Híd a fiatal kutatók felé – változások előtt az Akadémia Bolyai-ösztöndíja

A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegének emelését. Az Akadémia jövőre negyedszázados, teljesítményközpontú, magas presztízsű, országos ösztöndíja ezzel és több más tervezett változtatással még vonzóbb lehet a fiatal kutatók számára a tudományos pálya kiemelkedően fontos szakaszában, a PhD-fokozat megszerzését követő időben.

2020. március 5.

„Egyszerű pályázati eljárás, az elnyerést követő alacsony adminisztrációs teher, megfelelő hosszúságú futamidő” – a leggyakrabban ezeket említették az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának előnyei között a támogatást korábban elnyert megkérdezettek. Az egyetlen lényegi kritika az ösztöndíj alacsony összegére utalt. Az MTA Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya által 2017-ben publikált, több mint 1200 kutató megkérdezésével készült felmérés elkészítése óta több jelentős változás is történt a Bolyai-ösztöndíj versenyképességének növelése érdekében.

Bolyai-ösztöndíjasok a Magyar Tudományos Akadémia Székházában rendezett Bolyai-napon Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az MTA kezdeményezésére 2017-től adómentesen vehető igénybe az ösztöndíj, amelynek kiegészítéseként 2018-tól lehetett pályázni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által gondozott, a Bolyai-ösztöndíjhoz kapcsolódó Bolyai+-ösztöndíjra is. Az erre pályázóknak vállalniuk kellett, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményben kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára hozzáférhetővé teszik tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit, kutatási módszertanukat megosztják a hallgatókkal, vállalják szakkollégiumi vagy más oktatási kurzusok megtartását, illetve hallgatók témavezetését, és vállalásaikat a pályázat mellékleteként megírt kutatási tervben összegzik.

„A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítsunk az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban” – mondta az mta.hu-nak Tulassay Tivadar, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elnöke. Tájékoztatása szerint az akadémiai ösztöndíj versenyképességének javítása érdekében

az MTA kezdeményezte a jelenleg havi 124 500 forintos támogatás összegének az emelését.

Tulassay Tivadar Fotó: Semmelweis Egyetem

Az NKFIH-val folytatott tárgyalások során az is elhangzott, hogy a jövőben bővülhet az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat futamideje is. Az eddigi 10 hónap helyett a jövőben 12 hónapra emelkedhet a támogatás ideje azoknál a Bolyai-ösztöndíjat már elnyerőknél, akik több mint 3 éve szereztek PhD-fokozatot.

Komoly technikai támogatást kaphat a Bolyai- és a Bolyai+-ösztöndíjakra beérkezett pályázatok elbírálási folyamata is. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által végzett szigorú és kiegyensúlyozott eljárásban az egyes tématerületileg illetékes kollégiumok az adott tudományterületek sajátosságainak figyelembevételével felhasználhatnak majd a döntések előkészítéséhez egy szoftvert is. Ez a Magyar Tudományos Művek Tárában feltöltött adatok alapján objektív módon tudja összehasonlítani különböző szempontok alapján a pályázók adott tudományterületen elért eredményeit.

„Az Akadémia – megújult küldetésének megfelelően – támogatja egy stabil, a fiatalok számára világos feltételeket és lehetőségeket kínáló kutatói életpályamodell kialakítását és működtetését. Ennek a célnak a megvalósításához járul hozzá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is” – mondta Tulassay Tivadar.

Ezért az MTA azt szeretné, ha a Bolyai-ösztöndíj a támogatási összeget illetően is harmonikusan illeszkedne az NKFIH által kezelt kutatói életpályarendszerbe.

A kuratóriumi elnök kiemelte, hogy a Bolyai-ösztöndíj 1996-os megalapítása óta több mint 500 egykori ösztöndíjas lett az MTA doktora, közülük 17-en pedig akadémikusok is.

A Bolyai-ösztöndíj presztízsét jelzi az is, hogy idén első alkalommal az MTA éves közgyűlésén egy Bolyai-ösztöndíjas fiatal kutató, Kusz Veronika zenetörténész is előadást tart az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete előtt.