Vendégkutatói Program

A Magyar Tudományos Akadémia Vendégkutatói programja

Tíz, jelentős eredménnyel büszkélkedő tudós érkezett eddig Magyarországra az MTA 2012-ben meghirdetett vendégkutatói programjának keretében, amelynek célja, hogy összhangban az akadémiai kutatóhálózat megújításával a legkiválóbb kutatók kapcsolódjanak be az MTA kutatóközpontjainak vagy támogatott kutatócsoportjainak munkájába. A vendégprofesszorok 3-10 hónapot töltöttek, illetve töltenek Magyarországon.

Az akadémiai kutatóhelyek és a magyar tudományos közösség vonzerejét mutatja, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Svájc és Finnország rangos kutatóhelyeiről is érkeztek hazánkba neves tudósok. A pályázati felhívásra jelentkező külföldi szaktekintélyek kutatási tervét független bírálók és szakmai zsűri értékelte. A program keretében földrajztudós, fizikusok, biológusok, idegtudósok, kutatóorvosok dolgoztak, illetve több esetben még dolgoznak magyar kollégáikkal közösen. A vendégprofesszorok és az őket befogadó kutatóhelyek munkatársai között eredményes együttműködés alakult ki, s a megkezdett közös programok nyomán további ígéretes projektek indulhatnak. Az MTA vendégkutatói program révén hosszú távon is erősödnek az akadémiai kutatóhelyek és kutatócsoportok nemzetközi kapcsolatai, és javul a versenyképességük.


Vendégkutatók

2012

Angus Robin Silver


neurobiológus
Honnan: University College London
Hová: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Kutatási téma: A kisagyba érkező információ szinaptikus feldolgozásának vizsgálata, a folyamat molekuláris mechanizmusa

„Az Akadémián zajló tudományos munka kitűnő színvonala és a kutatók kimagasló szakértelme vonzott Magyarországra."

Thomas Rauscher


asztrofizikus
Honnan: Bázeli Egyetem
Hová: MTA Atommagkutató Intézet
Kutatási téma: A csillagok és csillagrobbanások működésének, illetve a Földön található elemek kialakulásának modellezése

„A személyes jelenlét, a szorosabb munkakapcsolat friss szakmai kérdések megvitatására nyújt lehetőséget, ez pedig új eredményekhez vezet."

James Wesley Scott

földrajztudós
Honnan: Kelet-finnországi Egyetem Karéliai Intézet (Joensuu)
Hová: MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Kutatási téma: Az európaizálódás következményei és a magyar politikai kultúrára, a geopolitikai gondolkodásra gyakorolt hatása

„Az Akadémia Vendégkutatói programja kiváló lehetőséget nyújtott, hogy abban a kutatóközpontban dolgozhassam, amely Közép-Európában úttörő volt a határtudományok területén."

Ulrich David Jentschura

kvantumfizikus
Honnan: Missouri University of Science and Technology
Hová: MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport
Kutatási téma: A részecskék közti elektromágneses kölcsönhatás kvantumelmélete

„Megtapasztalhattam, hogy a magyar kutatókat szellemesség, magas fokú ráérzés, gyakorlatias éleslátással párosuló ötletesség jellemzi."


Stephen James Mojzsis

geokémikus
Honnan: Coloradói Egyetem
Hová: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet

Kutatási téma: Ősi mikrobiális folyamatok, paleontológiai vizsgálatok

„Világszínvonalú geológusokkal, geokémikusokkal és asztrofizikusokkal dolgozhattam együtt Magyarországon."


Bögre László


biológus
Honnan: Royal Holloway University of London
Hová: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Kutatási téma: A növényi sejtek jelátviteli folyamatai

„Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakmailag Magyarországon és európai szinten is az élbolyba tartozik."

2013

Željko Ivezić

asztrofizikus
Honnan: Washingtoni Egyetem
Hová: MTA Csillag- és Földtudományi Kutatóközpont
Kutatási téma: Az exobolygók, változócsillagok, apró égitestek vizsgálata, égboltmegfigyelés. Nagy csillagászati adathalmazok elemzése

„Magyarországi tartózkodásom alatt a vártnál is több együttműködést sikerült indítani."


Anthony John Timothy Jull

fizikus
Honnan: NSF Arizona AMS Laboratory
Hová: MTA Atommagkutató Intézet
Kutatási téma: Radiokarbon kormeghatározási vizsgálatok

„Egy ösztöndíj révén érkeztem az MTA Atommagkutató Intézetbe, az Akadémia Vendégkutatói programjának köszönhetően pedig tovább folytathattam magyarországi kutatásaimat."


Szállási Zoltán

kutatóorvos
Honnan: Harvard Children's Hospital
Hová: MTA-SE Daganatprogresszió Kutatócsoport
Kutatási téma: Tumorgenomikai vizsgálatok

„Számos érdekes kutatást tudtunk elindítani budapesti tartózkodásom alatt."

John G. Milton

neurológus
Honnan: Claremont Colleges
Hová: MTA-BME Gépek és Járművek Kutatócsoport
Kutatási téma: Az egyensúlyozással összefüggő idegrendszeri folyamatok, a késleltetett reakciók matematikai modellezése

„A Magyar Tudományos Akadémia Vendégkutatói programja egyedülálló lehetőséget kínál a szakmai célok eléréséhez."

2014

Robert von Fay-Siebenburgen

csillagász
Honnan: Sheffieldi Egyetem
Hová: MTA CSFK debreceni Napfizikai Obszervatórium
Kutatási téma: A Napban végbemenő áramlások, a szoláris magnetohidrodinamika (MHD), elsősorban az MHD-hullámok és a napkorona fűtési mechanizmusainak vizsgálata.

A telekommunikációs műholdak biztonságosabb mozgását segítő módszert fejlesztenek az MTA-n.

Gareth Dyke

paleontológus
Honnan: Southamptoni Egyetem
Hová: MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport
Kutatási téma: A röpképesség kialakulása a dinoszauruszoknál

"A magyar kutatók és diákok hozzáállása példaértékű"


Sususmu Takamatsu

biológus
Honnan: Mie Egyetem
Hová: MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Kutatási téma: A lisztharmatgombák evolúciója

"Az MTA Vendégkutatói program remek lehetőség, hogy újabb együttműködéseket indítsunk"