Az avarok, Bizánc és Itália – könyvbemutató az Akadémián

Milyen hatások ösztönözték az eurázsiai sztyeppe nomád népe, az avarok kulturális fejlődését? Miként járultak hozzá az Avar Kaganátus anyagi kultúrájához a bizánci és az itáliai kapcsolatok? Ezekre a kérdésekre válaszol legújabb, angol nyelvű kötetében Bálint Csanád régész, az MTA rendes tagja.

2019. június 7.

A Kr. u. 6–8. században a Kárpát-medencét uraló, sztyeppei származású nép, az avarok nyomai megtalálhatók a Dunántúlon, az Alföldön, valamint Erdélyben is. Az egyes területek meglehetősen eltérő képet mutatnak annak alapján, hogy a régészeti leletekben milyen erősen van jelen a bizánci, illetve az itáliai hatás.

A fotóra kattintva a könyvbemutatóról készült képgaléria nyílik Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

„A Dunántúlon – ahogy az várható is – szép számmal találhatók a nyugati és a déli kapcsolatokra vonatkozó bizonyítékok. Az avarok és az itáliai langobárdok között szoros kapcsolatok voltak” – mondta az mta.hu-nak Bálint Csanád. Az akadémikus szerint meglepő, hogy bár földrajzi elhelyezkedése alapján arra lehetne számítani, hogy Erdélyben erős a bizánci hatás, valójában ott a bizáncihoz képest még a nyugati, germán eredetű tárgyi emlékek is meghatározóbbak.

Bálint Csanád The Avars, Byzantium and Italy című könyvének újdonságát elsősorban ez, a régiók elkülönítése, azok egyes jellegzetességeinek kiemelése és mindezek módszertani tanulságainak vizsgálata, valamint az itáliai kapcsolat kimutatásajelenti.

A magyar régész könyvével egy időben mutatták be az osztrák Walter Pohl 1989-ben megjelent, világszerte használt monográfiájának újraírt kiadását. „A könyv alapműnek számít, az új kiadás szemléletében a változást a szélesebb értelemben vett kulturális megközelítés adja – mondta Bálint Csanád. Szerinte az, hogy két ország két kutatójától egyszerre jelentek meg angol nyelvű könyvek az avarokról, jól mutatja, hogy az európai régészszakma nagy érdeklődéssel fordul a téma felé. – Ez nem csoda, hiszen az avarok 250 évig töltöttek be meghatározó szerepet Európa történelmében. Hetven-nyolcvanezer avar sírt ismerünk, ennél több csak a merovingoktól maradt ránk” – mondta az akadémikus.

A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnökség is támogatta.


Csanád Bálint
The Avars, Byzantium and Italy
A Study in Chorology and Cultural History
Varia Archaeologica Hungarica 31, Budapest 2019

Walter Pohl
The Avars. A Steppe Empire in Central Europe, 567-822
Cornell University Press,
Ithaca and London 2018