Az MTA 195. közgyűlése – 2022. május 2-4.

Az MTA 195. közgyűlésének határozatai

Elfogadta az MTA elnökének beszámolóját a Közgyűlés, amely az Akadémia több testületének 2021. évi beszámolójáról is döntött.

2022. május 4.

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az Akadémia 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megvitatta és
További részletek az elnöki beszámolóról.

Ugyancsak megismerte és jóváhagyta a Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2021. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót, valamint az MTA 2023–2024. évi költségvetési irányelveiről szóló előterjesztést.

A Közgyűlés a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót is megismerte és elfogadta. Egyúttal megerősítette a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács (KMT) jelenlegi elnökének, Hunyady László akadémikusnak az elnöki mandátumát a 2024. évi rendes közgyűlés időpontjáig, valamint köszönettel elismerte az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés bevezetése érdekében végzett eddigi munkáját. Az Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítés megszületése fontos mérföldkő, és hogy általa objektív mércét szeretnének nyújtani az intézmények, kutatóhelyek kiválóságának igazolásához és megbecsüléséhez.

A nem akadémikus közgyűlési képviselők tudományterületi szekcióinak jelölése és a Jelölőbizottság javaslata alapján a Közgyűlés Csernoch Lászlót, az MTA doktorát, Kovács Erzsébetet, a közgazdaság-tudomány kandidátusát, valamint Telek Miklóst, az MTA doktorát 3 évre az Akadémiai Elnökségének tagjául megválasztotta.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése megállapította, hogy a Jelölőbizottság tagjainak és póttagjainak megbízatása 2022. május 2-án megszűnt, a tizenegy tudományos osztály által tartott választás alapján pedig a Jelölőbizottság új tagjainak és póttagjainak megbízatása 2022. évtől 2025-ig tart majd. A testület elnökévé Bollobás Enikő akadémikust választották.

A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésének határozatai, beszámolói, előterjesztései elérhetőek lesznek az MTA köztestülete hazai tagjai számára a szavazás hitelesítését követően a köztestületi dokumentumokat tartalmazó oldalon.

Belépni a korábban emailban megküldött azonosítókkal lehet.