Frissítette kutatóknak ajánlott magatartási kódexét az európai tudományos akadémiák szövetsége

Frissítette az európai kutatói integritással foglalkozó magatartási kódexét az európai tudományos akadémiák szövetsége, az ALLEA. A dokumentum keretrendszerül szolgál az egész európai kutatói közösség számára a tudományos munka önszabályozásához. A frissített dokumentumban foglalkoznak a technológiai fejlődéssel, a közösségi hálózatokkal és a közösségi tudományműveléssel kapcsolatos kihívásokkal, etikai problémákkal is.

2017. október 12.

A kódex célja rögzíteni a helyes kutatási eljárásokat, biztosítani a kutatási folyamat integritását, továbbá azt, hogyan lehet megelőzni ezen integritás megsértését. A kódex átdolgozása tíz hónapon át tartott, a munkát az ALLEA Tudomány és Etika Állandó Munkacsoportja végezte, amely az európai akadémiák tudományetikával foglalkozó szakértőit tömöríti. A munkába bevonták a kutatással és tudománypolitikával foglalkozó nem kormányzati szervezetek, egyetemek, kiadók, magánintézmények képviselőit, valamint az Európai Bizottság szakértőit is. A munkacsoport a továbbiakban három-öt évente fogja felülvizsgálni a dokumentumot.

 európai kutatói integritással foglalkozó magatartási kódex A kutatói magatartási kódex 2017-es kiadásának címlapja Forrás: ALLEA

Az új változat előszava szerint a tudományos kutatást szabályozó értékek és elvek értelmezését a társadalmi, politikai és technológiai változások befolyásolhatják. Ezért csak az a magatartási kódex lehet hatékony, amely élő, rendszeresen frissített dokumentum marad. A kódexet először 2009-ben publikálta az ALLEA; az a dokumentum szolgált kiindulópontul az MTA által 2010-ben elfogadott Tudományetikai Kódex összeállítása során is.

Az 1994-ben alapított ALLEA (All European Academies) 41 európai ország 58 akadémiáját és egyéb tudományos szervezetét tömöríti. A szövetségnek a tudós testületek mellett kutatással foglalkozó agytrösztök, alapítványok és intézetek is tagjai lehetnek.