Négy új vezető az MTA kutatóintézet-hálózatában

Három főigazgatói és egy igazgatói poszton történik változás 2016. január 1-jén a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban, illetve kutatóintézeteiben.

2015. december 12.

A pályáztatási folyamat végén az MTA elnöke döntött az új vezetők személyéről. Öt kutatóközpontban az eddigi főigazgatók folytatják munkájukat. Az új vezetők december 14-én vették át megbízólevelüket az MTA Székházában.

A Magyar Tudományos Akadémia nyolc kutatóközpontjában – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, MTA Ökológiai Kutatóközpont, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Természettudományi Kutatóközpont, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont –, valamint az MTA Atommagkutató Intézetben jár le ez év végén a főigazgatók, illetve az igazgató megbízatása.

Út a döntésig

Az MTA elnöke a közalkalmazotti és az akadémiai törvénynek megfelelően pályázatot írt ki a főigazgatói és igazgatói álláshelyek betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje 2015. augusztus 28. volt. Valamennyi felhívásra érkezett legalább egy érvényes pályázat. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, valamint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatói posztjára a három intézmény jelenlegi vezetőjén kívül más nem pályázott.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) a főigazgatói és igazgatói álláshelyek elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálására az MTA Alapszabályának megfelelően kilenc öttagú eseti bizottságot kért fel. Az AKT tudományterületileg illetékes szakbizottsága négy-négy főt, az MTA elnöke pedig egy főt delegált a bizottságokba.

Az eseti bizottságok a közalkalmazotti törvénynek megfelelően meghallgatták a pályázókat. Ezt követően az ütemterv és az MTA Alapszabálya alapján a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok véleményezték, több pályázó esetén pedig rangsorolták a pályázatokat. Egyes eseti bizottságok – az MTA Alapszabályával összhangban – úgy döntöttek, hogy kikérik az érintett kutatóközpontok, illetve -intézetek kutatóközösségének véleményét is. Ilyen kutatói véleménynyilvánító ülést az MTA Atommagkutató Intézetben, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, valamint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban tartottak.

Az eseti bizottságok az AKT számára jelentést készítettek, a Tanács pedig kialakította állásfoglalását. Mindezek alapján a kinevezendő jelöltek személyére az MTA főtitkára tett javaslatot az MTA elnökének.

A megbízólevelüket átvevő vezetők


Dombrádi Zsolt igazgató: MTA Atommagkutató Intézet (3 évre)

Fodor Pál főigazgató: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (5 évre)

Szarka László főigazgató: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (3 évre)

Horváth Ákos főigazgató: MTA Energiatudományi Kutatóközpont (5 évre)

Fazekas Károly főigazgató: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (5 évre)

Báldi András főigazgató: MTA Ökológiai Kutatóközpont (3 évre)

Rudas Tamás főigazgató: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (3 évre)

Pokol György főigazgató: MTA Természettudományi Kutatóközpont (3 évre)

Lévai Péter főigazgató: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (5 évre)

Öt kutatóközpont élén nincs változás

Az Akadémia elnöke a közalkalmazotti törvénynek megfelelően döntött a főigazgatók és igazgatók személyéről. Eszerint öt kutatóközpontban az eddigi főigazgató folytathatja munkáját, három kutatóközpont és egy kutatóintézet élén pedig 2016. január 1-jétől új vezető áll majd.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója 5 évig továbbra is Fodor Pál, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponté pedig szintén 5 évig a főigazgatói posztot jelenleg is betöltő Lévai Péter lesz. Horváth Ákos marad újabb 5 évig az MTA Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója, Fazekas Károly pedig ugyancsak 5 évig az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponté. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont vezetésére a következő 3 évre Báldi András kapott megbízást, így ő is folytathatja korábban megkezdett munkáját.

Az új vezetők

Az MTA Atommagkutató Intézet igazgatója 2016. január 1-jétől Dombrádi Zsolt lesz. A 60 éves fizikus diplomája megszerzése óta az MTA Atomki munkatársa. Kutatócsoportjával a világ vezető magfizikai laboratóriumaiban végez tudományos munkát. Mintegy 200 tudományos közlemény társszerzője. 2009 óta az MTA doktora. Célja az előző vezetés által megkezdett szervezeti és infrastrukturális fejlesztések folytatása. Támogatni kívánja a jelenleg a világ élvonalában jegyzett kutatási irányokat. Új, ígéretes témák kibontakoztatásával, a publikációs tevékenység javításával folytatni szeretné a témamegújítás programját. Számít a tudományos testületek tanácsadó tevékenységére, és javítani akarja a belső információáramlást.

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatói megbízatását Szarka László Csaba vehette át. A 61 éves geofizikus az MTA levelező tagja, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának 2010-2015 közötti vezetője, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára. A kutatóközpont főigazgatójaként szeretné mindazokat a tudományszervezési tapasztalatokat az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont javára hasznosítani, amelyeket köztisztviselőként szerzett. Célkitűzése a sikeresség és a hitelesség: sikeresség a nemzetközi tudományos versenyben és hitelesség a közfeladatok ellátásában.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont új főigazgatója Rudas Tamás. A 62 éves szociológus az MTA doktora a szociológiai tudományban, valamint a matematikai tudomány kandidátusa. Fő kutatási területe a szociológia matematikai statisztikai módszereinek fejlesztése. Főigazgatói kinevezése előtt az ELTE Társadalomtudományi Karán dolgozott egyetemi tanárként, az Empirikus Tanulmányok Intézetének igazgatójaként, valamint a Statisztika Tanszék vezetőjeként. 2003 és 2009 között a Társadalomtudományi Kar alapító dékánja volt. Számos külföldi egyetemen töltött be vendégprofesszori állást. Az Akadémiai Díj, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Arany Emlékérme, a Magyar Szociológiai Társaság Erdei- és Angelusz-díjának kitüntetettje. Az Európai Szociológiai Akadémia választott tagja, az Európai Módszertani Társaság volt elnöke, a Washingtoni Egyetem külső professzora.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont új főigazgatója Pokol György, aki korábban két cikluson keresztül volt a BME VBK dékánja. A 65 éves vegyészmérnök az analitikai kémia, azon belül a szilárdtestkémia kutatója, az MTA doktora. Fő feladatának az MTA TTK szakmai stratégiájának hatékony megvalósítását, ha szükséges, továbbfejlesztését, továbbá a színvonalas kutatási és általános feltételek, valamint az ösztönző és kiszámítható munkahelyi környezet biztosítását tekinti. Vezetőként törekszik a megegyezésre, a következetes és türelmes munka híve. Célja a kutatóközpont számára elsődlegesen fontos együttműködések – ELTE, BME, SE, MTA KOKI – további erősítése, de fontosnak tartja a nyitottságot további hazai és nemzetközi kapcsolatok iránt is. Egy, az MTA TTK-ban a közelmúltban tartott kutatói fórumon azt mondta, hogy a következő hónapok nehezek lesznek, és fájdalmas intézkedések is várhatók, de reményei szerint kialakul a nyugodt munkavégzést lehetővé tévő környezet és hosszabb távon a jó hangulat is.