Regionális jövőképek Magyarországon – videón a tudományünnepi konferencia

Milyen tényezők határozzák meg a regionalizmus és a decentralizáció válságát? Milyen lehetőségei vannak a Kárpát-medencei nagytérségi együttműködésnek? Milyen térbeli és társadalmi következményei vannak a középvárosok évtizedes népességvesztésének? Többek közt ezekről a kérdésekről volt szó a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományünnepi konferenciáján. Nézze meg a videofelvételt!

2021. január 13.

A tudományos ülésen a résztvevők bemutatták a KRTK (MTA Kiváló Kutatóhely) Regionális Kutatások Intézetében folyó kutatások eredményeit, és megvitatták a regionális fejlődés, valamint a területi politika jövőjének tudományos kérdéseit.
A konferenciáról készült teljes felvétel az alábbi videóra, az egyes előadások pedig a videó alatti programleírásban megadott időpontokra kattintva nézhetők meg.

Levezető elnökök: Kovács Katalin, a Regionális Kutatások Intézetének igazgatója; Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

Köszöntő (1:53)
Fertő Imre, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója

Regionalizmus és decentralizáció (14:39)
Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja

A Kárpát-medencei nagytérségi kooperáció (28:25)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, az MTA doktora

A kelet-közép-európai nagyvárosok fejlődési pályái (43:50)
Rechnitzer János tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Környezeti kérdések és regionalitás (57:25)
Varjú Viktor tudományos főmunkatárs

Ambivalens zsugorodás? Az évtizedes népességvesztés térbeli és társadalmi következményei középvárosokban (1:16:14)
Virág Tünde tudományos főmunkatárs

Determinálja-e a jövőt a gazdasági tér tagozódása? (1:32:05)
Lux Gábor tudományos főmunkatárs

Duna-térség és Duna-fejlesztés (1:50:25)
Hardi Tamás tudományos főmunkatárs

A SARS-CoV-2 vírus területi terjedésének ágensalapú modellezése – az első hullám tapasztalatai (2:06:39)
Lennert József tudományos munkatárs