A járvány elleni védelem az egyén és a társadalom szintjén – videón Erdei Anna főtitkárhelyettes előadása a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvényen

Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese köszöntőjével és tudományos előadásával kezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódó kolozsvári konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében. Idén immár 20. alkalommal tartották meg a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című programsorozatot.

2021. november 25.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002-ben határozta el, hogy csatlakozik
a magyar tudomány novemberi ünnepéhez, és megszervezte első konferenciáját „A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE)” címmel.
Az ünnepi rendezvény időpontjának – az EME 1859-es alapító közgyűlésére emlékezve – a november 23-ához közeli hétvégét jelölte ki. A hagyományossá vált rendezvény kapcsolódik az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához.

Idén köszöntőjében Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese kiemelte, hogy
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben nem csupán a tudomány, hanem
a kapcsolódás ünnepe is. Annak tanúbizonysága, hogy – a Magyar Tudomány Ünnepének idei jelmondatát idézve – akkor lehet iránytűnk egy élhető jövőhöz, ha iránytűnk van egymáshoz is. Jól tudta ezt az Erdély Széchenyijének nevezett Mikó Imre is, amikor az „Erdélyi Museum-egylet”-et alapításakor „a pesti Akadémia testvéri érzelmeibe” ajánlotta. Ez a testvérkapcsolat erősödött meg 2002. november 23-án, amikor

az alapítási évfordulón az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia aláírták együttműködési szerződésüket.

És ez a kapcsolat válik reményeink szerint még szorosabbá az idén, az MTA 194. közgyűlésének keretében a Külső Tagok Fórumán aláírt hároméves megállapodásnak köszönhetően – mondta Erdei Anna. Mint emlékeztetett rá, a megállapodásban az együtt gondolkodás és a közös cselekvés mellett kötelezte el magát az MTA és az EME
a tudományszervezés, a magyar–magyar regionális kutatási programok,
az erdélyi magyar könyvtári gyűjtemény és digitális adattár bővítése, valamint az erdélyi magyar tudományosság integrációjának érdekében.

Erdei Anna köszöntője (8:14-től) és az ünnepi megnyitók az alábbi videóra kattintva tekinthetők meg.

Az MTA főtitkárhelyettesének „A járvány elleni védelem az egyén és a társadalom szintjén” című tudományos előadása

Program

Megnyitó
Köszöntések

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat bemutatása

Ünnepi plenáris előadás: Járvány elleni védelem az egyén és a társadalom szintjén
Erdei Anna immunológus, az MTA főtitkárhelyettese

A Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása

Zenés köszöntő

Dimitrij Sosztakovics: Prelúdium

Előadja: Boros Viktória, Miklós Noémi, Sófalvi Emese

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában előadások

Székely István Gergő tudományos munkatárs (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Egyenlőtlen akkommodáció: az erdélyi magyar közösség helyzete a romániai kisebbségpolitikai rezsimben

Molnár Katalin egyetemi tanársegéd (Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely): Termesztéstechnológiák intenzivizálása a növények védekezőmechanizmusát indukáló kezelőanyagok alkalmazásával

Kovács Zsolt egyetemi adjunktus („George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Biokémiai Tanszék, Marosvásárhely): A molekuláris biológia helye az onkológiai kutatásban

W. Kovács András tudományos főkutató (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A nemesi megye működése a középkori Erdélyben (14. század
eleje – 1540)

Boér Máté doktorandusz (BBTE BTK Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Nyelvi dilemmák a 18. század végének oktatásmódszertani vitáiban

András Endre egyetemi docens (Petrozsényi Egyetem, Petrozsény):
A bányagépek szerkezeti elemeinek és azok működési folyamatainak modellezése és szimulációja

Zárszó