A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 191 találat

Név
Tudományterület
Acsády László Neurobiológia 
Ádány Róza népegészségügy, genetikai epidemiológia
Alon, Noga Matematika, Kombinatorika
Bagi Katalin Műszaki mechanika 
Báldi András természetvédelmi ökológia
Bánfalvi Zsófia Növényi biotechnológia 
Barna Balázs növényi kórélettan, növényi betegség-ellenállóság
Barral i Altet, Xavier Művészettörténet
Biró A. Zoltán kulturális antropológia, szociológia
Biró László Péter Nanoszerkezetek, STM/AFM, fotonikus kristályok, bioinspirált anyagok
Bognár Gabriella gépészet,műszaki mechanika, differenciálegyenletek
Bollobás Enikő irodalomtörténet, irodalomelmélet
Borhy László római provinciák régészete, Pannonia régészete és története
Borsos Balázs Ökológiai antropológia, vizuális antropológia, afrikanisztika, etnokartográfia
Buczolich Zoltán Klasszikus analízis, mértékelmélet, dinamikus rendszerek
Bucsky Péter Pál gyermekgyógyászat, gyermekonkológia, -haematológia, -immunológia
Budai Tamás geológia
Buday László biokémia, jelátvitel
Buzás Edit Irén Immunbiológia, immunológia
Czigány Tibor gépészet, anyagtudomány és technológia, kompozitok, polimer szerkezeti anyagok, anyagvizsgálat
Csabai István Statisztikus fizika
Csákiné Michéli Erika Talajtan
Csákiné Tombácz Etelka Kolloidkémia
Császár Attila Géza elméleti kémia
Cseh Sándor állatorvosi szaporodásbiológia, andrológia, asszisztált reprodukció, asszisztált reprodukciós technológiák
Csépe Valéria kísérleti pszichológia, kognitív idegtudomány
Csermely Péter orvostudomány
Csörnyei Marianna matematika, geometriai mértékelmélet, valós függvénytan
Debreczeni Attila Magyar irodalomtörténet
Deli Mária Anna neurobiológia, biológiai gátrendszerek, sejtbiológia
Demetrovics Zsolt Addiktológia, klinikai pszichológia, epidemiológia
Dinnyés András János Állatbiotechnológia
Domokos Péter fizika, kvantumoptika
E. Kövér Katalin NMR spektroszkópia
Fábián István Reakciókinetika
Faragó Béla neutronszórás, "puha" anyagok fizikája
Faragó Sándor vadbiológia, vadgazdálkodás
Farkas Katalin Metafizika, elmefilozófia, ismeretelmélet
Farsang Andrea Talajföldrajz, talajtan, geoökológia, szakmódszertan
Fleischer, Maximilian műszaki (gépész- és villamosmérnöki) tudományok
Font Márta középkori történelem (Közép- és Kelet-Európa)
Frank Tibor új-és jelenkori egyetemes történet; amerikanisztika
Frei Zsolt Asztrofizika
Futaki, Shiroh Bioorganikus, biomolekuláris kémia
Fülöp Zsolt nukleáris asztrofizika
Gábor Csilla irodalomtudomány, régi magyar irodalom
Galavics Géza művészettörténet
Gelencsér András Levegőkémia
Gellman, Samuel H. szerves kémia, foldamer kémia
Golden, Peter B. orientalisztika

Osztályonkénti tudománymetriai adatok


191 találat