Lendület Program

Maurovich-Horvat Pál Lendület-ösztöndíjas kutató

Maurovich-Horvát Pál mta.hu

Kutatási téma:

A koszorúerekben kialakuló, olykor közvetlen életveszélyt jelentő ateroszklerotikus lerakódások korai felismerése új biomarkerek és különféle képalkotó módszerek együttes alkalmazásával.

Maurovich-Horvat Pál, aki posztdoktorként több évet töltött Bostonban, a Harvard Egyetemen kardiológiai képalkotó programjában, a hazai szív- és érrendszeri halálozást szeretné csökkenteni a Lendület-kutatócsoportjával tett felfedezéseivel.

A keringési rendszer betegségei vezetik a halálozási statisztikákat Magyarországon, ahol a szívinfarktus következtében elhunytak száma az uniós átlagnak mintegy háromszorosa. A betegek kétharmadánál a szívizominfarktust vagy a hirtelen szívhalált tüneteket nem okozó ateroszklerotikus lerakódások (vulnerábilis plakkok) okozzák, ugyanakkor jelenleg nem áll a rendelkezésre olyan diagnosztikai eljárás, amely a plakkok kockázatáról adna információt. Amennyiben a Lendület programban sikerrel járnak, akár tünetmentes betegeknél is időben alkalmazható lenne a célzott megelőző kezelés.

Az MTA-SE „Lendület" Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoportmunkaterve három pillérre épül. Nemzetközi együttműködés keretében a különböző biológiai rendszerek, úgynevezett „omikák" vizsgálatával a projekt egyrészt új típusú biomarkerek azonosítását célozza meg. Ennek érdekében a gének kölcsönhatásával (genomikai), a fehérjékkel (proteomikai), a sejtekben lezajló anyagcsere-folyamatokkal (metabolomikai) és a zsírok élettani és kórélettani szerepével (lipidomikai) kapcsolatos vizsgálatokat végeznek, kiszűrve a betegekre jellemző paramétereket. A második pillért az ex vivo kísérletes munka jelenti, amelynek során háromdimenziós CT-felvételek alkalmazásával áramlástani modellezést végeznek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az eljárás segítséget nyújthat a véráramlást jelentősen befolyásoló plakkok azonosításához, illetve egy úgynevezett plakkvulnerábilitási index kifejlesztéséhez, a matematikai modelleket pedig a szövettani analízis eredményeivel vetik össze. A kutatások harmadik pillérét a szívinfarktust szenvedett betegek bevonásával végzett klinikai vizsgálatok képezik.

Maurovich-Horvat Pál a Lendület program keretében új kutatási profilt honosít meg a Semmelweis Egyetemen, ahol eddig nem volt lehetőség az alapkutatás módszereit és a világszínvonalú kardiológiai képalkotást ötvöző vizsgálatokra.

Befogadó intézmény

Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája

A kutatócsoport működési időszaka

20132018

A kutatócsoport tagjai

Merkely Béla (MD PhD DSc); Buzás Edit (MD PhD DSc); Vörös Szilárd (MD); Paál György (PhD); Szilágyi Brigitta (PhD); Hubay Márta (MD); Horváth Tamás (PhD); Celleng Csilla (PhD-hallgató); Károlyi Mihály (PhD-hallgató); Bartykowszki Andrea (PhD-hallgató); Major Gyöngyi (PhD-hallgató); Panajotu Alexisz (MD); Jermendy Ádám (MD); Suhai Ferenc (MD); Kolossváry Márton, Nagy Eszter, Szilveszter Bálint és Benke Kálmán orvostanhallgatók

Interjú a kutatóval

Az interjú 2013. július 29-én jelent meg az mta.hu-n.

