Az Akadémia nagyot lépett a Kormány innovációs céljainak támogatásában

A Magyar Tudományos Akadémia az eddigieknél is hatékonyabban támogatja a Kormány azon erőfeszítését, hogy javuljon Magyarország innovációs teljesítménye. A cél az, hogy az MTA nemzetközi mércével is kiváló kutatóhálózatából minél több eredmény kerüljön be az innovációs rendszerbe. Amíg az Akadémia az ITM ezzel kapcsolatos elképzeléseit várja, elkészítette saját szakmai vitaanyagát, a konkrét javaslatokat is megfogalmazó Eötvös 2020+ programot.

2019. április 17.

A hazai kutatás-fejlesztési és az innovációs (KFI) lánc egyes részterületeit külön-külön ugyan sokszor elemzik, de az alapkutatástól a kész, innovatív termékig tartó folyamatot a maga bonyolult összetettségében bemutató programadó tanulmánnyal adós a kormányzat.

Ezt a hiányt szeretné enyhíteni a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatában készített és vitaanyagként most nyilvánosságra bocsátott Eötvös 2020+ program.

Fontos leszögezni, hogy az innováció – új megoldások gyakorlati alkalmazása, piaci bevezetése – gazdasági célokat szolgál, így az innovációs rendszerek legfontosabb szereplői a vállalatok. Az olyan, elsősorban felfedező kutatást végző kutatóhelyeknek, mint amilyenek az MTA intézethálózatát is alkotják, eredendően nem feladatuk a tudományos eredmények gazdasági célú hasznosítása. Ugyanakkor változatos és komplex módon tudják támogatni az innovációs tevékenységet, ahogyan azt az eddigiekben is tették.

Az Eötvös 2020+ program az MTA-kutatóhálózat perspektívájából tekint a nemzeti innovációs rendszerre, és elsősorban a kutatóhelyek és az innovációs rendszer más szereplői közötti kapcsolatokra és együttműködésre fókuszál. Azonban ez a fókusz is szelektív: a fő kérdés az, miként lehet elősegíteni, hogy az MTA kutatóhálózata az eddigieknél hatásosabban támogassa az innovációs tevékenységet.

Az Eötvös 2020+ program bemutatja, hogy mi a szerepe a tudományos szabadságra épülő felfedező kutatásnak a nemzeti innovációs rendszerben.

Elemzi a hazai innovációs rendszer problémáit, amelyek elsősorban a következetes kormányzati innovációs politika hiányában, az alacsony közfinanszírozási szintben, az oktatási rendszer gyengeségeiben és a hazai vállalatok alacsony szintű innovációs aktivitásában keresendők. A felfedező kutatás és az MTA teljesítménye minden mérce szerint kimagasló a nemzeti innovációs rendszerben.

Konkrét javaslatokat is megfogalmaz a hazai innovációs politika számára

Az Eötvös 2020+ program ugyanakkor a kormányzat által hangoztatott célok, így a kutatóhálózat függetlenítése az MTA köztestületétől, a hangsúlyosabb kormányzati jelenlét a kutatóhálózat irányításában és az innováció fokozott támogatása mentén konkrét javaslatokat is megfogalmaz a hazai innovációs politika számára.

Az Eötvös 2020+ program javaslatai nem csak az MTA kutatóhálózatának irányítási reformját érintik, hanem a hazai K+F finanszírozását, egy kutatói életpálya-modell kidolgozását, a kutatóhálózat nemzetközi beágyazottságának támogatását és a vállalati kapcsolatok fejlesztését.

A program első változatát az Akadémiai Kutatóintézetek Vezetőinek Tanácsa és Lendület-kutatócsoport-vezetők közös munkacsoportja készítette. Fő céljuk azt volt, hogy helyzetelemzést adjanak az alapkutatások és az innováció kapcsolatáról, az értékelést követően pedig konkrét javaslatokat is megfogalmazzanak arról: hogyan lehet erősíteni a felfedező kutatásokat úgy, hogy a változások az innovációs célkitűzéseket is minél eredményesebben támogassák.

Az MTA határozott szándéka, hogy hagyományaihoz és nemzeti küldetéséhez híven, értékei és eredményei megőrzésével, a benne rejlő lehetőségek és alkotó energiák felszabadításával

járuljon hozzá egy új, a magyar tudományos kutatás felemelkedését és a hazai innovációt hatékonyan segítő tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásához és megvalósításához.

Ennek megfelelően az MTA – a tudományos osztályok elnökeinek, a kutatóhálózat vezetőinek értékelése és további akadémiai vélemények összegzése alapján – már a 2018. évi decemberi rendkívüli közgyűlésére is készített egy összefoglalót a tudomány szerepéről a hazai innovációs rendszerben. A Magyar Tudományos Akadémia által most kidolgozott Eötvös 2020+ program erre a koncepcióra építve gondolja tovább a tudomány és az innováció kapcsolatát.

Az Eötvös 2020+ Fehér könyv az MTA-kutatóhálózat működéséről és az innovációról című vitaanyag innen tölthető le.

Az anyagot Boda Zsolt szerkesztette, elkészítésében közreműködtek: Boda Zsolt, Dénes Ádám, Fazekas Károly, Havas Attila, Illéssy Miklós, Körtvélyesi Zsolt, Muraközy Balázs, Szathmáry Eörs.

Az anyagról később születik testületi állásfoglalás. Az MTA vezetése arra kérte az osztályokat, hogy vitassák meg az anyagot, és alakítsák ki az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontjukat.