Költségtérítési lehetőség a programban részt vevő iskoláknak, elismerés aktív kapcsolattartóknak

2024. május 1.

A Középiskolai MTA Alumni Programhoz 2024. május 1-jéig több mint 1500 kutató és 280 iskola csatlakozott, a kutatók folyamatosan frissülő adatbázisa itt érhető el. A program hivatalos honlapja a https://mta.hu/alumni webcímen érhető el.

Az MTA költségvetési forrásai a korábbiakhoz hasonlóan 2024-ben is lehetővé teszik, hogy szerződéses kapcsolatban együttműködjön a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő iskolákkal, illetve az általuk létrehozott, oktatást segítő civil szervezetekkel (a továbbiakban együttesen: iskola), így az MTA kész átvállalni a program rendezvényeinek költségeit vagy azok egy részét az alábbiak szerint.

Tanárok díjazása, klubrendezvények költségei, kutatók utazási és szállásköltségei

Ha az iskola az MTA Alumni Program keretében vállalja események megszervezését, úgy átalánydíjként évi maximum 400 000 forint költségtérítésre tarthat igényt, amelyet szerződésben rögzített feltételek szerint a megvalósult programok után számlázhat. Egy-egy eseményre (pl. a meghívott kutató rövid előadás után beszélget a diákokkal, vagy klubjellegű kötetlen beszélgetések egy meghívott kutató részvételével) maximum 50 ezer forint igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az évi 400 000 forintos keret kihasználásához 8 eseményt kell szervezni, és ezekről egyenként beszámolót beküldeni (lásd alább).

Érdemes tudni, hogy egy napon több esemény is szervezhető: mára bevett gyakorlat jó néhány, a programban részt vevő iskolában, hogy az iskolanapon "MTA Alumni-eseménysorozatot" tartanak, melyen több meghívott kutató ad elő egymás után.

A költségtérítés módja:

  • A költségtérítés igényléséhez szerződéskötés szükséges az iskola és az MTA között (csak az ezt követően – vagyis a szerződés hatálya alatt –megszervezett rendezvények esetében tud az MTA költségtérítést nyújtani).
  • Szerződő fél lehet az iskola, az iskola által létrehozott, oktatást segítő civil szervezet vagy az iskola fenntartója. A szerződő intézménynek rendelkeznie kell bankszámlaszámmal, valamint számlaképesnek kell lennie.
  • Az iskola a 400 000 forintos keretösszeget a programban részt vevő tanárok többletmunkájának elismerésére, a program fontos elemét képező, az előadásokat követő, szűkebb körű beszélgetős klubrendezvények cateringköltségére, valamint az iskola közigazgatási területén kívül lakó kutatók utazási és szállásköltségének megtérítésére, továbbá 2024-től eszközbeszerzésre és -bérlésre is fordíthatja. A kutatóknak tiszteletdíj nem fizethető.
  • A költségtérítés feltétele, hogy az iskola kapcsolattartója az MTA Alumni Program adminisztrációs rendszerébe feltöltse az egyes eseményekről készített 2-3000 karakteres beszámoló és/vagy videofelvétel linkjét. (Hogy miként működik ez az adminisztrációs rendszer, és hogy lehet feltölteni a linkeket, arről mindent megtudhat ebben a cikkben – kapcsolattartóként erről már e-mailben értesítettük. Ha mégsem, kérjük, jelentkezzen az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen, és segítünk.)
  • A beszámoló elfogadása után teljesítésigazolást állítunk ki. Ennek alapján a szerződő fél kiállíthatja a számlát. A költségtérítés összegét a számla beérkezése után 20 munkanapon belül tudjuk utalni a szerződő fél részére. Ha az iskola rövidebb időszakon belül több eseményt is szervez, az egyszerűbb adminisztráció miatt érdemes összevárni ezek teljesítésigazolását.

A beszámolókkal kapcsolatban a következőket kérjük

  • Szerepeljen benne annak ténye, hogy az esemény a Középiskolai MTA Alumni Program keretében zajlott.
  • A szövegből derüljön ki a meghívott kutató neve, munkahelye, az esemény ideje és témája. A beszámoló tartalmazzon néhány fotót és lehetőség szerint videofelvételt.
  • Az elkészült beszámolót az iskola weboldalán vagy Facebook-oldalán szíveskedjenek megjelentetni, és annak a webcímét töltsék fel az adminisztrációs rendszerbe. Az MTA Alumni Program keretében eddig lezajlott események beszámolóinak nyilvános listája itt érhető el.

A csatlakozó iskolák szerződéskötési szándékukat, benne költségtérítési igényüket az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen jelezhetik. Kérjük, hogy a levél tárgyában a „Szerződéskötési szándék a Középiskolai MTA Alumni Programban – ISKOLA NEVE” szöveget adják meg. Munkatársunk ezután elindítja a szerződéskötés folyamatát.

Kapcsolattartó: Szeifert Melinda; telefonszám: +36 30 246 9120.

Aktív kapcsolattartók elismerése

A legaktívabb iskolák kapcsolattartóinak szervezési munkáját 2024-től kezdődően már anyagilag is elismerjük. Amennyiben egy iskola adott évben legalább 8 Alumni-eseményt szervez, és ezek megtartását beszámolóval igazolja, az iskola kapcsolattartójának nettó 100 ezer forintos elismerést tudunk felajánlani. A feltöltött beszámolók alapján az MTA Alumni Program adminisztrációs rendszere automatikusan jelzi számunkra, ha egy iskola elérte ezt a küszöböt, és megkeressük a kapcsolattartót az adminisztrációs részletekkel. Itt érdemes tudni, hogy ennek a juttatásnak NEM feltétele a fenti költségtérítési szerződés. Vagyis ha az iskola adott naptári évben legalább 8 Alumni-eseményt szervezett, és ezeket beszámolóval igazolta, a kapcsolattartónak akkor is felajánljuk ezt az elismerést, ha egyébként az iskola nem kötött velünk költségtérítési szerződést.


A programhoz való csatlakozással kapcsolatos információk ezen az oldalon érhetők el.