Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

A Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja

A Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban négyéves programot indított a tantárgy-pedagógia (szakmódszertan) tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások és azok gyakorlati alkalmazásainak támogatására. A program céljai közt szerepel a közoktatásban jelentkező kihívások hátterének tudományos módszerű feltárásához és leküzdésük tudományos alapozású stratégiájának megalkotásához való hozzájárulás, a kutatók és a gyakorló tanárok együttműködésének elősegítése a pedagógiai problémák gyakorlatias megoldásában és elméleti feldolgozásában, továbbá a magyar szakemberek jelenlétének megerősítése a tantárgy-pedagógia nemzetközi fórumain.

A 2016 áprilisában kiírt pályázati felhívás olyan, 4 éven át (2016. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között) történő kutatások támogatását tűzte ki célul, amelyeknek célja alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által alkotott komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása, illetve a tudásátadás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások gyakorlati megvalósítása.

A támogatást elnyert tizenkilenc, 2016 szeptemberében induló tantárgy-pedagógiai kutatócsoport vállalja az eredményes megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését, a szükséges feladatok felmérését és ezek alapján a szakmai fejlesztés koncepciójának kidolgozását – segédletek megírását, az újonnan kidolgozott, illetve továbbfejlesztett szakmódszertani program kísérleti helyeken történő bevezetését, valamint a gyakorlati megvalósítás hatékonyságának és eredményességének vizsgálatát. Műhelymunkájukba a közoktatásban tanító, gyakorló pedagógusokat is bevonnak.

A Tantárgy-pedagógiai Program munkáját a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által felkért 31 fős Programtanács koordinálja, Patkós András, az MTA rendes tagja vezetésével.