Gyermeket nevelő kutatók támogatása az Akadémián – kihirdették a pályázati eredményeket

Megszületett a döntés a gyermeket nevelő kutatóknak kiírt akadémiai pályázatról. Idén 43 kutatónak összesen 65 millió forintos keretből nyújt ösztöndíj-támogatást az MTA a tudományos munkához.

2023. március 22.

A Magyar Tudományos Akadémia 2023-ra ismételten meghirdette a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében létrehozott pályázatát, amelyet két kategóriában lehetett benyújtani. „Az MTA doktora” cím megszerzésére irányuló kérelmük benyújtásához a kutatóknak szükséges megírniuk akadémiai doktori értekezésüket: az értekezés megírásának támogatására pályázhattak a gyermeket nevelő kutatók az 1. kategóriában. A gyermeket nevelő kutatók tudományos reintegrációját segítendő 2. kategóriában pedig tudományos eredményeik publikálásának támogatására nyújthattak be pályázatot az érintettek.

Mindkét kategóriában olyan személyek pályázhattak, akiknek PhD-fokozatuk van, tagjai az MTA köztestületének, de még nem rendelkeznek „az MTA doktora” címmel, és nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelmük sem.

„Az MTA doktora” cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatására (1. kategória) a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók – nők és egyedülálló férfiak – nyújthatták be pályázatukat.

A tudományos eredmények publikálásának támogatására (2. kategória) pedig olyan kutatók esetében volt lehetőség, akiknek legkisebb gyermekük születésétől kevesebb mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig, illetve ha 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek.

Az előző évhez hasonlóan az 1. kategóriában pályázók bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók pedig bruttó 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatást nyerhettek el. A támogatás 2023. április 1. és 2024. március 31. között vehető igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban.

A pályázati felhívásra összesen 73 érvényes pályázat érkezett: 18 pályázatot az 1. kategóriában, 55 pályázatot pedig a 2. kategóriában nyújtottak be. A három nagy tudományterület – bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok – mindegyikéről érkeztek pályázatok.

A benyújtott pályázatokat az adott tudományterületek szakértőiből álló zsűri értékelte szakmai és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével, majd javaslatot tettek a támogatandó pályázókra. A zsűri javaslata alapján a nyertes pályázatokról az MTA főtitkára döntött. A pályázati felhívásban megadott 65 millió Ft-os keret az első kategóriában 11, a második kategóriában 32 pályázat támogatására adott lehetőséget.

Név

Tudományos osztály

A pályázat címe

Munkahely

1. kategória

Füzi-Rozsnyai Krisztina

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A közdolgok jogának közigazgatási jogi vonatkozásai

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Gesztelyiné Zsuga Judit

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Kis molekulasúlyú peptidek és proteolitikus metabolitok szerepe krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában

Debreceni Egyetem

Keszey Tamara Nóra

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A vevői tudás kezelése és vállalati teljesítmény implikációi

Budapesti Corvinus Egyetem

Kiss Viktória

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Társadalmi változások komplex multidiszciplináris vizsgálata a bronzkor első ezer évében (Kr. e. 2500-1500)

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Kundrát-Simon Edina

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Városi ökoszisztémák funkcionalitása: zöldfelület és légszennyezettség kapcsolata

Debreceni Egyetem

Sebe Krisztina

X. Földtudományok Osztálya

A Dél-Dunántúl neogén-kvarter szerkezetalakulása és földtani fejlődéstörténete

Pécsi Tudományegyetem

Tátrai Tünde

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Innovatív közbeszerzés

Budapesti Corvinus Egyetem

Türk Attila Antal

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A honfoglalás kori (10. sz.) régészeti hagyaték eurázsiai kapcsolatrendszere a korai magyar történelem szemszögéből

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Veszelka Szilvia

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Az agyi endotélsejtek szállítórendszereit célzó nanorészecskék átjutása a vér-agy gáton

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Vörös Judit

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Kétéltűek klasszikus és molekuláris taxonómiája, filogeográfiája és populációgenetikája három kontinensen.

Magyar Természettudományi Múzeum

Wilhelm Imola Mária

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A neurovaszkuláris egység szerepe agyi gyulladásos és metasztatikus folyamatokban

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

2. kategória

Ásványi Katalin

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Egy fenntarthatósági kurzus hosszú távú hatásmérése Q módszertannal

Budapesti Corvinus Egyetem

Boros Bianka

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Új dialógusok a filozófiai antropológia korai éveiből

-

Dörnyei Ágnes

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Lipid A molekulák kiméra tömegspektrumainak felismerése nem-vizes közegű kapilláris elektoforézissel kapcsolt tandem tömeg-spektrometria segítségével

Pécsi Tudományegyetem

Fazakas Csilla Tünde

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Az emlőkarcinóma eredetű exoszómák hatása a vér-agy gát endotélsejtjeire: a miRNS és az mRNS expressziós mintázat változásának szerepe az agyi áttétképzésben

