Magyarul is megjelent a kutatási integritás európai magatartási kódexe

A fordítás megjelenése azért is fontos fejlemény, mert az Európai Bizottság ezt a magatartási kódexet tekinti mérvadónak az EU-támogatásban részesülő kutatási projektek számára.

2018. január 31.

"A kutatói közösség alapvető feladata a kutatás alapelveinek megfogalmazása, a megfelelő kutatói magatartás ismérveinek meghatározása, a kutatás maximális minőségének és megbízhatóságának biztosítása, valamint a kutatási integritást fenyegető vagy megsértő tényezőkre való válaszadás. A magatartási kódex elsődleges célja, hogy elősegítse e feladat megvalósítását és önszabályozási keretként működjön a kutatói közösség számára. Ismerteti a szakmai, jogi és etikai kötelezettségeket, és figyelembe veszi a kutatás intézményi környezetének fontosságát. Ez a magatartási kódex ezért az államilag finanszírozott és a magánkutatások esetében is releváns és alkalmazandó, a végrehajtásával kapcsolatos jogos korlátozások tekintetbe vétele mellett" – áll a dokumentum bevezetőjében.

Az MTA Tudományetikai Bizottsága megkezdte az Akadémia kutatásetikai szabályainak áttekintését, hogy összhangba kerüljenek a most kiadott normákkal.

A magatartási kódex magyar nyelvű változata itt tölthető le PDF formátumban, a 2017 márciusában kiadott angol eredeti pedig itt érhető el.