Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

A projektek munkacsoporti beosztása

I. Bölcsészeti és társadalomtudományok
Bartha Csilla (jelnyelvtanítás),
Jancsák Csaba (történelemtanítás),
Kovács Gusztáv (hitoktatás),
Molnár Gábor Tamás (anyanyelvi oktatás – szövegértés),
Polonyi Tünde (idegennyelv-tanítás)

Munkacsoport-vezetők: Bánréti Zoltán és Margócsy István

II. Egészségtudomány – biológia
Burián Katalin (mikrobiológia),
Falus András (egészségnevelés),
Győri Miklós (autisták integrálása)

Munkacsoport-vezető: Figler Mária

III. Művészeti oktatás
Gévayné Janurik Márta (zenei nevelés),
Kárpáti Andrea (képzőművészeti nevelés),
Nemes Norbert László (zenei nevelés)

Munkacsoport-vezető: Solymosi Tari Emőke

IV. Természettudományi-matematikai-informatikai oktatás
Benedek András (műszaki pedagógia),
Gingl Zoltán (informatikai eszközfejlesztés),
Farsang Andrea (földrajz),
Juhász Péter (matematikai tehetséggondozás),
Korom Erzsébet (természettudományi nevelés),
Szalay Luca (kémia),
Tél Tamás (fizika),
Vancsó Ödön (Komplex Matematika)

Munkacsoport-vezetők: Keleti Tamás és Patkós András