Otthon a tudományban – 25 éves az Akadémia Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíjprogramja

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében határainkon innen és túl jubileumi konferenciákkal ünnepelték a Domus ösztöndíjprogram létrehozásának 25. évfordulóját. A Kárpát-medencei magyar tudományosság integrálását szolgáló, a határon túli magyar nyelvű és tárgyú kutatásokat, a magyar kutatók és kutatóműhelyek együttműködését támogató program alapítására és negyedszázados történetére emlékeztek az MTA Székházban is 2022. november 28-án. Az ünnepi konferencián az MTA külső tagjainak és külső köztestületi tagjainak tudományos előadásait, valamint a Domus ösztöndíjprogram jövőbeli irányairól szóló elképzeléseket is meghallgathatták a jelenlévők.

2022. december 1.

„A domus latin szó. Elsődleges jelentésében a házat, a család otthonát jelenti. Tágabb jelentésében pedig érthetjük rajta a hazát – éppen úgy, ahogy »ház« és »haza« szavaink azonos tőről fakadnak a magyarban. A Domus ösztöndíjprogram maga is őrzi e kettősséget.

E program azért jött létre, hogy a magyar tudomány valamiképp minden magyar kutatónak háza és hazája lehessen”

– mondta Freund Tamás a konferencia résztvevőit köszöntő beszédében. Az Akadémia elnöke Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének híres szavait átfogalmazva hangsúlyozta: „azért vagyunk a tudományban, hogy valahol otthon legyünk benne”.

Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntőt mond a Domus 25 konferencián
(További képek az ünnepségről a fotóra kattintva tekinthetők meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Freund Tamás kiemelte:

az Akadémia alapvető kötelessége és felelőssége a magyar nyelvű és tárgyú kutatások szolgálata, így a határon túli magyar tudományosság intézményesülésének és a magyar tudományos műhelyek fejlődésének a támogatása is.

A Domus ösztöndíjprogram a Kárpát-medencei magyar tudományosság egységét, a Kárpát-medence különböző régióiban élő magyar kutatók és kutatói generációk egymást segítő, egymástól tanuló együttműködését és egymással folytatott élő párbeszédét szolgálja. A Domus ösztöndíjprogram fennállásának 25 éves jubileumán azonban nem azt ünnepeljük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hogyan segíti a határon túli magyar tudományosságot – a Kárpát-medencei magyar tudományosság egységét ünnepeljük. Azt, hogy 25 éve újra szorosabb és élőbb tudományos közösségben vagyunk és lehetünk egymással.

Tudósként, kutatóként tudjuk, hogy a Kárpát-medencei magyar tudományosságnak milyen élő forrásai vannak »odaát«. Hogy mennyit kap és merít – nemcsak a magyar, hanem az egész tudományos világ – ezekből a forrásokból”

– mondta Freund Tamás, hozzátéve, hogy az Akadémiának kötelessége és felelőssége gondoskodnia arról, hogy e források megmaradhassanak, sőt növekedhessenek.

Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke köszöntőt mond a Domus 25 konferencián Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A konferencián köszöntőt mondott Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke is, aki a Domus ösztöndíjprogram történetét bemutatva hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar tudományosság támogatásának fejlődésgörbéjén az egyik első pont az volt, amikor Kosáry Domokos elnöklete alatt 1991-ben megszületett az az új alapszabály, amelynek köszönhetően az akadémiai közösség külső tagokat választott maga közé.

Paládi-Kovács Attila, Széchenyi-díjas magyar etnográfus, a Domus Kuratórium korábbi elnöke pedig többek között Berényi Dénes (1928–2012) atomfizikusról emlékezett meg, kiemelve, hogy magának a programnak az elindítása elsősorban az ő nevéhez kötődik.

Paládi-Kovács Attila, a Domus Kuratórium korábbi elnöke emlékezik a kezdetekre a Domus 25 konferencián fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kontra Miklós, a Domus Kuratórium jelenlegi elnöke a Domus ösztöndíjprogram jelenéről beszélve többek között elmondta, hogy az elmúlt években a program már kiadványok és nemzetközi publikációk megszületését is támogatja, a legújabb támogatási lehetőség pedig a Domus alkotói pályázat, amely határon túli senior kutatóknak juttat alkotói tevékenységük elvégzését segítő anyagi forrást jelenleg egynégy hónapos, 2023-tól pedig féléves periódusban.

A Domus ösztöndíjprogram támogatásával született könyvek sorakoznak a konferencia helyszínén, az MTA Székház felolvasótermében lévő festmények alatt Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A rendezvényen a Domus ösztöndíjprogram legsikeresebb pályázóinak ünnepélyes keretek között emléklapot adott át Freund Tamás és Kocsis Károly, majd egykori és jelenlegi Domus ösztöndíjasok tudományos előadásait hallgathatta meg a közönség. Az MTA külső tagjai közül Csernicskó István nyelvész, Jenkovszky László fizikus, Bitay Enikő mérnök-informatikus és Simon Attila történész kutatásait ismerhették meg a jelenlévők, az MTA külső köztestületi tagjai közül pedig Dudás Attila jogász, Lukity Tibor matematikus, Urák István biológus, Varga P. Ildikó irodalomtörténész és Vančo Ildikó nyelvész tartott előadást. Az előadások közötti szünetet interaktív poszterkiállítást színesítette, az ünnepség zárásaként pedig a Domus ösztöndíjprogram jövőbeli irányairól folyt diskurzus.

Az ukrajnai háború miatt a kárpátaljai magyar Domus ösztöndíjasok jelentős része nem tudott részt venni az ünnepségen, a Csíkszeredában, Újvidéken és a felvidéki Komáromban tartott Domus 25 ünnepségek mellé idén nem csatlakozhatott kárpátaljai helyszín. Freund Tamás beszédében azonban hangsúlyozta az Akadémia elkötelezettségét a kárpátaljai magyar kutatók mellett, és kiemelte:

ahogy a Domus ösztöndíjprogram az elmúlt 25 évben valamiképpen a kézfogás lehetősége volt minden Kárpát-medencei magyar kutató között, úgy az lesz a jövőben is.

A Magyar Tudományos Akadémia Glatz Ferenc elnöksége idején hirdette meg a Domus ösztöndíjprogramot 1997-ben. Először a magyarországi ösztöndíjprogram indult el. 1999-ben nyitotta meg kapuit az egyszerre szállásként és tudományos szellemi műhelyként is működő Domus Collegium Hungaricum kutatói vendégház. 2001-ben a magyarországi ösztöndíjprogram mellett létrejött a szülőföldi kutatástámogatási program. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a határon túli, Domus ösztöndíjas magyar kutatók saját szűkebb szülőföldjükön maradva végezhessék kutatómunkájukat. 2005-ben, Vizi E. Szilveszter elnöksége idején megszületett a környező országokbeli magyar tudományos civil szervezeteket segítő intézménytámogatási pályázati rendszer is.

A Domus ösztöndíjprogram támogatáspolitikai irányelveit, stratégiáját a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság alakítja ki. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntéseket a Domus Kuratórium hozza meg.

Az ösztöndíjat junior és senior kutatók, valamint kutatócsoportok is megpályázhatják. A Domus ösztöndíjprogram 1997–2022 között közel 2000 ösztöndíjas kutatót támogatott, akik közül azóta többen az MTA külső tagjai lettek.