Lendület Program

Surányi Balázs Lendület-ösztöndíjas kutató

Surányi Balázs mta.hu

Kutatási téma

Mondattan

Surányi Balázs az Utrechti Egyetem tudományszakának egyik legkiválóbb európai doktori programját végezte el, majd itthon folytatta kutatásait. Szűkebb szakterülete a mondattan; az empirikus elemzés mellett foglalkoztatják nyelvelméleti kérdések is. A kutatásainak keretéül szolgáló, alapvetően összehasonlító jellegű generatív nyelvelmélet természetéből adódóan munkájában számos különböző nyelv adataira épít, különösen az angol és mindenekelőtt a magyar nyelv mondattani jelenségeit elemzi. Szakcikkeit tudomány­területének nemzetközi folyóirataiban és legnagyobb presztízsű nemzetközi kiadóinak köteteiben publikálja, körülbelül hetven előadást tartott nemzetközi konferenciákon és tudományos műhelyekben.

A fiatal kutató az MTA Nyelvtudományi Intézetében a mondattan és más központi nyelvi alrendszerek együttműködését vizsgálja. ─ A két-három évre szóló pályázatok helyett már középtávú tervezésre is nyújt lehetőséget a Lendület ─ fogalmazott Surányi Balázs, aki szerint az akadémiai intézet kiszámítható környezetet biztosít kutatásaihoz.

Befogadó intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

A kutatócsoport működési időszaka

2011–2014.

Elérhetőség

E-mail: suranyi [at] nytud [dot] hu

Bemutatkozó videó