Pedagógus kutatókat köszöntöttek az Akadémián - tizenkét tanár vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat

Idén 26. alkalommal hirdette meg a Magyar Tudományos Akadémia a Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére irányuló pályázatát. A pályadíjak nyerteseit 2023. október 11-én köszöntötték az MTA Székházában. A köznevelésben tanító, gyakorló pedagógusok tudományos kutatómunkájának megbecsülésére és ösztönzésére létrehozott díjat tizenketten vehették át. A nyertes pályázók névsorát és pályamunkáik címét cikkünkben ismertetjük.

2023. október 12.

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré. Csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál. Akinek a tanítás, az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény és öröm. Aki nem a biztos, egyetlen válaszokat tudja, hanem akit a bizonytalan sokféleség csábít állandó továbbkutatásra”

– köszöntötte Kollár László Péter, az Akadémia főtitkára Vekerdy Tamás pszichológus, író szavait idézve a Pedagógus Kutatói Pályadíj idei nyerteseit. A Magyar Tudományos Akadémia a pályadíjat olyan, a köznevelésben tanító, gyakorló pedagógusok elismerésére hozta létre, akik a tanítás mellett tudományos tevékenységet is folytatnak. A pályadíj preambulumának meghatározása szerint a díj a pedagógusok oktatói munkája mellett végzett kutatómunkájának „elismerésére, erkölcsi és anyagi támogatására” szolgál.

A díjátadón elmondott ünnepi beszédében Kollár László Péter hangsúlyozta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tisztelete és megbecsülése a díjazottak kutatói és pedagógusi munkásságának egyaránt szól: annak a tudományos munkának, amellyel a díj nyertesei a Pedagógus Kutatói Pályadíjra pályáztak, és annak a pedagógiai munkának, amit a hétköznapokban tanárként évek, évtizedek óta, tanóráról tanórára tesznek.

Kollár László Péter főtitkár köszönti a Pedagógus Kutatói Pályadíj 2023-as díjazottjait Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

„Mindnyájan tudjuk, hogy

egy tanár megváltoztathatja, meghatározhatja egy ember gondolkodását”

– mondta az Akadémia főtitkára. „Hiszen a pedagógus hivatás talán az egyetlen, amellyel mindannyian, kivétel nélkül, szoros kapcsolatban állunk. Ahhoz, hogy megérezzük, egy tanár személyisége, munkája valójában mit jelent, elég, ha saját életünkre visszagondolunk." Ha emlékezetünkben megidézzük tanárainkat, akik valamiért számunkra meghatározóak voltak, feltehetjük a kérdést: Mire emlékezünk? Nem a tananyagra. Hanem a tanárra. Szakmai tudására, pedagógiai igényességére. És mindenekelőtt: emberségére. Arra, ahogy a világot saját szakterületén át hozzánk közelebb hozta. És ahogy megtanított bennünket a világhoz közelíteni.

Azzal, hogy a Pedagógus Kutatói Pályadíjra pályázó tanárok kutatókként őzik magukban a világra való rácsodálkozás képességét,

önmagukon átszűrve tanítványaiknak is átadják a nyitott, kreatív gondolkodásmódot és az együtt gondolkodás örömét

– fogalmazott Kollár László Péter. Karácsony Sándort, a 20. század kiemelkedő pedagógiai íróját idézve az Akadémia főtitkára hangsúlyozta, hogy „a nevelés sosem az egyénre hat. Bármilyen meglepő: az egyén nevelhetetlen. Éppen azért, mert autonóm. (….) Csak a társas lény nevelhető. Csak a társas-lelki viszony teszi lehetővé a nevelést.”

Az egyetemi oktatás kapcsán kiemelte, hogy a felsőoktatásban töltött évek minőségét nemcsak az határozza meg, hogy mekkora tudással lépnek ki a fiatalok a középiskolákból, hanem az is, hogy hoznak-e magukkal olyan gondolkodásmódot, amelyre a tudomány és a társadalom jövőjét építeni lehet.Az egyetemek küldetése ugyanis világszerte az, hogy olyan diákokat képezzenek, akik képesek lesznek a ma még nem ismert problémák megoldására. Azzal, hogy Önök pedagógusokként kutatók és kutatókként pedagógusok, valójában ugyanezt teszik” – zárta az Akadémia főtitkára a Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert tanárokat köszöntő szavait.

