Lendület Program

Makara Judit Lendület-ösztöndíjas kutató

Makara Judit mta.hu

Kutatási téma

Az idegsejtek információ-feldolgozása

Makara Judit érdeklődésének középpontjában a dendritek, vagyis az idegsejtek azon nyúlványai állnak, amelyek a más sejtektől érkező információt fogadják az úgynevezett szinaptikus kapcsolatokon keresztül. A Ph.D. fokozat megszerzése után először az Agy-díjjal kitüntetett Freund Tamás akadémikus laboratóriumához csatlakozott, majd 2006-tól a dendritek kutatásának egyik vezető tudósa, Jeffrey Magee laboratóriumában folytatta munkáját az Egyesült Államokban, a Janelia Farm Research Campuson, a Howard Hughes Medical Institute-ban. Innen tér haza a Freund Tamás által vezetett MTA KOKI-ba.

Az utóbbi évek kutatásai bizonyították, hogy a dendritek aktívan részt vesznek a szinaptikus információ feldolgozásában, összetett szinaptikus aktivitásmintázatok beérkezését képesek érzékelni és jelezni a sejt többi részének. Makara Judit kutatócsoportjával a dendritek szerepét vizsgálja majd az idegsejthálózatok működésében és az emlékezésben. ─ A Lendület program segít megoldani a menni, vagy maradni dilemmáját ─ fogalmazott az eredményhirdetést az Egyesült Államokból internetes kapcsolat révén figyelemmel követő kutató. A családjával hazaköltöző Makara Judit szakmailag magas színvonalon tudja Magyarországon hasznosítani a tengerentúl megtanult módszereket és szemléletmódot, emellett a gyermekeinek is biztosítani tudja a valódi kapcsolatot a család itthon élő tagjaival.

Befogadó intézet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

A kutatócsoport működési időszaka

2011-2016

A kutatócsoport tagjai

Andrásfalvy Bertalan, hallgató: Tóth Emese

Bemutatkozó videó

Interjú a kutatóval

Az interjú 2011. május 31-én jelent meg az mta.hu-n.

Az Egyesült Államokban eltöltött öt év után tér haza a Freund Tamás által vezetett MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe a Lendület program egyik idei nyertese, a kétgyermekes Makara Judit. Az idegsejtek információ-feldolgozásával foglalkozó kutatóorvos szerint a pénzügyi háttér és a kiváló szellemi környezet is adott lesz az eredményes kutatómunkához.

– Alapvetően nem a gyógyítás, hanem a megismerés vonzott a kezdetektől fogva – vallott pályaválasztásáról az mta.hu-nak Makara Judit orvos, a Lendület program egyik idei díjazottja. A fiatal kutató hangsúlyozta, hogy bár édesapja is az orvostudomány területén dolgozik és ő természetesen mindig felnézett rá, hivatást azonban a saját érdeklődésének megfelelően választott. Orvos lett, de mivel az ember biológiája sokkal jobban érdekelte, mint az orvoslás, ezért elsődlegesen biológusnak tartja magát.

A fiatal kutatóorvos Ph.D. fokozatát Spät András akadémikus vezetésével szerezte meg a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében. Itt szerette meg a kutatást és tanulta meg a tudományos munka alapjait. Ezt követően 2003-ban került munkakapcsolatba a nemrégiben Agy-díjjal kitüntetett Freund Tamással. – Már félig-meddig kutató voltam, amikor a kutatócsoportjába kerültem, de az idegkutatásba itt kapcsolódtam be, és nagyon megtetszett – emlékezett vissza az MTA KOKI-ban töltött időre Makara Judit. A fiatal orvos a hazai indulás után 2006-tól az Egyesült Államokban, a Howard Hughes Medical Institute Janelia Farm Research Campus-on, Jeffrey Magee-vel dolgozhatott együtt. Az amerikai kutatótól új módszereket és szemléletet sajátított el, és megtalálta azt a témát, az idegsejtek információ-feldolgozását, ami a leginkább foglalkoztatja azóta is. – Spät Andrástól, Freund Tamástól és Jeffrey Magee-től is rengeteget tanultam – méltatta a tudósok munkásságát Makara Judit.

A fiatal orvos öt évig dolgozott Amerikában, gyermekei is a tengerentúlon születtek. Mivel férjével a kezdettől fogva úgy tervezték, hogy valamikor úgyis hazaköltöznek, nem bánkódott azon, hogy egy időre elhagyta a hazáját. Igaz, olykor volt honvágya, de annak leküzdésében sokat segített az, hogy a nagy távolság ellenére a szüleivel, a rokonaival és a barátaival folyamatosan tartotta a kapcsolatot.

A kutató nagy örömmel készül a magyarországi munkára, de – mint mondja – valószínűleg sok minden hiányozni fog neki az amerikai hétköznapokból. – Az egyszerű ügyintézés, a kiváló egészségügyi ellátás, a kényelmes és nyugodt élet, a barátok, s nem utolsó sorban a tudományos közösség – sorolta a tengerentúli élet előnyeit Makara Judit, aki kiemelte azt is, hogy ott a bölcsődét mindössze egy emelet választotta el a munkahelyétől, így a gyermekeihez napközben is bármikor felmehetett. A bölcsőde rugalmas nyitva tartása a munkaidőhöz, a kutatói tevékenységhez igazodott. A család lakóhelye is igen közel volt a laboratóriumhoz, így minden helyben volt, nem ment el sok idő az utazgatással.

– A nagyobbik fiam a bölcsődében a társaság egyik középpontja volt, és nagyon szerette a társait, most pedig kiszakad a megszokott környezetéből. Bízom benne, hogy mivel angolul és magyarul is szépen beszél, talán nem lesz annyira nehéz a számára az itthoni beilleszkedés – fejezte ki reményét a fiatal orvos.

A kutató, aki a Lendület program nyilvános eredményhirdetésén személyesen nem tudott részt venni, hiszen még a tengerentúlon tartózkodott, férjével és két gyermekével a napokban tér vissza Magyarországra, hogy itthon dolgozzon. – Nem nagy, hanem átlátható laboratóriumot szeretnék. Inkább legyünk kevesebben, de mindenki értse a dolgát és legyen önálló - beszélt a terveiről és a munkatársak kiválasztásának szempontjairól az orvos-biológus. A kutatócsoport várhatóan június elején kezdi meg a munkáját. Az első két hónap a laboratórium felállításával telik. – A Lendület programon kívül egy angliai Wellcome Trust pályázaton is komoly összeget nyertünk – számolt be az eredményről Makara Judit, hozzátéve, hogy a labor működtetését ebből a két forrásból finanszírozza. A csoportnak az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete biztosítja a szükséges feltételeket és az intézményi hátteret, amely a kutatónő megítélése szerint nyugati színvonalú. – A pénzügyi háttér és a kiváló szellemi környezet is adott lesz az eredményes munkához – hangsúlyozta a Lendületes kutató.