Nemzeti Víztudományi Program

Báldi András: Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások: tereptől a szakpolitikáig – székfoglaló előadás

Báldi András a biológiai sokféleség vizsgálata mellett a mezőgazdasági tevékenység ökológiai hatásait is kutatja. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt, és eredményeit számos szakfolyóiratban publikálta. A biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a természeti erőforrások használatában és a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságában.

2023. március 3.

Báldi Andrást az MTA 195. Közgyűlése 2022. május 3-án levelező taggá választotta. Báldi András székfoglaló előadását 2023. február 14-én tartotta meg az MTA Székház Nagytermében.

A Székfoglaló előadáson készült fotók itt tekinthetők meg. 

A biodiverzitás az elmúlt évtizedek során jelentősen csökkent. Az ökoszisztémák mintázatainak és folyamatainak megismerése, megértése és ezáltal a pusztulás megállítása létérdekünk. A biodiverzitás csökkenésének egyik fő oka az eredeti természetes élőhelyek átalakítása, aminek következtében ezeknek csak kicsi, izolált maradványfoltjai találhatóak az ember dominálta tájban. Ezekre az élőhelyfoltokra érvényes a fajszám-terület összefüggés, mely egyike az ökológia kevés törvényszerűségeinek. Lecsökken továbbá a belső, és megnő a szegélyélőhelyek aránya. Mindezek tükröződnek a fajok és egyedek előfordulásában, de a természetes mintázatokat és folyamatokat befolyásolhatják az emberi beavatkozások. A természetes élőhelyfoltokat ember dominálta – nagyrészt mezőgazdasági – terület veszi körül; ezekhez ugyanakkor még jelentős biodiverzitás kötődhet. Alapvető kérdések várnak megválaszolásra, például: mi a hatása a gazdálkodásnak és a tájszerkezetnek – és interakciójuknak – a biodiverzitásra, illetve az ezen alapuló ökoszisztéma-szolgáltatásokra? A kapott kutatási eredmények alapvető információt adnak a természetbarát gazdálkodás és ezzel a biodiverzitás hatékony megőrzése érdekében. A gyakorlat felé tett következő lépés a kutatási eredmények beépítése a szakpolitikákba. E lépéshez számos eljárás, illetve intézmény tartozik, melyekben a kutatói részvétel kulcsfontosságú.