Bolyai-ösztöndíjjal Dohnányi Ernő nyomában

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának segítségével jelentetett meg Amerikában könyvet Dohnányiról Kusz Veronika zenetörténész. Az A Wayfaring Stranger: Ernst von Dohnányi’s American Years, 1949–1960 című kötet az első angol nyelvű tudományos monográfia az elmúlt évtizedekben idehaza méltatlanul mellőzött, de napjainkban világszerte egyre népszerűbbé váló magyar zeneszerzőről.

2020. március 2.

Dohnányi Ernő, az ünnepelt komponista, zongoraművész és karmester, Bartók és Kodály kortársa s a két világháború közti magyar zenei élet egyik legbefolyásosabb alakja volt – kezében összpontosult a Zeneakadémia, a Filharmóniai Társaság Zenekara és a Magyar Rádió zenei vezetése. Szimfonikus, kamarazenei és zongoraműveit Európa-szerte és Amerikában is játszották; a mai közönség Gyermekdal-variációit és Szimfonikus perceit hallhatja a leggyakrabban. Dohnányi 1944-ben hagyta el Magyarországot, 1949-ben az Egyesült Államokban telepedett le, ahol 1960-ban bekövetkezett haláláig a Florida State University zongora- és zeneszerzés-professzora volt.

Ezzel az időszakkal foglalkozik Kusz Veronika most megjelent monográfiájában, amelynek alapját Fulbright-ösztöndíjasként végzett amerikai forráskutatásai teremtették meg.

A zeneszerző sajátos amerikai körülményeinek bemutatása mellett – a nemzetközi szakirodalomban elsőként – részletesen elemzi Dohnányi izgalmas kései kompozícióit is.

A nagy presztízsű University of California Press kiadónál megjelent, a magyar zene és a magyar zenetudomány számára egyaránt rendkívüli sikernek mondható publikáció jelentősen hozzájárulhat a zeneszerző szélesebb körű megismertetéséhez és rehabilitációjához.

Az MTA 2014-ben vásárolta meg Dohnányi amerikai hagyatékának egy jelentős részét, melyet – további más, értékes gyűjteményekkel együtt – a Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívuma őriz.

A január végén a Florida State University által rendezett amerikai bemutató után március 3-tól Magyarországon, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében (MTA Kiváló Kutatóhely) is kézbe vehették a művet az érdeklődők.

Kusz Veronika a Zenetudományi Intézetben, a háttérben Dohnányi Ernő könyvtára Fotó: Laskai Anna

A kötet szerzője, Kusz Veronika zenetörténész, a BTK Zenetudományi Intézet munkatársa számos Dohnányiról szóló publikációt, köztük egy 2015-ben megjelent, magyar nyelvű monográfiát jegyez (Dohnányi amerikai évei [Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015]). 2015 és 2018 között Bolyai János kutatási ösztöndíjas volt, ami nemcsak Amerikában megjelenő könyve munkálatait segítette nagyban, de ösztöndíjas vállalásaképp elkészült a Dohnányi Ernő: válogatott írások és nyilatkozatok (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020) című gyűjtemény is, amely néhány héten belül szintén megjelenik.

„A Bolyai-ösztöndíj azért jelent fontos támogatást a kutatói pályán, mert egy olyan pillanatban pályázható, amikor a kutatók már »kinőnek« a fiataloknak szóló posztdoktori lehetőségekből, de – legalábbis a bölcsészettudományokban – még nem számítanak érett kutatónak

– mondta Kusz Veronika. – Számomra különösen rokonszenves az, hogy egyszerű a pályázási rendszer; hogy a bírálati folyamat nagyon kiegyensúlyozott és objektív, valamint hogy az ösztöndíj – bár a bírálatok kritériumai szigorúak – mégis nagy szabadságot ad a vállalt kutatáson belül.” A kutató hozzátette: a támogatás anyagilag is jelentős hozzájárulás egy olyan életkorban, amikor sok pályázó kisgyermeket nevel.

Kusz Veronika tudományos munkája elismeréseként a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által adományozott Bolyai-plakettet vehetett át az MTA elnökétől. Ebben azok az ösztöndíjasok részesülhetnek, akik a hároméves támogatási időszakról szóló záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó, Bolyai-emléklappal elismert kiváló kutatók közül is a legkiválóbb teljesítményt nyújtották. „Nagyon büszke vagyok erre az elismerésre és arra, hogy egyike lehettem a három előadónak a Bolyai-napon. Ez azért is töltött el örömmel, mert mindig nagy boldogság nekünk, zenetörténészeknek, ha ez a kicsi és anyaga miatt nehezen megközelíthető szakma szerepelhet más tudományok képviselői előtt” – mondta Kusz Veronika, aki 2019-ben kezdte meg második Bolyai-ösztöndíjas ciklusát.