Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Tudományos Akadémia elhivatott a nemzetközi tudományos együttműködés iránt. Támogatja a két- és többoldalú kapcsolatokon alapuló, a partnerek kölcsönös érdekeit szolgáló kooperációt. Elkötelezett az emberiség jövőjének nagy kihívásairól köztük a szegénység, a klímaváltozás, az energia-, a víz-, és az élelmiszerbiztonság, valamint az egészségügy és oktatás globális kérdéseiről folytatott tudományos párbeszéd iránt. Az MTA nemzetközi kapcsolataiban is képviseli a tudomány és társadalom közti párbeszéd és együttműködés fontosságát, a tudományos tényeken alapuló politikai döntéshozatal szükségességét és a tudományos kutatás etikai, társadalmi, környezeti, kulturális és gazdasági szempontjainak figyelembe vételét.

World Science Forum

Az MTA a World Science Forum szervezőjeként támogatja a tudomány, a politikai, a gazdaság és társadalom döntéshozó képviselőinek összefogását az emberiség jövőjét érintő világméretű kihívások megoldásában.