A magyarországi szív- és érrendszeri halálozást szeretné csökkenteni felfedezéseivel Maurovich-Horvat Pálkardiológus, aki a Lendület program támogatásával a Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján végzi ígéretes kutatásait. Fő célkitűzése a koszorúerekben kialakuló, olykor közvetlen életveszélyt jelentő ateroszklerotikus lerakódások korai felismerése új biomarkerek és különféle képalkotó módszerek együttes alkalmazásával.

Maurovich-Horvat Pál, aki több évet töltött a Harvard Egyetemen, nagy megtiszteltetésnek, egyúttal óriási lehetőségnek tartja, hogy részese lehet az MTA kiválósági programjának. "A Magyar Tudományos Akadémia megteremti a lehetőségét, hogy itthon folytathassam, magasabb szintre emelhessem azt a munkát, amelyet Bostonban a Harvard kardiológiai képalkotó programjának igazgatója, Udo Hoffmann professzor vezetésével kezdtem el. Bízom benne, hogy a most megalakuló Lendület-kutatócsoporttal olyan felfedezéseket tehetünk, amelyekkel tovább csökkenthetjük a kardiovaszkuláris halálozást. A Lendület program ugyanakkor nemcsak lehetőséget, hanem felelősséget is jelent. Kötelességünk, hogy a munkacsoport minél több, a kardiológiai képalkotás iránt érdeklődő fiatalnak teremtse meg a nemzetközi szintű kutatások végzésének lehetőségét" -– osztotta meg gondolatait az mta.hu-val Maurovich-Horvat Pál, a SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának tanársegéde.

Jelentős népegészségügyi eredményt ígérő program

Mint a lendületes kutató rámutatott, a keringési rendszer betegségei vezetik a hazai halálozási statisztikákat, Magyarországon a szívinfarktus következtében elhunytak száma az uniós átlagnak mintegy háromszorosa.

"Ismert tény, hogy a betegek kétharmadánál a tüneteket nem okozó ateroszklerotikus lerakódások, úgynevezett vulnerábilis plakkok okozzák a szívizominfarktust vagy a hirtelen szívhalált, ugyanakkor jelenleg nem áll a rendelkezésünkre olyan diagnosztikai eljárás, amely a plakkok kockázatáról adna információt. Amennyiben sikerrel járunk, akár tünetmentes betegeknél is időben alkalmazhatnánk a célzott megelőző kezelést. A vulnerábilis plakkok korai felismerése ily módon hatékonyabb infarktusmegelőzést tesz lehetővé, vagyis jelentős népegészségügyi eredményt ígér" – indokolta Maurovich-Horvat Pálkutatási témaválasztását.

Új kutatási profil a Semmelweis Egyetemen

A Lendület programnak köszönhetően új kutatási profilt honosít meg a befogadó intézmény Semmelweis Egyetemen, ahol eddig nem volt lehetőség az alapkutatás módszereit és a világszínvonalú kardiológiai képalkotást ötvöző vizsgálatok elvégzésére. "Az egyetem jelentős anyagi hozzájárulással és két PhD-hallgató ösztöndíjával támogatja kutatócsoportunkat, egy doktoranduszhallgatót pedig a klinika finanszíroz. Kutatásainkhoz nélkülözhetetlen a 256 szeletes CT-berendezés, amelyet 2010-ben vásárolt a klinika, valamint a tervbe vett nagy értékű invazív képalkotó berendezés, amelyet a projekthez szerez be intézményünk. A sikerhez természetesen elengedhetetlen Szél Ágostonnak, az egyetem rektorának, valamint a klinika igazgatójának, Merkely Béla professzornak a személyes támogatása" - emelte ki Maurovich-Horvat Pál.

