Lendület Program

Guttmann András Lendület-ösztöndíjas kutató

Guttmann András mta.hu

Kutatási témája

A sejtfelszíni cukorszerkezetek minden részletre kiterjedő vizsgálata egy új transzlációs glikomika iskola keretében.

"Iskolateremtés" – ez a bostoni kutatásait jövő januártól a veszprémi Pannon Egyetemen folytató Guttman András kulcsszava, aki kutatási tervét a Lendület program III., vagyis a már kiemelkedően sikeres vezetőként is bizonyított tudósok kategóriájában valósíthatja meg. A professzor egy hazai transzlációs glikomika iskola létrehozásával a sejtfelszíni cukorszerkezetek minden részletre kiterjedő vizsgálatának minél jobb feltételeit szeretné kialakítani. Célja olyan módszerek kifejlesztése, amelyekkel nagyon kis mennyiségű mintából, akár pár ezer sejtből is következtetni lehet bizonyos betegségek valószínűségére.

A kutató a Pálinkás József által elindított kiválósági programot egyedülálló és nagyon proaktív kezdeményezésnek tartja. Mint elmondta, az egyik legnagyobb pozitívuma szerinte az, hogy a Lendület nem megadja, hanem megteremti a lehetőségét, hogy a nemzetközileg is versenyképes kutatások folytatói Magyarországon ugyanolyan körülmények között dolgozhassanak, mint a tengerentúlon: "Az én értelmezésemben a program egyfajta »biztonsági hálót« jelent, amely biztosítja a vezető kutató és kulcsfontosságú munkatársai fizetését, valamint némi dologi és utazási költséget arra az időszakra, amíg a kutatócsoport megszerzi a tervezett munka megvalósításához szükséges támogatásokat."

Befogadó intézet

Pannon Egyetem

A kutatócsoport működési időszaka

2012–2017.

A kutatócsoport honlapja

www.vmri.hu/banyai_csoport

A kutatócsoport tagjai

Hajba László PhD, Mizsey Péter, az MTA doktora

Interjú a kutatóval

Az interjú 2012. szeptember 7-én jelent meg az mta.hu-n.

A Lendület program azért is nagyszerű kezdeményezés, mert megteremti a lehetőségét, hogy a nemzetközileg is versenyképes kutatások folytatói Magyarországon ugyanolyan körülmények között dolgozhassanak, mint a tengerentúlon vallja Guttman András kémikus, az MTA külső tagja, aki huszonöt év után tért haza az Egyesült Államokból. Tudományos eredményei hozzájárulhatnak a rák hatékonyabb diagnosztikájához és terápiájához.

"Iskolateremtés" – ez a bostoni kutatásait jövő januártól a veszprémi Pannon Egyetemen folytató Guttman András kulcsszava, aki kutatási tervét a Lendület program III., vagyis a már kiemelkedően sikeres vezetőként is bizonyított tudósok kategóriájában valósíthatja meg. A professzor egy hazai transzlációs glikomika iskola létrehozásával a sejtfelszíni cukorszerkezetek minden részletre kiterjedő vizsgálatának minél jobb feltételeit szeretné kialakítani. Célja olyan módszerek kifejlesztése, amelyekkel nagyon kis mennyiségű mintából, akár pár ezer sejtből is következtetni lehet bizonyos betegségek valószínűségére. "A nyers glikomikai adatokból modern bioinformatikai eszközökkel tárjuk majd fel a fontos biológiai vagy klinikai információt, és így azonosítjuk az egy-egy adott betegségre, például a rákra jellemző biológiai markereket" – magyarázta az akadémikus. A módszer segítségével akár egy panaszt még nem okozó, kezdődő rosszindulatú daganatot is idejekorán fel lehet ismerni.

Az iskolateremtés alapjai

A kémikus, aki kutatási programja leglényegesebb elemének a mikrofluidikát, vagyis analitikai módszerek mikroszkopikus méretekben való megvalósítását, valamint a modern elválasztástechnikai módszerek és az informatika integrálását tartja, munkájához több felsőoktatási intézmény segítségére számít. Az alapvetően műszaki profilú veszprémi Pannon Egyetemen tervezett tudományos műhelyben folytatandó biológiai kutatásokhoz szükséges hátteret eleinte a Debreceni Egyetemről "importálja". "A Horvath Laboratory of Bioseparation Sciences 2004-es megalakítása után lehetőségem nyílt, hogy Debrecenben is létrehozzak egy kutatócsoportot, és bekapcsolódjam az ottani PhD-képzésbe, oktatásba és kutatómunkába" – idézte fel az új feladat előtt álló kutatócsoport megalakulásának körülményeit Guttman András. A kutató az ugyancsak debreceni MTA Atommagkutató Intézet korszerű mikrofabrikációs műhelyének közreműködésére is számít. A nemzetközi tudományos színtéren a távolság áthidalható – ezt bizonyítja a professzornak az elmúlt másfél évtizedben folytatott munkássága, aki az Egyesült Államokban is szoros kapcsolatot ápolt magyarországi kollégáival. "Amerikától nem lehet csak úgy elszakadni, mint ahogy Európától sem. Mindkettő olyan hátteret biztosít, amelyet folyamatosan fenn kell tartani, bárhol kutat is az ember" – vallja a kémikus, a világhírű német Matthias Mann példáját idézve, aki a Max Planck Intézet München mellett működő Biokémiai Intézetében működő kutatócsoportja vezetése mellett "hídfőállást" működtet az Egyesült Államokban is. Legkiválóbb európai diákjait folyamatosan küldi ki az USA-ba, ahonnan visszatérve a legtöbben csoportvezetőként dolgoznak tovább az anyaintézetükben, vagy önálló munkacsoportot alakítanak. "Nekem is hasonló terveim vannak a diákjaimmal, hiszen ez az iskolateremtés alapja" – hangoztatta Guttman András.

A nemzetközileg is versenyképes kutatások feltételei

A Lendület programra benyújtott pályázatában leírt kutatásokat januárban megkezdő tudós most keresi jövendő csoportja tagjait. A programban részt vesz majd Mizsey Péter, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának igazgatója, a mikrofluidika szakértője, Hajba László PhD a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karáról pedig kulcsszerepet kap: ő lesz az összekötő Guttman András és a hallgatók között. A lendületes csoport tagja lesz továbbá két-három doktorandusz, őket még keresi Guttman András. A kutató a Pálinkás József által elindított kiválósági programot egyedülálló és nagyon proaktív kezdeményezésnek tartja. Mint elmondta, az egyik legnagyobb pozitívuma szerinte az, hogy a Lendület nem megadja, hanem megteremti a lehetőségét, hogy a nemzetközileg is versenyképes kutatások folytatói Magyarországon ugyanolyan körülmények között dolgozhassanak, mint a tengerentúlon: "Az én értelmezésemben a program egyfajta »biztonsági hálót« jelent, amely biztosítja a vezető kutató és kulcsfontosságú munkatársai fizetését, valamint némi dologi és utazási költséget arra az időszakra, amíg a kutatócsoport megszerzi a tervezett munka megvalósításához szükséges támogatásokat."