Az MTA 195. közgyűlése – 2022. május 2-4.

MTA Kiváló Kutatóhely – Videón a minősítés megszerzését igazoló oklevelek ünnepélyes átadása

A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek. Az erről szóló okleveleket a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi téri székházában adták át ünnepélyes keretek között a rangos minősítést elnyert kutatóhelyek képviselőinek.

2022. május 3.

Az oklevélátadás videófelvétele alább nézhető meg:

„A tudományos kutatás minőségének és eredményességének feltétele a kutatást végző intézmények, intézetek, kutatócsoportok teljesítményének, a nemzetközi normákhoz igazodó rendszeres értékelése” – olvasható az MTA 192., rendkívüli közgyűlése által 2019 decemberében 93 százalékos többséggel elfogadott, megújult akadémiai küldetésben.

Új fejezet a tudományos teljesítmény értékelésében

A Magyar Tudományos Akadémia már évtizedek óta egyfajta minőségbiztosítási feladatot lát el, amikor az MTA doktora címmel ismeri el az egyéni tudományos kiválóságot. Bár kutatóhálózatát elveszítette, az továbbra is egyértelmű, hogy

az Akadémia megkerülhetetlen minőségbiztosító bázisa a hazai kutatói közösségnek.

Ezt a szerepét erősítette, egyúttal új fejezetet nyitott a magyar tudományos teljesítmények értékelésében, amikor 2021-ben, Freund Tamás, az MTA elnöke kezdeményezésére – a tudományos kiválóság elismerését kiterjesztette a tudományos intézményekre is a Kiváló Kutatóhely minősítés létrehozásával.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés megalapításával a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyeknek

méltó elismerést, a feltörekvőknek reális perspektívát, az érdeklődő hazai és külföldi döntéshozóknak objektív helyzetképet, a hazai tudomány kiválóságában érdekelt társadalomnak pedig tájékozódási lehetőséget

kíván biztosítani az Akadémia.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálása során előnyt jelent a minősítés birtoklása. Az Akadémia által adott minősítés minden bizonnyal hazai és nemzetközi elismertséget hoz majd az azt elnyerőknek.

Az értékeléshez szükséges minősítés szempontjait az MTA Elnökség által felkért a „Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely”, vagy rövidebben az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítés adományozását előkészítő, pályázatokat értékelő elnökségi bizottság dolgozta ki.

A minősítés szempontjai

A Bizottság a következő szempontok alapján javasolta odaítélni a kiváló minősítést:

  1. A pályázó szervezeti egység kutatóinak kiválósága (életmű alapján);
  2. A kutatóhely elmúlt 5 évben született, önértékelés alapján legkiválóbbnak minősített tudományos műveinek kiválósága;
  3. A kutatóhely elmúlt 10 évben publikált műveinek kiválósága;
  4. A kutatóhely pályázati eredményességének kiválósága;
  5. A tudományos utánpótlás nevelésének kiválósága;
  6. A kutatóhely működésének kiválósága;
  7. A kutatóhely innovációs és fejlesztési tevékenységének kiválósága.

A Kutatóhelyeket Minősítő Tanács néven felállított elnökségi bizottság 11 tagját a tudományos osztályok delegálták.

A KMT elnöke: Hunyady László, az MTA rendes tagja.

Tagjai:
Acsády László, az MTA levelező tagja,
Bálint Csanád, az MTA rendes tagja,
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja,
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja,
Keserű György Miklós az MTA levelező tagja,
Kovács Melinda, az MTA rendes tagja,
Monostori László, az MTA rendes tagja,
Stipsicz András, az MTA levelező tagja,
Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja,
Vörös József, az MTA rendes tagja.

Az MTA elnöke által meghirdetett, az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés elnyerésére beadható pályázat beadási határidejéig – 2021. június 14-ig – 114 érvényes pályázat érkezett be. A pályázatok értékelése – a tudományos osztályok által javasolt anonim bírálók, az MTA tudományos bizottságai és osztályai, valamint a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács közreműködésével történt.

Az MTA Alapszabályának megfelelően a minősítés odaítélésére vonatkozó javaslatot a KMT készítette elő és arról az MTA Elnöksége döntött.

Az Elnökség döntését követően a pályázat eredményéről és a KMT munkájáról a KMT elnöke tájékoztatást adott a Közgyűlés számára. Ezt követően, 2022. május 4-én – az MTA doktori oklevelek átadásához hasonlóan – ünnepélyes keretek között adták át a minősítést tanúsító okleveleket az MTA Kiváló Kutatóhely elismerést a tudományos műhelyek képviselőinek.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést elnyert tudományos műhelyek listája ide kattintva olvasható.