Az Akadémia intézményi feladatairól – Freund Tamás írása a Magyar Nemzetben

Az MTA elnöke szerint a társadalom részéről az Akadémia iránt megnyilvánuló bizalomnak kell jellemeznie azt a hármas stratégiai együttműködést, amelynek szereplői a tudomány világát képviselő MTA, a társadalmat érintő döntésekért felelős kormányzat, valamint a nemzetgazdaság képviselői.

2021. március 7.

A 2025-ben kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia jelentős változásokon esett át az elmúlt években. 2019 derekán megszűnt a részvétele a kutatóhelyek fenntartásában, közvetlen irányításában. Ez nem érintette az Akadémiának mint a magyar tudomány képviseletére hivatott tudós társaságnak a kötelezettségeit és tenni akarását a hazai tudományosság szolgálatában. Törvény írja elő az Akadémia számára a hazai tudomány, kutatás és nemzeti kultúra fejlődését szolgáló, költségvetés által finanszírozott közfeladatokat. A kormányzat igényt tart az Akadémia részvételére a kutatási, fejlesztési és innovációs politika alakításában, az MTA elnöke a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács állandó tagjaként is befolyásolhatja a hazai kutatási prioritásokat.

Az MTA közgyűlése 2019 decemberében megújította az Akadémia stratégiáját, amelyben az Akadémia felelősséget vállal a teljes magyar tudományosságért. Erős hangsúlyt kap benne a „nemzet tanácsadója” szerep, amelyet az MTA a politikai döntéshozatal tudományos támogatásával, a tudományos ismeretek széles körű terjesztésével, a tudósok, a tudományos intézmények és a társadalom kapcsolatának gazdagításával, végül az áltudományos és tudományellenes nézetek visszaszorításával törekszik elérni. Ennek megfelelően a 2020 nyarán hivatalba lépett új vezetés...

Freund Tamás, az MTA elnökének írása a Magyar Nemzet 2021. március 6-i számában jelent meg, teljes egészében ide kattintva olvasható, a címlapi kiemelés pedig itt látható.