Költségtérítési lehetőség a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő iskoláknak

2022. február 24.

A Középiskolai MTA Alumni Programhoz 2022 februárjáig közel 1600 kutató és több mint 100 iskola csatlakozott, az előadók folyamatosan frissülő adatbázisa itt érhető el. A program hivatalos honlapja és nyitórendezvénye a https://mta.hu/alumni webcímen érhető el.

2022-től az MTA megnövekedett költségvetési forrásai lehetővé teszik, hogy szerződéses kapcsolatban együttműködjön a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő iskolákkal, az általuk létrehozott, oktatást segítő civil szervezetekkel (a továbbiakban együttesen: iskola), így az MTA kész átvállalni a program rendezvényeinek költségeit vagy azok egy részét az alábbiak szerint.

Előadók utazási és szállásköltségei, tanárok díjazása, klubrendezvények költségei

Ha az iskola az Alumni Program keretében vállalja előadásokra épülő rendezvény(ek) megszervezését, úgy átalánydíjként évi legfeljebb 400 000 forintos költségtérítésre tarthat igényt, melyet szerződésben rögzített feltételek szerint a megvalósult programok után egy összegben számlázhat. A költségtérítés igénybevételének feltétele, hogy minden megvalósult előadásról készüljön egy-egy rövid beszámoló.

A költségtérítés a következők szerint történik:

  • Az iskola 200 000 forintot fordíthat a programban részt vevő tanárai többletmunkájának elismerésére, valamint a program fontos elemét képező, az előadásokat követő, szűkebb körű beszélgetős klubrendezvények cateringköltségére. Az összeg igénybevételének feltétele legalább két előadás megszervezése és a róluk szóló, egyenként 2-3000 karakteres beszámoló megküldése az MTA Titkárság Kommunikációs Főosztályának (KF) az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre.
  • További 4 × 50 000 forintot fordíthat az iskola nem helybeli, az iskola közigazgatási területén kívül lakó előadók utazási és szállásköltségének megtérítésére, azaz távolról érkező előadók esetében személyenként 50 000 forintot (ez tehát nem tiszteletdíj, mert az előadók szereplése továbbra is önkéntes munkában történik). A költségtérítés feltétele előadásonként egy-egy 2-3000 karakteres beszámoló megküldése a Kommunikációs Főosztályának az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre.
  • A költségtérítés összegét a beszámolók beérkezése után 20 munkanapon belül tudjuk utalni az iskolának.

A beszámolókkal kapcsolatban a következőket kérjük:

  • Szerepeljen benne annak ténye, hogy az előadás a Középiskolai MTA Alumni Program keretében zajlott.
  • A szövegből derüljön ki az előadó neve, munkahelye, az előadás ideje és témája. A beszámoló tartalmazzon néhány fotót és lehetőség szerint videofelvételt.
  • Az elkészült beszámolót az iskola weboldalán vagy Facebook-oldalán szíveskedjenek megjelentetni, és annak a webcímét küldjék el az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre, hogy aztán mi is meg tudjuk jelentetni a program weboldalán.

A csatlakozó iskolák szerződéskötési szándékukat, benne költségtérítési igényüket az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen jelezhetik. Kérjük, hogy a levél tárgyában az „Előadások szervezése a Középiskolai MTA Alumni Program keretében költségtérítéssel” szöveget adják meg.

A programhoz való csatlakozással kapcsolatos információk ezen az oldalon érhetők el.