Az anyag eredetének nyomában – nemzetközi konferencia Budapesten

Július 31. és augusztus 5. között nemzetközi konferencia zajlik Budapesten, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szervezésében. A rendezvény célja a kémiai elemek keletkezésével kapcsolatos mai álláspontok összegzése, az új kutatási eredmények bemutatása.

2016. augusztus 1.

A kémiai elemek atommagjainak többsége egykori csillagok belsejében született. E tankönyvekből is ismert állítás sok részlete azonban a mai napig nem teljesen tisztázott. Nem tudni pontosan, hogy az óriáscsillagok életük egyes fázisaiban milyen arányban termelnek, majd szórnak szét különböző elemeket a csillagközi térbe. Az sem világos, mely izotópok milyen környezetben keletkeznek, és hogy a csillagközi térben hol és mekkora koncentrációban fordulnak elő.

Pedig a különféle anyagok meghatározzák a keletkező égitestek összetételét, az egyes molekulák gyakoriságát, az égitestek belső hőtermelését és számtalan további tényezőt. Ezek nemcsak a bolygók jellemzőire, hanem az élet rajtuk való kialakulásának esélyeire is hatással vannak.

A Torino Workshop csillagászati konferencia posztere Forrás: MTA CSFK

Augusztus első hetében 75 szakember tartózkodik Budapesten, az európai államok mellett az USA-ból, Új-Zélandról és Indiából, hogy választ találjon a fenti kérdésekre. Az egyhetes konferencia a Torino Workshop címen indult sorozat immár 12. rendezvénye (The XII Torino workshop and IV CSFK Astromineralogy workshop), de ez az első alkalom, hogy a találkozónak Kelet-Európa – azon belül Magyarország – ad otthont. A tudományos konferencia fő témája az úgynevezett aszimptotikus óriáscsillagok nehézelem-termelése, valamint a meteoritokban azonosítható, az ősi Naprendszerről árulkodó jelek vizsgálata.

Tudományágak találkozója

A különböző témakörök összekapcsolódását jól mutatja, hogy a részt vevő kutatók között csillagszerkezetet és csillagfejlődést vizsgálók, asztrofizikusok, nukleáris reakciókat elemző szakemberek és meteoritkutatók egyaránt megtalálhatók. A találkozó egyik célkitűzése, hogy kirajzolja a csillagok elemgyártása köré szerveződő interdiszciplináris kutatások újabb irányait – részben Magyarország közreműködésével. A rendezvény egyik fő szervezőjének, az MTA Lendület programja keretében hazánkban dolgozó Maria Lugarónak célja, hogy nemzetközi élvonalbeli szakembereket hozzon Budapestre, és erősítse a kapcsolódó hazai kutatásokat. A rendezvényen többek között az alábbi témákban hangzik el előadás:

  • Trevor Ireland, a Meteoritical Society alelnöke áttekintést ad arról, hogy miként lehet a meteoritokból rekonstruálni a születő Naprendszer jellemzőit;
  • Andrew Davis (Chicago Centre for Cosmochemistry) a meteoritokban talált vas és nikkel újonnan megismert tulajdonságairól számol be;
  • Szabó Róbert (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet) a Kepler űrtávcső magyar közreműködésű munkáiról ad áttekintést;
  • Giuseppe Tagliente (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) a CERN-ben végzett nukleáris asztrofizikai munkákat ismerteti;
  • Hegedüs Tibor (Bajai Obszervatórium) bemutatja a hazánkban nemrég felfedezett Csátalja-meteoritot.

A konferenciát a nemrég elhunyt Prof. Ernst Zinner (1937–2015) emlékének ajánlják a szervezők, aki a meteoritok és a bennük található, csillagokból származó anyagok megismerése terén ért el úttörő eredményeket.

A konferenciát az MTA CSFK, az ott működő Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport, valamint az Asztrofizikai és Geokémiai Laboratórium szervezi, továbbá támogatja az USA Joint Institute for Nuclear Astrophysics (JINA), az olasz Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Konferencia Pályázata.

A konferencia honlapja itt érhető el.

Kapcsolódó linkek

További információ

Kereszturi Ákos, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

kereszturi.akos@csfk.mta.hu