Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 188. közgyűlésén

Összesen tizenöt kutató részesült kiemelkedő tudományos munkássága elismeréséül Akadémiai Díjban a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésének hétfői nyilvános ünnepi ülésén. Az eseményen átadták a külhoni magyar tudósok tevékenységét elismerő Arany János-életműdíjat, a tudományos ismeretterjesztésért járó Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a kereskedelem és ipar területén elért eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet is.

2017. május 8.

Akadémiai Díj

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként az MTA Elnöksége Akadémiai Díjban részesítette Csanády Lászlót, Donkó Zoltánt, Gelencsér Andrást, Imre Sándort, Korompay H. Jánost, Kiss Tamás Józsefet, Püski Leventét, Rechnitzer János Károlyt és Stefanovitsné Bányai Évát. A kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke adta át.

Az MTA 188. közgyűlése – Akadémiai díjak átadása

Kattintson a képgalériára a teljes méretű fotókért!

Csanády László, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biokémiai Intézetének egyetemi docense a cisztikus fibrózis kialakulásában meghatározó CFTR klorid-csatorna működésének megismerésében játszott meghatározó szerepéért kapta a kitüntetést.

Donkó Zoltánt, az MTA doktorát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet tudományos tanácsadóját az alacsony nyomású gázkisülések, majd az erősen csatolt plazmák fizikájával kapcsolatos numerikus modellezési és számítógépes szimulációs kutatások elindításáért, valamint az alacsony hőmérsékletű plazmafizikai iskola kialakításáért tüntették ki.

Gelencsér András, az MTA doktora, a Pannon Egyetem rektora. A díjjal a légköri aeroszol kémiai tulajdonságainak, valamint a másodlagos szerves aeroszol képződésének kutatásában elért kimagasló eredményeit ismerték el.

Csanády László / Donkó Zoltán / Gelencsér András Csanády László / Donkó Zoltán / Gelencsér András Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Imre Sándor, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a kvantumkriptográfiában, a kvantumadatbázis-kezelésben, a kvantuminformáció-elméletben és az elosztott kvantumerőforrás-megosztásban elért elméleti és módszertani eredményeiért kapott díjat.

Kiss Tamás József, az MTA doktora a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára. A díjjal az élettani hatású kismolekulák, valamint a fehérjék létfontosságú és toxikus fémionokkal képzett komplexeinek speciációs, szerkezeti és részben kinetikai vizsgálata területén végzett több mint négy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatói, kutatásszervezői, valamint magas színvonalú szakmai közéleti és oktatási tevékenységét ismerte el az Akadémia.

Korompay H. János, az MTA doktora az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője, tudományos tanácsadója. Arany János szellemi hagyatékának gondozásáért, az Arany János összes művei kritikai kiadásért, a korszerű igényeknek megfelelő új életműkiadás megalapozásáért, valamint az új tudósnemzedék szakmai képzéséhez való aktív hozzájárulásáért részesült Akadémiai Díjban.

Imre Sándor / Kiss Tamás József / Korompay H. János Imre Sándor / Kiss Tamás József / Korompay H. János Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Püski Levente, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára A Horthy-korszak parlamentje című legutóbbi könyvében a korszak törvényhozásának működéséről és a törvényhozók összetételéről nyújtott átfogó, kiegyensúlyozott és forrásokkal gazdagon alátámasztott, a korszak oktatásában nélkülözhetetlen munkájáért kapta a díjat.

Rechnitzer János Károly, az MTA doktora, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete tudományos tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára a regionális tudomány területén végzett iskolateremtő kutatói, oktatói és tudományszervező munkásságáért részesült az elismerésben.

Stefanovitsné Bányai Éva, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszék egyetemi tanára a kertészeti növények biokémiai jellemzése terén folytatott vizsgálataiért, a kertészeti termesztést és nemesítést támogató kutatási eredményeiért, az élelmiszer-alapanyagként hasznosított kertészeti növények humán egészségi hatása terén végzett kutatási tevékenységéért, valamint az utánpótlás-nevelésben elért kiemelkedő sikereiért kapott Akadémiai Díjat.

Püski Levente / Rechnitzer János Károly / Stefanovitsné Bányai Éva Püski Levente / Rechnitzer János Károly / Stefanovitsné Bányai Éva Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Megosztott Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége szintén kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként két kutatócsoportot tüntetett ki megosztott Akadémiai Díjjal: Bérczes Attilát, Hajdu Lajost és Pintér Ákost, valamint Kovács Mihályt, Málnási-Csizmadia Andrást és Nyitrai Lászlót.

Bérczes Attila, az MTA doktora a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docense, Hajdu Lajos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára, Pintér Ákos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára. Kutatócsoportjuk különféle, sokat vizsgált exponenciális diofantikus problémákra vonatkozó, kiemelt fontosságú, élvonalbeli és úttörő jellegű eredményeiért kapta a díjat.

Bérczes Attila, Hajdu Lajos és Pintér Ákos Bérczes Attila, Hajdu Lajos és Pintér Ákos Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Kovács Mihály, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék egyetemi tanára, Málnási-Csizmadia András, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék kutatóprofesszora, Nyitray László, az MTA doktora az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék egyetemi tanára. Kutatócsoportjuk a motorfehérjék működésének tanulmányozásában, valamint az izomfehérjék mellett a sejtosztódásban, a sejtmozgásban, a sejten belüli anyagforgalom lebonyolításában és a DNS-hibajavításban részt vevő enzimek vizsgálatában elért jelentős, nemzetközi visszhangot is kiváltó felfedezéseiért részesült az elismerésben. Eredményeikkel jelentős mértékben kitágították a hazai motorfehérje-kutatás határait.

Kovács Mihály, Málnási-Csizmadia András és Nyitray László Kovács Mihály, Málnási-Csizmadia András és Nyitray László Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Akadémiai Újságírói Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseként Akadémiai Újságírói Díjban részesítette Hanula Zsoltot, az Index.hu újságíróját a fiatal korosztályt megszólító színvonalas tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint az áltudományokat leleplező, közvetlen, humoros írásaiért.

Wahrmann Mór-érem

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma 2017-ben Lantos Csabának, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának adományozott Wahrmann Mór-érmet. A díjjal a tudományos kutatás, fejlesztés és utánpótlás-nevelés támogatása terén szerzett kimagasló érdemeit, valamint egy gazdaságilag és társadalmilag versenyképes Magyarország létrehozásához való hozzájárulását ismerte el a Vezetői Kollégium.

Hanula Zsolt / Lantos Csaba Hanula Zsolt / Lantos Csaba Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Arany János-életműdíj

2017-ben Putarich Ivánszky Veronika vízgazdálkodási szakmérnöknek, az Újvidéki Egyetem Agrártudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárának adományozta az MTA az Arany János-életműdíjat. Putarich Ivánszky Veronika generációkat felnevelő oktatói tevékenysége, szerteágazó és magas színvonalú kutatásai, valamint a vajdasági hidrológiai és revitalizációs tudományos eredményei elismeréseként kapott kitüntetést.