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Fekete-Kertész Ildikó

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Problémaspecifikus ökotoxikológiai módszeregyüttes kidolgozása környezethatékonyság felmérésére egy Sc kinyerését célzó nanoszűrésen alapuló technológia esetében TiO2 gyártás savas hulladékából

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gallé Ágnes Anna

IV. Agrártudományok Osztálya

A glutation transzferázok regulációja és fény általi aktivációjuk szerepe

Szegedi Tudományegyetem

Garadnai Erika Csilla

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Zilahi János Az igaz vallasnak vilagos tüköre (1672) című vallási vitairatának kritikai forráskiadása

Országos Széchényi Könyvtár

Gráczer Éva Laura

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A PECAM-1 adhéziós fehérje mechano-transzdukciójának BRAF általi szabályozása humán endotél sejtekben

Semmelweis Egyetem

Hajnalné Nagy Szilvia Anett

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Gyermekkorban tapasztalt pozitív és negatív életesemények agyra gyakorolt hatásának vizsgálata modern mágneses rezonancia képalkotással

MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport

Horel Ágota Anna

IV. Agrártudományok Osztálya

Talajnedvesség változás és növényi válaszreakciók szőlőültetvényeken: Szemlecikk

Agrártudományi Kutatóközpont

Horváthné Vida Zsófia Viktória

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Smart City kutatások tudománytérképezése: kapcsolathálózati megközelítés a térben (Science Mapping of Smart City Research: Social Network Approach in Space)

MTA Könyvtár és Információs Központ

Káplár-Kodácsy Kinga

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Mentoring in higher education: a key to develop successful and sustainable mentoring networks

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Karner Orsolya Julianna

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Egyetemi hallgatók mentális egészsége

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Király Orsolya

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A videójátékokkal töltött idő, a játékfüggőség és a negatív tünetek (pl. depresszió, stressz) kapcsolata

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Koczka-Balogh Dóra Bianka

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A Sigma-1 receptor, mint új terápiás célpont a diabéteszes vesebetegségben

MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport

Kondorosiné Török Marianna

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A nemi hormonok akut vazorelaxáns hatásainak változása D-vitamin hiányban és PCOS kis állatmodelljében

Semmelweis Egyetem

Kozma-Bognárné Hajdu Anita

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Egy eukariótákban konzervált szerkezetű növényi ubikvitin proteáz enzim új szabályozó motívumának azonosítása molekuláris genetikai eszközökkel

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kulcsár Gabriella

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Bullying és cyberbullying: Kortárs bántalmazás a tudomány és a gyakorlat tükrében

Pécsi Tudományegyetem

Kurilla Anita

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A TKS4 fehérje és kötőpartnereinek diagnosztikai célú felhasználhatósága a vastagbélrákban

Természettudományi Kutatóközpont

Kutrovátz Kitti

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Inequalities in parental time perceptions - Insights from a Hungarian mixed method study

MTA-BCE Társadalom-epidemiológiai Kutatócsoport

Lázár Zsófia

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A kilégzett nitrogén-monoxid biomarker szerepe pulmonális hypertoniában

Semmelweis Egyetem

Lendvai Lilla

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Magyar anyák tapasztalatainak kvalitatív vizsgálata a COVID-19 világjárvány során 2020-2022

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Lengyel Edina

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Fitobentosz - fiziológia, szerkezet és funkció

Pannon Egyetem

London-Kozma Eszter Erika

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Agyi szövetek vizsgálata fény által felszabadítható neurotranszmitterekkel

MTA TTK SZKI Lendület Kémiai Biológia Kutatócsoport

Mészáros-Kapuy Orsolya

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Celluláris stressz indukálta élet-halál közötti döntés vizsgálata gyulladásos bélbetegségben - egy rendszer-biológiai megközelítés

Semmelweis Egyetem

Németh Eszter

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A genomi mutagenezis transzkripciós és replikációs aszimmetriája

Természettudományi Kutatóközpont

Nonn Mária Melinda

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

,,One-pot" Pd-Katalizált arilfluorozási technikák alkalmazása funkcionalizált, sztereocentrumokban gazdag ciklusos aminosav-származékok szelektív szintéziseire

Természettudományi Kutatóközpont

Pálinkás Hajnalka Laura

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A DNS hibajavító útvonalak perturbálásának hatása az uracil-DNS metabolizmusra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pilkhoffer Mónika Éva

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a dualizmus korában

Pécsi Tudományegyetem

Pogácsás Anett

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A szerzői jog természete és annak hatása a jogterület hatékonyságára

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Telek-Haberberger Andrea

V. Orvosi Tudományok Osztálya

A szeptinek szerepe a vázizom működésében.

Debreceni Egyetem

Török Éva

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A vis maior fogalmának XXI. századi keretei a szerződési jogban

Debreceni Egyetem