Ingyen elérhető az interneten A magyar nyelv nagyszótára, a most megjelent 6. kötet is

A magyar nyelvtudomány nagy adósságát törleszti az a mű, amelyet az MTA Nyelvtudományi Intézetében mutattak be. A magyar nyelv nagyszótára hatodik kötete nem csupán a nyelvészet és az irodalomtudomány kutatóinak lehet majd fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokan forgathatják haszonnal. A nagyszotar.nytud.hu címen elérhető online szótár mind a hat eddigi nyomtatott kötet teljes anyagát tartalmazza.

2017. február 2.

A Nagyszótár online változata itt érhető el.Más, illékonynak bizonyuló tudományos eredményekkel szemben A magyar nyelv nagyszótára az örökkévalóságnak készül” – mondta Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a kiadvány bemutatóján. Mint fogalmazott, a nyelv megértése, használata és művelése a szótárral kezdődik, ezért hatalmas a munka, amelyet a szótár készítőinek el kell végezniük:

„Törekedniük kell a teljességre, a tudományos szemlélet érvényesítésére, az értékmentésre és arra, hogy hiteles pillanatfelvétel készüljön a folyton változó nyelv állapotáról. Miközben tisztában vannak azzal is, hogy az élő nyelv tengerének minden cseppjét nem lehet megragadni, sem nyomtatott, sem digitális formában nem lehet teljesen megőrizni.” Lovász László emlékeztetett arra is: a Magyar Tudományos Akadémiát eredetileg a magyar nyelv művelésére alapították.

A sorozat hatodik kötete a d betűs anyag második, valamint az e és é kezdetű címszavak első felét tartalmazza. Kenesei István, a sorozatot gondozó MTA Nyelvtudományi Intézet vezetője elmondta: az új kötettel a sorozat oldalszáma hétezerre, az összes szócikk száma több mint 15 ezerre nőtt, utóbbiak összesen csaknem 50 ezer jelentésegységet tartalmaznak, 170 ezer példamondattal illusztrálva. A szótári címszavakat több mint 60 lektor ellenőrzi a tudomány legkülönfélébb területeiről.

Kenesei István és Lovász László a sorozat hatodik kötetével
(A szótár bemutatóján készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

A szótári rész 2107 szócikkben 2078 önálló, illetve 360 alcímszót, továbbá 87 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 7091 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 26 397 példamondat gazdagítja. A kötetben 270 alaki és 6 szócikkfejes utaló szócikk segíti az eligazodást.

„A nagyszótárak olyan egynyelvű, általános értelmező szótárak, amelyeknek történelmi távlatuk van. A szótárak készítői mindig korpusz alapján dolgoznak vagyis konkrét szövegeket gyűjtenek össze alapanyagként, és ezek adatainak elemzésével készítenek szócikkeket , valamint számos rétegnyelvből válogatnak a szépirodalomtól a köznyelven keresztül a szlengig” mondta el Ittzés Nóra, a sorozat főszerkesztője.

A 20 kötetesre tervezett teljes szótár százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz majd fel.

Az irodalmi és köznyelv szókincse mellett a szerkesztők bőségesen válogattak az archaikussá vált szavakból, a csoport‑ és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng szókészletéből is. A korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adják vissza az egyes szavak jelentéseit, és feldolgozták a frazeológia körébe tartozó állandósult szókapcsolatok meghatározott típusait is. A Nagyszótár nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, a szavak nyelvtani-szófaji elemzésében figyelembe veszi a legfrissebb grammatikai kutatások eredményeit.

A Nagyszótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy – mint szövegbázisra, korpuszra épülő szótár – konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiái leírását, és minden címszó valamennyi jelentését az 1772 és 2010 között keletkezett művekből álló szöveggyűjteményből kiválogatott példamondatokkal illusztrálja.

Az eseményen bemutatták A magyar nyelv nagyszótára online változatát is. Mint Merényi Csaba informatikus elmondta, a nagyszotar.nytud.hu címen elérhető online szótár mind a hat eddigi nyomtatott kötet teljes anyagát tartalmazza, egységesen kereshető formátumban, ingyenesen. Az online szótár használatát dinamikus súgó segíti, és a szócikkeken keresztül közvetlenül hozzá lehet férni a szótár alapjául szolgáló nyelvi adatbázisokhoz is.További információ

Ittzés Nóra, tudományos főmunkatárs

MTA Nyelvtudományi Intézet

Telefon: 3214-830/145