Az MTA pályázatai

Támogatott kutatócsoporti pályázat 2017-2022

A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló, 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdésének l) pontja, 17. § (3) bekezdése, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban MTA) Alapszabálya 47. § (1)–(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot ír ki kutatócsoport-támogatás elnyerésére. 2017-ben 70-80 új kutatócsoport támogatására nyílik lehetőség.

TOVÁBB