A Pedagógus Kutatói Pályadíj 2023-as díjazottjai Kollár László Péter főtitkár, Hudecz Ferenc alelnök és Bozó László bizottsági elnök körében Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A főtitkári köszöntést a díjak átadása követte. A pályadíjat idén öt nő és hét férfi pedagógus vehette át, közülük nyolcan rendelkeznek doktori (PhD) fokozattal. Kilencen a bölcsészet- és társadalomtudományok, hárman a matematika és természettudományok művelői, négyen budapesti, nyolcan pedig vidéki középiskolában tanítanak.

A bölcsészet- és társadalomtudományok területén a pályadíjat elnyerték:

A pedagógus kutató neveA pedagógus kutató köznevelési titulusaA nyertes pályamű címe
Bárdos Dóra PhDa Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos tanára,
a humán munkaközösség vezetője
Petelei István, a megismerhető író
– biográfiai toposzok, recepciótörténet, szövegértelmezés
Boronkai Szabolcs PhDa Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
történelem szakos vezetőtanára, mesterpedagógus,
munkaközösség-vezető
Jelentőségvesztés és identitásválság
Czékmán Balázs István PhDa Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
és a Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpont
informatikatanára, intézményvezető-helyettes, e-learning szakértő
Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában. Intézményi szintű
implementáció és integráció,
pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatás
Kekkné Horváth Adéla keszthelyi Vajda János Gimnázium,
a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium
és a keszthelyi Ranolder János Katolikus Általános Iskola pedagógusa
Maros Rudolf élete és munkássága
Mercs István PhDa Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
középiskolai tanára
Evangeliomi tudománnyal bevetett szántó: exegetika és retorika
a késő barokk prédikációiban
Németh Csabaa farmosi Matolcsy Miklós Általános Iskola
tanára
Pokoltanya története
Sápiné Bényei Rita PhDa Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
és Általános Iskolája vezetőtanára
A Témacentrikus Interakció módszer használata a tanításban
– tanulási stílusjellemzők
és szociális kompetenciaelemek
változása a tanulókban
Szarka Lajos PhDa budapesti Bornemisza Péter Gimnázium
tanára
Csillagok! Csillagok!
Segédanyag a magyarországi holokauszt oktatásához
Umbrai Laura Rita PhDaz Újbudai József Attila Gimnázium
középiskolai tanára
Így szemeteltek Budapesten
– a hulladékgazdálkodás múltja
a fővárosban

A matematika és természettudományok területén a pályadíjat elnyerték:

A pedagógus kutató neveA pedagógus kutató köznevelési titulusaA nyertes pályamű címe
Hágen Andrása Déli Agrárszakképzési Centrum Bereczki Máté Szakiskola
oktatója
Levelezés Bacsák György
és Milutin Milanković között
Szeidemann Ákos PhDa tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium
kémia–fizika szakos középiskolai tanára
A körhintától a ciklonokig
és a Golf-áramlatig:
Útikalauz meglepetésekkel
Takácsné Lucz Ildikóaz Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
középiskolai tanára
Amit a villámokról tudnod érdemes

A díjak átadása után mondott pohárköszöntőikben Hudecz Ferenc, az MTA természettudományi alelnöke és Bozó László, az Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke egyaránt azt hangsúlyozták, hogy a Magyar Tudományos Akadémia küldetésének és felelősségének része, hogy megbecsülje és lehetőségeinek keretei között támogassa a pedagógustársadalmat.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjának elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA-fokozattal rendelkező pedagógus, aki köznevelési intézményben legalább öt éve foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával – monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb. –, amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A pályázatokat rendszerint tavasszal írják ki, szeptemberi benyújtási határidővel. A pályázati kiírás a megfelelő időben az Akadémia honlapjának Aktuális pályázati kiírások című rovatában érhető el.