdekében, hogy 4 tanéven keresztül végig tudják kísérni a diákok kémiatanulmányait. Az ehhez szükséges feladatlapokat és teszteket először a kutatócsoport egyetemi oktató tagjai készítették és lektorálták. 2017 tavaszától azonban az erre vállalkozó kémiatanár kollégák is bekapcsolódtak a feladatlapok készítésébe. A gyakorló kémiatanárok közreműködnek a feladatlapok által feldolgozott témák kiválasztásában, véleményezik az összes feladatlapot és tesztet, illetve megoldókulcsaikat, valamint javító szándékú észrevételeikkel is segítik a szakmódszertani kísérlet teljes folyamatát.

Ebben a projektben azt az „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című, a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 projekt keretében megvalósult kémia-szakmódszertani kutatást folytatják, amelynek eredményeit korábban a Chemistry Education Research and Practice folyóiratban publikálták. A pedagógiai kísérlet időtartama négy tanév, és végigkíséri a kutatásba bevont tanulók kémiatanulmányait a 7. osztálytól a 10. osztályig.

A szakmódszertani kísérletekben részt vevő 7. osztályos tanulók
Forrás: Szalay Luca

Minden tanévben minden tanuló legalább hat érdekes kontextusba helyezett tanulókísérletet végez. A kontrollcsoport receptszerű leírás alapján végzi a kísérleteket, az egyik kísérleti csoport emellé elméleti kísérletterveztető feladatokat is kap, a másik kísérleti (kutatásalapú módszerrel dolgozó) csoport diákjainak pedig meg is kell tervezni a végrehajtandó tanulókísérleteik egy vagy néhány lépését. A diákok az első tanév elején és minden tanév végén olyan tesztet írnak, amely kísérlettervező képességeiken kívül egyéb képességeiket és ténybeli kémiatudásukat is méri.

Befogadó intézet

ELTE Kémiai Intézet

A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoport gyakorló kémiatanár tagjai:

 1. Bárány Zsolt Béla (Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma)
 2. Bálint Martin (Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest)
 3. Barna Barbara (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)
 4. Borbás Réka (Szent István Gimnázium, Budapest)
 5. Böddiné dr. Schróth Ágnes (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium)
 6. Dancsó Éva (Eötvös József Gimnázium, Budapest)
 7. Dobóné Dr. Tarai Éva (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest)
 8. Ferenczyné Molnár Márta (Eötvös József Gimnázium, Budapest)
 9. Fernengel András (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium)
 10. Gavlikné Kiss Anita (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)
 11. Gajdosné Szabó Márta (Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest)
 12. Hangené Csuhaj Katalin (Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium)
 13. Jakab Tibor (Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló)
 14. Kiss Edina (Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest)
 15. Kosztelnik Erzsébet (Óbudai Gimnázium)
 16. Maczkó Kornélia (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)
 17. Martin Amália (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)
 18. Moldoványi Cecília (Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium, Budapest)
 19. Nagyné Hodula Andrea (Városmajori Gimnázium, Budapest)
 20. Prókainé Hajnal Zsuzsanna (Egri Dobó István Gimnázium)
 21. Sarka Lajos (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza)
 22. Sebőné Bagdi Ágnes (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)
 23. Sumi Ildikó (Szent István Gimnázium, Budapest)
 24. Szakács Erzsébet (Szentendrei Református Gimnázium)
 25. Szarkowicz Judit (Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest)
 26. Topalidiszné Makai Ágnes (Óbudai Gimnázium)
 27. Tóthné Tarsoly Zita (Eötvös József Gimnázium, Budapest)
 28. Vas Hajnalka (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)
 29. Vörös Éva (Óbudai Gimnázium)
 30. Weiszkopfné Kövesközi Zsuzsa (Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest)
 31. Zagyi Péter (Németh László Gimnázium, Budapest)
 32. Zseni Zsófia (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma)

A kutatócsoport nyugalmazott egyetemi oktató tagjai:

1. Dr. Riedel Miklós (ELTE TTK Kémiai Intézet, nyugalmazott tudományos főmunkatárs)
2. Dr. Rózsahegyi Márta (ELTE TTK Kémiai Intézet, nyugalmazott egyetemi docens)
3. Tamássyné dr. Wajand Judit (ELTE TTK Kémiai Intézet, nyugalmazott egyetemi docens)
4. Dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem, nyugalmazott egyetemi docens).

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://ttomc.elte.hu/publications/90

Elérhetőség

E-mail: luca [at] chem [dot] elte [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma