Nemzeti Víztudományi Program

A Tisza-tavat terhelő tisztított szennyvizek hosszú távú hatása a Tisza – mint Szolnok és térsége ivóvízbázisa – higiénés állapotára

Magyarországon 1990-től 2005-ig a Környezetvédelmi Felügyelőségek végezték a felszíni vizek monitorozását és minősítését 150 törzshálózati mintavételi helyen, az MSZ 12749:1993 (Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés) szabvány szerint. A szabvány többek között tartalmazta a vízminőségi jellemzők határértékeit az oxigénháztartásra, a nitrogén- és foszforháztartásra, a mikrobiológiai jellemzőkre, toxicitásra, és radioaktív anyagokra, valamint a szervetlen- és szerves mikroszennyezők mennyiségére vonatkozóan.

Szerzők:
Teszárné Nagy Mariann, Csépes Eduárd, Aranyné Rózsavári Anikó, Fózer Melinda - Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Az EU csatlakozás után, a felszíni vizeink minősítése a jelenleg érvényes – 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet szerint történik. Az EU-s rendeletek jogharmonizációja kapcsán, 2005 óta nem kötelező a mikrobiológiai paraméterek vizsgálata a felszíni vizekben. A rendelet nem is tartalmaz mikrobiológiai jellemzőkre határértéket. Ennek következtében, országos monitoring keretében 2005 óta nem keletkeznek adatok a felszíni vizeink mikrobiológiai minőségére vonatkozóan.

A KÖTIVIZIG Regionális Laboratóriuma, a Tisza-tó üzemirányítási feladatainak ellátásához végez higiénés bakteriológiai vizsgálatokat a Tisza-tó medencéiben, valamint a Tisza, Tiszabábolnától Csongrádig terjedő szakaszán. A hosszútávú adatsorok kiértékelésével arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen hatást gyakorolnak a tározótérbe befolyó – tisztított szennyvízzel terhelt – vizek a Tisza-tó medencéi, valamint a Tisza Kisköre - Szolnok közötti szakaszának higiénés bakteriológia állapotára. Az adatok különös jelentőséggel bírnak, mivel Szolnok város ivóvízbázisa a Tisza vízkészletére épül. Az elemzéshez a 2007 és 2020 között képződött adatokat használtuk fel a Tisza négy mintavételi helyén, a Laskó- és Eger-patak egy-egy, valamint a Tisza-tó medencéinek hét mintavételi helyén. Az eredmények évenkénti minősítését az MSZ 12749:1993 szerint végeztük 90%-os tartóssági értékek alapján.