Közös felelősség a tudomány, a tudás értékének megőrzésében – Az MTA új doktorait köszöntötték a Magyar Tudományos Akadémia Székházában

Nyolcvankét kutató nyerte el 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. A kiemelkedő tudományos munkásságukat egy doktori műben összegző, eredményeik egy kiemelt részét pedig sikeresen megvédő kutatók kedden vehették át az MTA Székház Dísztermében a rangos cím megszerzését igazoló oklevelet. Az Akadémia új doktorai között 26 nő található, arányuk 32 százalék.

2023. március 28.

"Az MTA doktora cím Akadémiánk egyik legnagyobb becsben tartott, hagyományos értéke" mondta köszöntőjében Freund Tamás. Az MTA elnöke idézte az Akadémia küldetését, amely kimondja:

„az MTA doktora cím független, országosan egységes, magasan kvalifikált szakértők által végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt.”

Freund Tamás Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Freund Tamás azt mondta, hogy aki az MTA doktora lett, azt egyúttal szorosabb kötelék is fűzi az Akadémiához. Az eddiginél is jobban odafigyelnek rá, még jobban adnak a véleményére. Ennek különös jelentősége van a sokszor tudományos köntösbe bújtatott áltudományos nézetek térhódításának korában. "Mi, kutatók tudjuk, hogy az ismeretlent fürkésző kérdésekre – tartalmuktól függetlenül – csak egyetlen jó válasz adható: a tudományosan megalapozott válasz. Mától Önöknek is nagyobb a részük közös felelősségünkben, a tudomány, a tudás értékének megőrzésében."

(A teljes elnöki köszöntő ide kattintva olvasható.)

A Magyar Tudományos Akadémia – az 1994. évi XL. törvényben meghatározott közfeladatai között – tudományos minősítési rendszert működtet, amelynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagja címet adományoz. Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni, a korábbi tudományos minősítési rendszerben megszerzett „tudomány doktora” fokozat egyenértékű az MTA doktora címmel.

Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

Benkő Elek akadémikus, az MTA Doktori Tanácsa elnöke azt emelte ki, hogy

az MTA doktora cím megkönnyíti és elősegíti a tudományos életpályán való előrelépést.

Benkő Elek Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

"A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság bírálati rendszerében jól látható, hogy e cím megléte, és az azt megelőző szigorú habitusvizsgálat eredménye milyen komolyan esik a latba az egyetemi tanári pályázatok elbírálásánál, de említhetem a tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori kinevezéseket is". Hozzátette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia e cím birtokosai közül választja meg új levelező tagjait.

Freund Tamás és Benkő Elek köszöntője után, a doktori oklevelek átadása előtt, a Sonus Cordis Quartet játszotta Vivaldi Négy évszakából a Tavaszt.

Az új MTA-doktorok tudományterületenkénti megoszlása szerint a legtöbben, 32-en a matematikai és élettelen természettudományok művelői közül kerültek ki, 27-en a bölcsészet- és társadalomtudományok, 23-an pedig az élettudományok területének képviselői.

Az MTA új doktorainak tudományos osztályok szerinti megoszlása:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya– 7fő
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya– 15 fő
III. Matematikai Tudományok Osztálya – 2 fő
IV. Agrártudományok Osztálya – 1 fő
V. Orvosi Tudományok Osztálya – 15 fő
VI. Műszaki Tudományok Osztálya – 13 fő
VII. Kémiai Tudományok Osztálya – 7 fő
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya – 7 fő
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – 5 fő
X. Földtudományok Osztálya – 6 fő
XI. Fizikai Tudományok Osztálya – 4 fő

A címet 2022-ben elnyerők közül ketten még a 40. életévüket sem töltötték be. Húszan 60 felettiek. A legtöbben – 24-en – az 51 és 55 évesek közötti korosztályból lettek az MTA új doktorai.

A legtöbben, 58-an valamelyik hazai felsőoktatási intézményben dolgoznak. Kutatóintézetből és más intézményekből egyaránt 12-en lettek idén az MTA doktorai.

Az MTA új doktorai között 26 nő található, akárcsak tavaly. A nők aránya kerekítve 32 százalék. Ez jóval magasabb annál a 17,1 százaléknál, amennyi a nők aránya az MTA összes doktora között. Az elmúlt évben ez a szám 16,9 százalék volt, 2021-ben pedig 16 százalék. Tehát, ha lassan is, de a nők aránya folyamatosan emelkedik az MTA doktorok között.

További képek a doktori oklevelek átadásáról a képre kattintva nézhetők meg
(Galériánk frissül)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A MTA új doktoraival együtt a címmel, valamint a korábbi, tudomány doktora fokozattal rendelkező kutatók száma jelenleg 2600, közülük 2154 férfi, 446 nő.

Kollár László Péter főtitkár zárszavában annak a reményének adott hangot, hogy az MTA új doktorait a megtisztelő cím további aktivitásra sarkallja nem csupán egy szakterület kiválóságaként, hanem tudományszervezőként és tudomány-népszerűsítőként is.

Kollár László Péter Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Arra biztatta őket, hogy támogassák azokat az akadémiai erőfeszítéseket, amelyek célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a tudomány iránt és a tudományos gondolkodásmód a társadalom minél szélesebb köreiben való terjesztése.

(A teljes főtitkári zárszó ide kattintva olvasható.)


Az MTA új doktorainak névsora és rövid bemutatása ezen az oldalon olvasható.