Lendület Program

Szegedy Balázs Lendület-ösztöndíjas kutató

Szegedy Balázs mta.hu

Kutatási téma

Az emberi agyhoz, az internethez, a szociális hálózatokhoz hasonló, nagyon nagy struktúrák statisztikai elemzéséhez szükséges matematikai eszközök kidolgozása

A Torontói Egyetem professzora által tervezett kutatás egyik fő jellemzője, hogy a témát a végtelen matematika eszközeivel közelíti meg, kiderítendő, hogy a nagyon nagy struktúrák tekinthetők-e a végtelen struktúrák approximációinak. Ez a szemlélet jelentős mértékben hozzájárul a véges struktúrák megértéséhez, újabb hidat jelent az alkalmazott és a nagyon elvont elméleti matematika között.

Befogadó intézet

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

A kutatócsoport működési időszaka

2013-2018

A kutatócsoport tagjai

Backhausz Ágnes PhD, Podoski Károly PhD

Interjú a kutatóval

Az interjú 2013. szeptember 30-án jelent meg az mta.hu-n.

„Itthon kamatoztathatom külföldön szerzett tapasztalataimat”

Az emberi agyhoz, az internethez vagy a szociális hálózatokhoz hasonló, nagyon nagy struktúrák statisztikai elemzéséhez szükséges matematikai eszközök kidolgozását tűzte ki célul az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben alakítandó kutatócsoportjával Szegedy Balázs, a Torontói Egyetem professzora, aki tíz év külföldi kutatómunka után az Akadémia kiválósági programjának köszönhetően tér vissza Magyarországra.

"Szép feladatnak tartom, hogy öt év alatt felépíthetek egy kutatócsoportot Magyarországon, itthon kamatoztathatom külföldön szerzett tapasztalataimat. Az utóbbi tíz évben Észak-Amerikában – az Egyesült Államokban és Kanadában – dolgoztam, és a távolból jobban megértettem, mi az, ami egységes az európai kultúrában és tudományban. Ugyanakkor remélem, itthon meghonosíthatok néhány olyan dolgot, amelyben a tengerentúlon jobbak, mint Európában" – hangsúlyozta Szegedy Balázs, aki, mint az mta.hu-nak elmondta, a Lendület program nélkül valószínűleg nem tért volna haza.

Inspiráló szakmai légkör, világhírű kollégák

Szegedy Balázs kiemelte, visszatérését mindenekelőtt az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben uralkodó, inspiráló szakmai légkör motiválta, hiszen az intézetben több olyan világhírű matematikus is dolgozik, akivel öröm együttműködni. Fontos szempont volt az intézmény hatékony, olajozott működése is, a segítőkész adminisztráció. "Mindez a tengerentúlon megszokott kutatói környezetet teremti meg a számomra itthon" – fogalmazott a matematikus.

A nagy hálózatok törvényszerűségei

Kutatási céljait ismertetve Szegedy Balázs elmondta: ahogy a mindennapi életben megtalálható hálózatok bonyolultsága nő, úgy válik egyre sürgetőbbé a nagyon nagy struktúrák megértése. A számítási kapacitás növekedésével annak is nagyobb az esélye, hogy hatékonyabban lehessen tanulmányozni a természetben előforduló hálózatokat is, mint amilyen például az emberi agy.

"Kutatási programom egyik alappillére az az elv, miszerint a nagy mennyiségek minőségbe mennek át. A fő célunk – megtalálni azokat a matematikai eszközöket, amelyekkel ez a jelenség megragadható. A témakör egyik legfontosabb eredménye az Abel-díjas Szemerédi Endrétől származik, aki felfedezte, hogy a nagyon nagy, kellően sűrű hálózatok véletlenszerűen viselkedő részekre bonthatók fel. A gondolatot továbbfűzve, Lovász Lászlóval és több más neves matematikussal közösen kifejlesztettünk egy szemléletet, amelynek alapján a nagyon nagy hálózatok végtelen struktúrák közelítéseiként foghatók fel. Kiderült, hogy ezzel a módszerrel rengeteg izgalmas kérdés válaszolható meg. Az eredmények jelentős része ugyan elméleti, de a kutatási programom arra is kitér, hogyan lehetne őket gyakorlati problémák megoldására alkalmazni. Csoportom céljai között olyan algoritmusok és szoftvercsomagok kifejlesztése is szerepel, amelyek segítségével nagy adathalmazokból új, értékes információk szűrhetők ki" – fejtette ki Szegedy Balázs.

Lendületes kutatócsoportja júliusban alakult, de még jelenleg is tart a tagfelvétel. "Két kutató már állásban van: Backhausz Ágnes nemrég szerzett PhD-fokozatot, doktori dolgozatát a sztochasztikusan, azaz véletlenszerűen növekvő hálózatokról írta Móri Tamás témavezetésével. Körülbelül egy éve dolgozunk egy közös projekten, így tudom, hogy személyében ideális munkatársra leltem. Podoski Károlynak jelentős tapasztalata van mind az elméleti, mind az alkalmazott matematika terén. PhD-dolgozatának témája a csoportelmélet, a matematika egy meglehetősen elvont, elméleti ága. Évekkel ezelőtt sikeresen vittünk végig egy projektet, amelyből több közös publikáció is született, de dolgozott üzleti elemzőként is a Morgan Stanley cégnél, ahol igen hasznos tapasztalatokra tett szert a matematikai modellezés terén. Ő nagy szerepet kap majd a kutatási programom gyakorlati részében" – magyarázta a lendületes kutató.

Tehetséges egyetemi hallgatók, neves vendégkutatók

Szegedy Balázs kutatócsoportját vonzó szellemi műhellyé kívánja tenni a fiatalok számára, tervei között szerepel egy nyári iskola szervezése is matematikushallgatók részére: "Meg akarom ismertetni kutatásaim tematikáját a fiatal matematikusokkal, mivel doktori témavezetéssel is szeretnék foglalkozni. A nyári iskola pedig jó alkalmat teremt rá, hogy tehetséges diákokat ismerjek meg. Ezenkívül már több neves matematikus elfogadta a meghívásomat, akik néhány hétre ellátogatnak az intézetbe. 2015-ben pedig egy nagyobb konferenciát tervezek az adatfeldolgozás eszköztárában kiemelten fontos szerepet játszó, magasabb rendű Fourier-analízis témakörében, amelyre világhírű szakértőket várok" – vázolta elképzeléseit a lendületes kutató.