Három pillérre épülő kutatási projekt

Az MTA-SE "Lendület" Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport munkaterve három pillérre épül. A projekt egyrészt nemzetközi együttműködés keretében a különböző biológiai rendszerek, úgynevezett „omikák" vizsgálatával új típusú biomarkerek azonosítását célozza meg. Ennek érdekében a gének kölcsönhatásával (genomikai), a fehérjékkel (proteomikai), a sejtekben lezajló anyagcsere-folyamatokkal (metabolomikai) és a zsírok élettani és kórélettani szerepével (lipidomikai) kapcsolatos vizsgálatokat végeznek. "Összehasonlítjuk a különböző „omikák" jellegzetességeit a koszorúér-betegségben szenvedőknél és az egészséges egyéneknél. A koszorúér-betegséget 256 szeletes CT-berendezéssel azonosítjuk, amellyel igen nagy pontossággal igazolható vagy zárható ki a plakkok jelenléte. Az eljárás sokkal megbízhatóbb képet ad az elváltozásokról, mint az eddig alkalmazott módszerek, például a szívkatéterezés. A második pillért azex vivo kísérletes munka jelenti, amelynek során háromdimenziós CT-felvételek alkalmazásával áramlástani modellezést végzünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hidrodinamikai Tanszékével együttműködve. Az eljárás segítséget nyújthat a véráramlást jelentősen befolyásoló plakkok azonosításához, illetve egy úgynevezett plakkvulnerábilitási index kifejlesztéséhez. A matematikai modelleket a szövettani analízis eredményeivel vetjük össze. A kutatások harmadik pillére a szívinfarktust szenvedett betegek bevonásával végzett klinikai vizsgálat lesz" - magyarázta Maurovich-Horvat Pál, hangsúlyozva, hogy a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kiváló centrum az ilyen típusú klinikai vizsgálatok megvalósítására, hiszen az országban itt látják el a legtöbb, infarktust szenvedett beteget.

Multidiszciplináris kutatócsoport

"A Lendület kutatócsoport számos terület kutatóit foglalja magába: igazi multidiszciplináris csapatot hozunk létre. Merkely Béla professzor felügyeli az invazív vizsgálatokat, Buzás Edit, az SE professzora a sejtek közötti kommunikációban szerepet játszó mikrovezikulákkal kapcsolatos analízisekben vesz részt. Vörös Szilárd, a New York-i Stony Brook Egyetem professzora az omikák és a CT-képalakotás világhírű szaktekintélye, Paál György, a BME tanszékvezető egyetemi tanára a koszorúerek áramlástani modellezését irányítja, Szilágyi Brigitta, a BME docense a matematikai modellezésben segít, Hubay Márta, az SE docense pedig a szövettani vizsgálatokat végzi. A csapat PhD-hallgatói közül Celeng Csilla és Károlyi Mihály Bostonból tér haza, ők a klinikai és kísérletes munkában is részt vesznek, Bartykowszki Andrea és Major Gyöngyi doktoranduszok és kardiológus rezidensek a klinikai munkába kapcsolódnak be. Posztdoktorként csatlakozik a csoporthoz Horváth Tamás, aki a különböző projektek összefogásában és a BME-vel való kapcsolattartásban játszik kulcsszerepet. Rajtuk kívül három rezidens(Panajotu Alexisz, Jermendy Ádám és Suhai Ferenc) segíti az adatgyűjtést" – mutatta be teamjének tagjait a lendületes kutató, hozzátéve, hogy a csoport munkájába kiváló teljesítményt felmutató orvostanhallgatókat (Kolossváry Márton, Nagy Eszter, Szilveszter Bálintés Benke Kálmán) is bevonnak.

"Vonzó szellemi műhelyt olyan klinikán lehet létrehozni, amelynek munkatársai dinamikus, összetartó csapatot alkotnak, s ahol hagyománya van a kutatásnak. A tudományos sikerek előfeltétele a jó kérdésfelvetés, de az sem elhanyagolható szempont, hogy a kutatócsoport minden tagja jól érezze magát. A Városmajori Klinikán az első két feltétel mindenképpen teljesül, a másik kettő pedig a Lendület-kutatócsoport vezetőjeként az én felelősségem. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és sikerül megfelelnünk a megelőlegezett bizalomnak" – fogalmazott Maurovich-Horvat Pál.