Az MTA 195. közgyűlése – 2022. május 2-4.

Megújuló, kezdeményező Akadémia, aktivizálódó köztestület – Freund Tamás elnöki beszámolója

A külső környezet és benne az Akadémia helyzetének változása egyfajta kényszert jelentett a megújulásra, de az MTA következetesen kezdeményező félként tudott fellépni, és most sokkal inkább saját sorsának kovácsa, mint két évvel ezelőtt volt – mondta az MTA 195. közgyűlésén tartott elnöki beszámolójában Freund Tamás. Az Akadémia elnöke bejelentette több, a társadalmi és nemzetstratégiai prioritásokhoz kapcsolódó kutatási program indítását is.

2022. május 2.

Freund Tamás felidézte, hogy elnökként egy olyan intézmény vezetését vette át két évvel ezelőtt, amely rendkívüli veszteséget szenvedett el. „Kutatóhálózatunkat és 3000 kutatónkat elcsatolták, pályázati és egyéb forrásainkat átcsoportosították. A méltatlan és hosszúra nyúlt küzdelemben megrendült közéleti befolyásunk és sok tudósunk alkotó energiája is felőrlődött” – mondta.

„Nem sérült azonban az Akadémia morális integritása,

és ahogyan azt a tavaly általunk kezdeményezett közvélemény-kutatás is kimutatta, nem változott a tudomány, a tudósok társadalmi megbecsültsége: továbbra is valamennyi közintézményt, foglalkozást megelőzzük – ideértve az orvosokat, sőt a papokat is –, bármely társadalmi csoport véleményét kérdezik is. Ez a bizalmi tőke az, amelyre bátran építhettünk és építünk a jövőben is.”

Freund Tamás Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Freund Tamás szerint az új helyzet új stratégiát igényelt, amelyhez kiváló alapul szolgált az Akadémia 2019 decemberében elfogadott küldetésnyilatkozata. Néhány hónappal később az új vezetés megválasztásával és elnöki koncepciója elfogadásával megkezdődhetett annak a programnak a megvalósítása, amelynek központi eleme az egyedülálló, hazai és határon túli tagokat is magában foglaló, 18 000 fős köztestület aktivizálása, az Akadémia társadalmi és szakpolitikai szerepvállalásának, láthatóságának javítása, tevékenységének kiterjesztése volt.

„Hosszú távú céljaink és új szakmai programjaink megvalósításához kormányzati kapcsolataink újraértelmezésére, új együttműködési stratégia kiépítésére volt szükség. Ezt a nemzeti érdekek és a tudomány iránti elkötelezettség mentén formálódó partnerséget erősítette meg az akadémiai költségvetés bővülése” – mondta, utalva arra, ahogy

az MTA költségvetési támogatása 2021-ről 2022-re 7,3 milliárd forinttal bővült.

Mindez az ELKH-tól visszakapott Lendület-pályázat összegével együtt azt jelenti, hogy szinte pontosan megkétszereződött a támogatás. Freund Tamás ezt az Akadémia történetében páratlan növekménynek nevezte. „A jelentős többlettámogatás egyben komoly felelősség is, hiszen csak kisebb részben fordítjuk meglévő feladataink magasabb színvonalú ellátására. Döntően új, idén induló programokra kértük” – mondta. Példaként említette a Bolyai-ösztöndíjak összegének megduplázását, a Lendület-pályázatok keretének 3-ról 3,5 milliárd forintra emelését, illetve a nagy kockázatú kutatásokat finanszírozó pályázat indítását poszt-COVID témában. Utalt arra, hogy elnöki programja része olyan társadalmi és nemzetstratégiai prioritásokhoz kapcsolódó kutatási programok indítása, amelyekben kiemelkedő hazai tudományos háttér áll rendelkezésre, és amelyek közvetlenül kapcsolódnak az Akadémia küldetéséhez, egyéb programjaihoz. Bejelentette, hogy ezeket néhány héten belül kiírják

négy témában, összesen évi 3 milliárd forint támogatással.

Mint mondta, Akadémiai programként folytatódik a Nemzeti Agykutatási Program harmadik szakasza, amelynek fő törekvése az agy ép és kóros működésével összefüggő társadalmi szükségletek mielőbbi kielégítése a tudományos kiválóságra alapozva. Nemzeti program indul a stratégiai jelentőségű technológiák és a fenntarthatóság összehangolására, amely épít az Akadémia Nemzeti Víztudományi Programjára és a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság ajánlásaira. A tudomány a magyar nyelvért nemzeti program olyan kutatásokat fog támogatni, amelyek nyelvi örökségünk egész történelmi településterületünkre kiterjedő megőrzésére, másrészt a modern technológiák anyanyelvünk művelésének szolgálatába állítására irányulnak.

Nemzeti programként a kormánnyal együttműködésben folytatódik a nemzeti poszt-COVID-stratégia és pandémiás terv tudományos megalapozása is.

