Átgondolatlan átalakítás – az AKT szavazati joggal rendelkező tagjainak nyilatkozata

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa az MTA-t érintő törvényi változások 2019. szeptember 1-jei hatálybaléptetését hatástanulmányok és előkészítés hiányában a kutatóhálózat ellehetetlenítéseként értékeli. Az akadémiai kutatóhálózat felügyeletét ellátó legfőbb testület szerint a tervezett átalakítás nem hajtható végre az abban rögzített határidőig. Ezért azt javasolja, hogy a stratégiai megállapodásnak megfelelően az új szabályozók csak alapos, a kutatóközösséggel lefolytatott átfogó egyeztetés alapján, megfelelő átdolgozást követően, legkorábban 2020. január 1-jén lépjenek hatályba.

2019. július 3.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT), az akadémiai kutatóhálózat felügyeletét ellátó legfőbb testületként megismerte a 2019. június 4-én benyújtott, T/6359. számú törvényjavaslatot. Az AKT sérelmezi, hogy a tervezetet előkészítő ITM figyelmen kívül hagyta az MTA kutatóközösségének véleményét, az MTA Közgyűlésének határozatait, valamint a hosszas egyeztetést követően született stratégiai bizottsági megállapodás ITM által is elfogadott pontjait.

Az AKT – hatástanulmányok és előkészítés hiányában – a kutatóhálózat ellehetetlenítéseként értékeli a törvényi változások 2019. szeptember 1-jei hatálybaléptetését. Az MTA kutatóhálózatának 2012-es átalakítása során szerzett tapasztalatok alapján az AKT rögzíti, hogy egy ilyen mértékű átalakítás ilyen rövid időn belül tartós működési zavarok és a kutatási eredményesség nagymértékű visszaesése nélkül nem hajtható végre. Az átalakítás ebben az átgondolatlan formában és erőltetett ütemezésben katasztrofális következményekkel jár a kutatóintézetek működésére, hazai és nemzetközi szerződéses kapcsolataira, tudományos teljesítményére és pályázati hatékonyságára. A „működési formaváltás”, az ahhoz kapcsolódó névmódosítás és a vagyonhasználattal kapcsolatos bizonytalanságok a megkötött és folyamatban lévő szerződések esetén is beláthatatlan fennakadásokat okoznak, ellehetetlenítik a pályázati célok határidős megvalósítását, és megnehezítik újabb pályázati források elnyerését.

Az egy éve egyoldalúan elindított átalakítási folyamat súlyos bizalmi válságot és helyrehozhatatlan károkat okozott a kutatóhálózati humánerőforrásban, a kutatói és kutatást segítő munkakörökben egyaránt. Ez a legkiválóbb kutatók elvándorlásával, a kutatói életpálya iránt elkötelezett fiatalok elfordulásával és a jövő innovátorainak és oktatóinak elvesztésével fenyeget.

Az AKT szerint a törvényjavaslatban foglalt átalakítás nem hajtható végre az abban rögzített határidőig. Az AKT javasolja, hogy a stratégiai megállapodásnak megfelelően az új szabályozók csak alapos, a kutatóközösséggel lefolytatott átfogó egyeztetés alapján, megfelelő átdolgozást követően, legkorábban 2020. január 1-jén lépjenek hatályba.

Az AKT a tervezett törvényi változások után tanácsadó jelleggel, megváltoztatott névvel folytatni kívánja működését. A minisztérium által kitűzött innovációs célok eléréséhez a testület javasolja az MTA honlapján elérhető Eötvös 2020+ program hasznosítását.