Lendület Program

Varga Dezső Lendület-ösztöndíjas kutató

Varga Dezső mta.hu

Kutatási téma

Új típusú, gáztöltésű részecskedetektorok fejlesztése

A nagyenergiás fizikai kutatásoknak hazánkban nagy hagyományai vannak, ám az ilyen irányú vizsgálatok – viszonylag nagy költség- és laborigényük miatt – kisebb hangsúlyt kaptak. Varga Dezső, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének adjunktusa a Lendület-pályázat keretében a kísérleti részecskefizika eszköztárát kívánja bővíteni: kutatócsoportjával költésghatékonyan építhető, egyszersmind az ionizáló sugárzások útjáról, irányáról pontos képet adó új típusú gáztöltésű részecskedetektorok fejlesztését tervezi. A célkitűzések szerint e műszerek a felfedező kutatáson túl orvosi, környezeti és ipari mérésekre is alkalmazhatók lesznek.

Befogadó intézet

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

A kutatócsoport működési időszaka

2013-2018

A kutatócsoport tagjai

Hamar Gergely, László András, Bencze György, Márton Krisztina, Kiss Gábor, Oláh László, Bencédi Gyula

Interjú a kutatóval

Az interjú 2013. augusztus 21-én jelent meg az mta.hu-n.

„A nagyenergiás kísérleti fizikai kutatások centruma alakulhat meg az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban"

Új típusú, az ionizáló sugárzások útjáról, irányáról precíz képet adó, gáztöltésű részecskedetektorok kifejlesztését tervezi az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban Varga Dezső, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének adjunktusa, a Lendület-pályázat egyik idei nyertese. Reményei szerint kutatócsoportja rövid időn belül a nagyenergiás kísérleti fizikai kutatások hazai centrumává válik.

„A nagyenergiás fizikai kutatásoknak nagy hagyományaik vannak Magyarországon, de kísérleti hozzájárulásaink a vizsgálatok költséges volta és laborigénye miatt mindeddig kisebb mérvűek voltak. Célunk, hogy olyan fizikai és technológiai lehetőségeket találjunk, amelyekkel költséghatékonyan építhetők meg a hasonló kutatásokhoz szükséges gyors és precíz detektorok" – vázolta Varga Dezső az mta.hu-nak az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében (RMKI) létrehozandó kutatócsoportja feladatait.

A Lendület-pályázat rendkívüli kihívás

„A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja hazai viszonylatban egyedi feltételrendszerével az itthon maradás lehetőségét biztosítja a kutatóknak. Az elmúlt években nagyenergiás fizikai alapkutatásokkal foglalkoztam, ígéretesnek tűntek az ezekhez kapcsolódó detektorfizikai eredményeink is. Kellőképpen rugalmas pénzügyi háttér nélkül azonban külföldön folytattam volna kutatásaimat. A Lendület-pályázat elnyerése számomra nemcsak siker, hanem elsősorban feladat, egy rendkívüli kihívás, és kutatócsoportommal mindent megteszünk érte, hogy megszolgáljuk a belénk vetett bizalmat" – fogalmazott a fizikus.

A kutatói mobilitást segítő program

A csoportnak vannak külföldről hazatérő, illetve a Lendület-pályázatnak köszönhetően más, itthon maradó tagjai is. Ugyanakkor, mutatott rá Varga Dezső, egy kutató számára elengedhetetlen a külföldi tapasztalatszerzés: „Nem az a célom, hogy a csoport tagjai ne menjenek külföldre akár a projekt ideje alatt is, hanem hogy a lehető legrövidebb időn belül érdekeltek legyenek a hazatérésben, abban, hogy itthon dolgozzanak, és a hazai tudományt gyarapítsák. A Lendület program legnagyobb előnyét abban látom, hogy megteremti a hazatérés lehetőségét, vonzóvá teszi az itthon folytatott kutatásokat."

Tehetséges, motivált fiatalok

Varga Dezső teamjének magját az ELTE-RMKI gáztöltésű detektorok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó REGARD (RMKI-ELTE Gaesous Research and Development) kutatócsoport alkotja. Csapata részt vett az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) ALICE kísérletéhez szükséges berendezés megépítésében, amely több ezer részecske egyidejű detektálására képes, alkalmazott kutatási fejlesztéseik közül pedig a föld alatti objektumok kozmikus részecskékkel való átvilágítását említette. „Ezekhez a feladatokhoz a legoptimálisabb a nagyenergiás fizikai kutatásokban rendkívül széles körben elterjedt gáztöltésű detektorok alkalmazása" – magyarázta a lendületes kutató.

Kutatócsoportja nagyon fiatal tagokból áll: Hamar Gergely, aki ősszel védi meg PhD-dolgozatát, elsősorban az ALICE kísérlethez kapcsolódó fejlesztésekért felelős. László András négy év után tér haza a CERN-ből, és egyebek között az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet NA61 kísérletéhez szükséges berendezések építését koordinálja. „Az idősebb kollégák közül Bencze György tapasztalatai segítenek majd bennünket. A csoportban további öt fiatal kutató és öt egyetemi hallgató is dolgozik, sőt, tehetséges középiskolások is csatlakoztak hozzá Oláh Éva tanárnő vezetésével, aki az ELTE tanári PhD-programja keretében vesz részt a munkánkban" – mutatta be munkatársait Varga Dezső.

Nemzetközi szinten is versenyképes detektorfejlesztés

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a csoport egyes tagjainak részleges vagy teljes alkalmazásán túl annak a kritikus infrastruktúrának a kialakításában nyújt nagy segítséget, aminek köszönhetően lehetővé válik nemzetközi szinten is versenyképes detektorok fejlesztése és építése. Fontos emellett a szerteágazó kutatómunka mindennapjait gördülékennyé tevő korrekt és hatékony adminisztratív háttér" – említette a fizikus. Elmondta továbbá, hogy kutatócsoportja a legszorosabb kapcsolatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel alakítja ki mint stratégiai partnerrel: „A projekthez kapcsolódóan két kiváló, a BME-n végzett fiatal kutatóval is együttműködünk, remélem, többen követik majd őket. Más hazai intézetekhez, például az MTA ATOMKI-hez egyelőre csak laza szálak fűznek bennünket, de épp a Lendület program elindulásával ezeket meg tudjuk erősíteni. Bízunk benne, hogy már rövid időn belül a nagyenergiás kísérleti fizikai kutatások központjává válunk, amely a legtöbb, a területen érdekelt hazai intézetnek hasznára lesz. Nemzetközi viszonylatban elsősorban a CERN-hez kötődünk, csoportunk tagjai több CERN-es projektben vesznek részt.

A kutató kitért rá, hogy a Lendület program feltételeinek megfelelően nemzetközi pályázatokon is indulnak. Az Európai Kutatási Tanács (ERC) ösztöndíja mellett olyan nemzetközi lehetőségeket keresnek, amelyek segítenek a fejlesztések gazdasági vagy nagyobb volumenű felfedező kutatási hasznosításában. „Ez nem csak az aktuális trendekhez való alkalmazkodás: meggyőződésünk, hogy az innováció, a technológiai fejlesztések társadalmi hasznosítása a felfedező kutatások számára is előnyös" – emelte ki Varga Dezső.