Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagjai

2022. december 13.

A Magyar Tudományos Akadémia által 1992-ben alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2022. december 13-án, éves rendes közgyűlésén új tagokat választott szakosztályaiba.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát 1992-ben alapította a Magyar Tudományos Akadémia mint önálló, társult intézményt, amely saját alapszabállyal rendelkezik, és tisztségviselőit önállóan választja. Az Akadémia tagjai olyan írók, művészek, akik saját területükön kiemelkedő munkát alkottak. A tagok választása jelölés útján, többlépcsős rendszerben és a jelöltek teljesítményének alapos értékelésével történik.

Az Irodalmi Osztály tagja Garaczi László és Ungváry Rudolf lett, tiszteleti tagnak választották Csehy Zoltánt, Thomas Pynchont és Ilma Rakusát.

Az Építőművészeti Osztályba választották Dobai Jánost és Patonai Dénest, tiszteleti tagnak pedig Macalik Arnoldot.

A Képző- és Iparművészeti Osztály új tagjai: Csanádi Judit, Kicsiny Balázs, cs Péter és Viktor Hulík tiszteleti tag.

A Mozgókép- és Színházművészeti Osztály tagja lett Fullajtár Andrea és Szeredás András.

A Zenei Alkotóművészeti Osztály tagja lett Csalog Gábor és Lukács Miklós, tiszteleti tagja pedig Fabio Nieder.

Az idei közgyűlésen címzetes tagnak választották a tagok Geskó Juditot.

A Széchenyi Akadémia tagjai olyan írók és művészek, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak. A tagok választása jelölés útján, többlépcsős rendszerben és a jelöltek teljesítményének alapos értékelésével történik. A Széchenyi Akadémiának rendes és tiszteleti és címzetes tagjai vannak. Rendes tag csak magyar állampolgár lehet, külföldi állampolgár tiszteleti tagnak választható. A testületnek egyszerre 60 olyan tagja lehet, aki nem töltötte be a hetvenedik életévét. Aki elmúlt hetvenéves, továbbra is teljes jogú tag marad, de helyére új tag választható. 2018-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagsági formát hozott létre a szellemi élet olyan kiemelkedő személyiségeinek, akik nem, vagy nem elsősorban alkotóművészek, ezért az alapszabály értelmében nem lehetnek rendes vagy tiszteleti tagok. (A tiszteleti tagok nem magyar állampolgárságú alkotóművészek.) A Széchenyi Akadémia az MTA önálló társult testülete, amelynek az a feladata, hogy megjelenítse az irodalmi és művészeti élet sokszínűségében megvalósuló egységét. Működése azt a gondolatot testesíti meg, hogy a művész szellemi szabadsága és a művészi alkotómunka függetlensége sérthetetlen érték. A címzetes tagság szimbolikus jelentésének részeként a művészetek és tudományok összetartozását is kifejezi.

A Széchenyi Akadémia öt osztályra tagolódik: (1) Irodalmi, (2) Képző- és Iparművészeti, (3) Zenei Alkotóművészeti, (4) Mozgókép- és Színházművészeti és (5) Építőművészeti. Minden osztálynak választott vezetője van.