Freund Tamás kitért elnöki programjának azon elemeire, amelyekben jelentős haladást ért el. A kormányzati kapcsolattartásról szólva úgy fogalmazott, hogy az nagyon intenzívvé és sokoldalúvá vált. Elindult a jövő tudománybarát társadalmának megteremtését, valamint a tudományos életpálya népszerűsítését célzó a Középiskolai MTA Alumni Program. Néhány hónap alatt az MTA köztestületének több mint 1600 tagja és 100 középiskola csatlakozott a felhíváshoz. A részt vevő kutatók mára közel 300 tudományos előadást tartottak, beszéltek munkájukról, a tudományos gondolkodás fontosságáról az alma materükben vagy az őket felkérő középiskolákban.

A kezdetben a korábbi kutatóintézeteinek kötődését kifejező MTA Kiváló Kutatóhely minősítés újragondolásával és a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács megalapításával

az Akadémia felépítette az intézményi kiválóság mérésének feltételrendszerét.

A minősítés a vele járó presztízs mellett már most is belépő néhány akadémiai pályázathoz, de az MTA célja az, hogy az MTA doktora címhez hasonlóan a kutatóhelyi kiválóság akadémiai igazolása a finanszírozói, pályázati döntésekben az Akadémián kívül is egyértelmű előnyt jelentsen.

Freund Tamás méltatta az MTA tudományos osztályainak és elnöki bizottságainak munkáját. Az akadémiai tudománykommunikáció, valamint a társadalmi nyitás zászlóshajójaként említette a Magyar Tudomány Ünnepét, amelyet a járvány alatt eredményesen újított meg az MTA. A kényszerű online átállásból erényt kovácsolva a 2019-ben mért 4000-es nézőszám 2020-ban 50 000-re, majd a 2021‑ben a „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” mottóval szervezett rendezvényeken már 116 000-re emelkedett. Mint mondta, az MTÜ-t, ahogyan a legtöbb nyilvános akadémiai rendezvényt, a járvány elmúltával is hibrid formában fogja az MTA megrendezni. Tovább szeretnék javítani az előadások közérthetőségét, és egy új TED-előadásszerű, dinamikus, szélesebb körben is érdeklődést kiváltó témákat vonzó műfajt is bevezetnek. Olyat, amivel kifejezetten a fiatal és laikus közönséget célozzák meg.

„Egy felújított akadémiai épület az igazán méltó környezet az Akadémia és könyvtára megalapításának 200 éves évfordulója megünneplésére” – mondta Freund Tamás, aki szerint az elmúlt évek felmérései világossá tették, hogy az Akadémia hamarosan 160 éves épületének átfogó felújítása és funkcionális megújítása nem halogatható. Ennek a felújításnak vannak elodázhatatlan elemei, például az életveszélyes állapotuk miatt lezárt harmadik emeleti kiállítóterek vagy a gépészet felújítása. A tervezést és a teljes kivitelezést ezért szakaszokra bontották. „Abban bízunk, hogy a legsürgetőbb feladatokat tartalmazó első szakaszt – a szükséges nagyjából 16 milliárdnyi kormányzati támogatás megléte esetén – a 2024. év végéig be tudjuk fejezni. Ennek a szakasznak a saját forrásból készíttetett kiviteli tervei még a nyáron elkészülnek. Ezt követően indítjuk a kivitelezésre szóló közbeszerzést. Egyelőre még sok a bizonytalanság, de nagyon bízom benne, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére ezt a bicentenárium miatt is szimbolikus beruházást sikerre tudjuk vinni” – mondta az MTA elnöke.

Az elnök szerint a köztestület tenni akarását és az Akadémia gyors reagálását, tettrekészségét mutatja az Ukrajnában kirobbant háború miatt menekülő kutatók segítségére indított program. Napok alatt sikerült felállítani azt a rendszert, amelyben az MTA-hoz forduló kutatóknak és családjuknak szállást és ellátást biztosítanak akadémiai ingatlanokban, és a lehetőségekhez mérten segítik a kárpátaljai tudományos, oktatási intézmények működtetését is. Köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak az akadémiai segítségnyújtás finanszírozását kiegészítő rendkívüli gyűjtéshez és a Közgyűlés által az előzetes szavazáson közel egyhangú döntéssel megszavazott éves jótékonysági gyűjtés sikeréhez is. Bejelentette, hogy az MTA felhívásának köszönhetően eddig több mint 31 millió forint adomány gyűlt össze. Ebből összesen 600 000 forintot adtak gyorssegélyként rászoruló családoknak.

„A Magyar Tudományos Akadémia megalapításától fogva a nemzeti önazonosságunk szimbóluma volt, sőt mára annak egyik fő forrásává vált” – idézte beszámolója zárásaként Freund Tamás Mádl Ferenc egykori akadémikust és köztársasági elnököt. Mint mondta, ezzel a meggyőződéssel keressük a lehető legszélesebb körben az együttműködő partnereket az Akadémia előtt álló feladatokhoz, és ehhez kéri továbbra is a Közgyűlés minden tagjának tevőleges támogatását.

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az Akadémia 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megvitatta és elfogadta.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének teljes beszámolója ide kattintva olvasható.