Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

Könyvbemutatót tartott az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport Budapesten

A Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport eddigi munkájának újabb összefoglaló, Pszichológia – Pedagógia – Technológia című kötetét mutatták be a budapesti Írók Boltjában 2019. április 15-én, Gimes Katalin moderálásával. A kutatócsoport képviseletében a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai, a kötet két szerkesztője, Polonyi Tünde és Abari Kálmán vett részt az eseményen.

2019. április 26.

Polonyi Tünde, a kutatócsoport vezetője, röviden beszámolt a projekt eddigi legfontosabb eredményeiről, az aktuális munkafolyamatokról, és külön említést tett a pozitív pszichológia jelentőségéről tantermi környezetben, amelyről Fodor Szilvia, Kovács Eszter és Somkövi Bernadett tanulmánya szól. Emellett kiemelte a hátrányos helyzetű tanulók idegennyelv-tanulását támogató tabletes alkalmazások eddigi tapasztalatainak jelentőségét a kutatócsoport munkájában, melyet Gyökösné Gazsó Enikő, Kinterné Szökőcs Beáta és Czékmán Balázs jegyeznek. Ezután Abari Kálmán részeleteket árult el a HANNA elnevezésű angol nyelvű digitális tananyag előkészületeiről, az alkalmazás eddigi tapasztalatairól, és a szakmai munka további lépéseiről. A kötetben erről részletesen olvashatnak Fehér Judit, Abari Kálmán, Kinterné Szökőcs Beáta, Tisza Károly és Polonyi Tünde tanulmányában. Emellett a digitális bennszülöttek és a párhuzamos feladatvégzők mítoszát, továbbá a francia nyelvet játékosítás segítségével tanulók sajátosságait mutatják be Varga Péter és Ocsenás Dorottya fordításai. A moderátor kérdései és a szakértői válaszok rávilágítottak arra, hogy kiemelkedő fontosságú a hátrányos helyzetű gyerekek nyelvtanulását támogató módszerek és eszközök fejlesztése, illetve gyakorlatban történő használata, a sikeres iskolai előrehaladásuk érdekében. Ezeken a hasznos információkon keresztül az érdeklődők bepillantást nyerhettek abba a szakmai munkába, amely részben módszertani és innovációs eredményeket foglal magában pedagógiai és pszichológiai vetületben.

Jelen kötet A pszichológia gyakorlata sorozatban jelent meg 2018-ban az Oriold és Társai Kiadó gondozásában.