Lendület Program

Nagy Csongor István Lendület-ösztöndíjas kutató

Nagy Csongor István mta.hu

Kutatási téma

Használni és kihasználni a közérdeket a szabad versennyel szemben

Nagy Csongor István (35) jogtudósként a világ föderális piacait vizsgálja összehasonlító és gazdasági szempontból. A nemzetközi magán- és gazdasági jog, valamint a versenyjog szakértője súlyos hiányosságnak tartja, hogy bár a világ föderális piacai (Ausztrália, Egyesült Államok, Európai Unió stb.) ugyanazokkal a jogi problémákkal szembesülnek, és bíróságaiknak gyakran ugyanolyan ügyekben kell dönteniük, ezek a rendszerek mindeddig elszigetelve fejlődtek, és nagyon keveset tanultak egymástól. A Szegedi Tudományegyetemen önálló kutatócsoportot alakító Nagy Csongor Istvánszerint a Lendület program keretében végzett tudományos munka globális jelentőségű, és lehetőséget teremt arra, hogy markánsan megjelenítse Magyarországot a nemzetközi jogtudomány térképén.

Befogadó intézet

Szegedi Tudományegyetem

A kutatócsoport működési időszaka

2014–2019

Interjú a kutatóval

Az interjú 2014. augusztus 8-án jelent meg az mta.hu-n.

A világ föderális piacait vizsgálja összehasonlító és gazdasági szempontból az Akadémia Lendület programjának támogatásával Nagy Csongor István (35) az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A nemzetközi magán- és gazdasági jog, valamint a versenyjog szakértője szerint a globális tapasztalatok összegyűjtése és értékelése hozzájárulhat a jogi szabályozás hatékonyságának erősítéséhez.

"Az Európai Unió Bírósága, az ausztrál és az amerikai legfelsőbb bíróság és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitarendezési Testülete sok esetben ugyanazokkal a problémákkal szembesül. Hasonló, sőt néha ugyanolyan ügyekben kell döntenie. Ennek ellenére ezek a rendszerek mindeddig izoláltan fejlődtek, és nagyon keveset tanultak egymástól, ráadásul a társadalomtudomány is adós a kérdés összehasonlító jogi elemzésével" – indokolta Nagy Csongor István, hogy miért kezdett el a világ föderális piacainak vizsgálatával foglalkozni. A tudományos igényű elemzés azért is időszerű szerinte, mert az egyes föderális piacokon (például az Európai Unióban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban) jelentős tapasztalatok halmozódtak fel, valamint máshol is hasznosítható jogi és társadalmi technikák, módszerek alakultak ki. A kutató szerint ugyanakkor a jog-összehasonlítás e téren bonyolultabb, mint más esetekben. "Ez nem egy hagyományos jogi terület. A vitarendező testületek ugyan jogot alkalmaznak, de lényegében összetett jogi, gazdasági, szociológiai és természettudományi szempontokat kell figyelembe venniük. Ráadásul az egyes rendszerek látszólag nagyon hasonlónak tűnnek, de ha részletesen kezdjük vizsgálni őket, akkor kiderül, hogy a gyakorlatban óriásiak lehetnek a különbségek. Oscar Wilde írta egyszer, hogy »a valóságban semmi különbség nincs Anglia és Amerika között, kivéve természetesen a nyelvet«. A föderális piacokkal is ez a helyzet: látszólag ugyanaz a nyelv, de nem mindig ugyanazt jelenti" – magyarázta Nagy Csongor István.

Hozzájárulás a jogrendszer hatékonyságának erősítéséhez

Kutatási témája szempontjából a legnehezebb, de egyúttal legérdekesebb ügyeknek azokat nevezte, amelyekben nem érezhető az import hátrányos megkülönböztetése a belföldi termékkel szemben, a külföldi áru behozatala mégis akadályokba ütközik. Más ügyekben, bár a diszkrimináció talán első pillantásra nem látható, áttételesen mégis fennállhat. A kutató példaként említette azt az esetet, amikor az Európai Unió megtiltotta a hormonkezelt marhák húsának értékesítését. "Ez a tilalom mindenkire egyaránt vonatkozott, de árnyalja a képet, ha hozzátesszük: az Egyesült Államokban a marhahús körülbelül kétharmada hormonkezelt, míg az EU-ban ezt a módszert lényegében nem használják."

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy miként hasznosulhatnak kutatási eredményei, Nagy Csongor István rámutatott: azért kell a külföldi jogot tanulmányozni, hogy jobban megértsük a sajátunkat. "A különböző módszerek összehasonlítása, a globális tapasztalatok összegyűjtése és értékelése hozzájárulhat a jogrendszer hatékonyságának erősítéséhez. Ne felejtsük el, hogy a rossz jogi szabályozás – még ha nem olyan látványosan is – nagyobb társadalmi károkat képes okozni, mint egy természeti katasztrófa" – hangsúlyozta. Az eredményes munka egyik fontos feltételének egy kutatói partnerhálózat kialakítását nevezte. Mint elmondta, a téma jellege miatt olyan partnerekre van szükség, akik az adott "föderális piac" nyelvét anyanyelvi szinten beszélik. "Nagy hangsúlyt helyezünk az ügyközpontú, gyakorlatias megközelítésre, és igyekszünk figyelemmel lenni az ügyek gazdasági összefüggéseire. A kereskedelmi korlátozás sokszor "baptista-szeszcsempész koalíció" eredménye: mindkettő támogatja az alkoholtilalmat, de az első morális, a második üzleti megfontolásokból, ti. ha a tilalom megszűnik, a szeszcsempész elveszíti a (fekete)piacát" – tette hozzá. Mint fogalmazott: számos olyan rendszer van a világon, ahol – bár a kereskedelem szabad – a szabályokat (adózás, egészségügy, fogyasztóvédelem stb.) helyi területi egységek, tagállamok alkotják: "A piac tehát regionális, a szabályozás azonban lokális. Ez pedig mindenütt feszültségeket szül."

Kutatás egy globális partnerhálózat részeként

A kutató az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban négyfős csoportot szeretne kialakítani. "Bár természetesen a csoporttagok is végeznek saját kutatást, a program egyik fontos eleme, hogy mi a különböző kontinensek szakértőinek munkáját koordináljuk. Ehhez létre kell hozni az említett globális partnerhálózatot, amelynek segítségével a kutatás elvégezhető." Nagy Csongor István a munkába egyetemistákat és doktoranduszokat is szeretne bevonni. Azt reméli, hogy egy újszerű megközelítést kívánó, újszerű kutatási terület vonzó lehet a fiatalok számára is. "A kutatócsoportomat befogadó MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont megfelelő fizikai és humán-infrastruktúrát tud biztosítani, kiterjedt kapcsolati hálóval. Elvem, hogy a kutatócsoport, amelyet a nemzetközi tudományos élet vérkeringésének aktív résztvevőjévé szeretnék tenni, ne csak vigyen, hanem hozzon is. Ezért intenzív pályázati tevékenységet akarunk folytatni, amelyhez a fogadóintézmény kiváló hátteret biztosít" – mondta Nagy Csongor István. Szerinte mindezek alapján a Lendület megteremti a lehetőségét, hogy markánsan megjelenítsék Magyarországot a nemzetközi jogtudomány térképén.