Költségtérítési lehetőség a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő iskoláknak

2023. március 7.

A Középiskolai MTA Alumni Programhoz 2023 februárjáig közel 1700 kutató és több mint 270 iskola csatlakozott, az előadók folyamatosan frissülő adatbázisa itt érhető el. A program hivatalos honlapja a https://mta.hu/alumni webcímen érhető el.

Az MTA megnövekedett költségvetési forrásai a tavalyi évhez hasonlóan 2023-tól is lehetővé teszik, hogy szerződéses kapcsolatban együttműködjön a Középiskolai MTA Alumni Programban részt vevő iskolákkal, illetve az általuk létrehozott, oktatást segítő civil szervezetekkel (a továbbiakban együttesen: iskola), így az MTA kész átvállalni a program rendezvényeinek költségeit vagy azok egy részét az alábbiak szerint.

Tanárok díjazása, klubrendezvények költségei, előadók utazási és szállásköltségei

Ha az iskola az MTA Alumni Program keretében vállalja rendezvények megszervezését, úgy átalánydíjként évi maximum 400 000 forint költségtérítésre tarthat igényt, amelyet szerződésben rögzített feltételek szerint a megvalósult programok után számlázhat. A rendezvények egy-egy eseményére (pl. a meghívott kutató rövid előadás után beszélget a diákokkal, vagy klubjellegű kötetlen beszélgetések egy meghívott kutató részvételével) maximum 50 ezer forint igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az évi 400 000 forintos keret igényléséhez 8 eseményt kell szervezni, illetve ezekről külön beszámolót beküldeni (lásd alább).

A költségtérítés módja:

  • A költségtérítés igényléséhez szerződéskötés szükséges az iskola és az MTA között (csak az ezt követően megszervezett rendezvények esetében tud az MTA költségtérítést nyújtani).
  • Szerződő fél lehet az iskola, az iskola által létrehozott, oktatást segítő civil szervezet vagy az iskola fenntartója. A szerződő intézménynek rendelkeznie kell bankszámlaszámmal, valamint számlaképesnek kell lennie.
  • Az iskola a 400 000 forintos keretösszeget a programban részt vevő tanárok többletmunkájának elismerésére, a program fontos elemét képező, az előadásokat követő, szűkebb körű beszélgetős klubrendezvények cateringköltségére, valamint az iskola közigazgatási területén kívül lakó előadók utazási és szállásköltségének megtérítésére fordíthatja. Az előadóknak tiszteletdíj nem fizethető.
  • A költségtérítés feltétele előadásonként egy-egy 2-3000 karakteres beszámoló megküldése az MTA Kommunikációs Főosztályának az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre.
  • A beszámoló elfogadása után teljesítésigazolást állítunk ki. Ennek alapján a szerződő fél kiállíthatja a számlát. A költségtérítés összegét a számla beérkezése után 20 munkanapon belül tudjuk utalni a szerződő fél részére.

A beszámolókkal kapcsolatban a következőket kérjük

  • Szerepeljen benne annak ténye, hogy az előadás a Középiskolai MTA Alumni Program keretében zajlott.
  • A szövegből derüljön ki az előadó neve, munkahelye, az előadás ideje és témája. A beszámoló tartalmazzon néhány fotót és lehetőség szerint videofelvételt.
  • Az elkészült beszámolót az iskola weboldalán vagy Facebook-oldalán szíveskedjenek megjelentetni, és annak a webcímét küldjék el az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre, hogy mi is meg tudjuk jelentetni a program weboldalán.

A csatlakozó iskolák szerződéskötési szándékukat, benne költségtérítési igényüket az alumni [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen jelezhetik. Kérjük, hogy a levél tárgyában a „Szerződéskötési szándék a Középiskolai MTA Alumni Programban – ISKOLA NEVE” szöveget adják meg. Munkatársunk ezután elindítja a szerződéskötés folyamatát.
Kapcsolattartó: Beczássy Dóra; telefonszám: +36 30 495 6129.

A programhoz való csatlakozással kapcsolatos információk ezen az oldalon érhetők el.