A lekérdezés folyamatban...
loading...

Székfoglaló beszédek

   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 215 találat

Ács J. Zoltán külső tag:
Vállalkozás és filantrópia a XXI. században (2014. 02. 12)
 
Antus Sándor rendes tag:
Az oxigén-heterocikusokhoz kapcsolódó kutatásaim négy évtizede (2004. 10. 19)
 
Bálint Csanád rendes tag:
"Mi" az Avar? (2010. 05. 03)
Analógiák a nagyszentmiklósi kincsen „belül” és „kívül” (2002. 01. 17)
 
Balla György rendes tag:
A hemstressz szerepe az érbetegségek kórlefolyásában. Adaptációs mechanizmusok. (2017. 03. 22)
Az érrendszer védelmi rendszere: a hem-hemoxigenáz-ferritin rendszer (2011. 04. 20)
 
Balogh János :
A Gondwana-elemek és az óceániai fauna kialakulása (1978. 05. 02)
A talajzoológia feladatai (1967. 04. 19)
 
Bárdossy András külső tag:
A változékonyság szerepe a hidrológiában (2013. 11. 15)
 
Barna Balázs rendes tag:
"A reaktív oxigén fajták és az antioxidánsok komplex szerepe a növényi betegség-ellenállóságban" (2013. 11. 22)
 
Barnabás Beáta Mária rendes tag:
A pollentől a termésig (2013. 12. 04)
 
Barrow, Paul A. tiszteleti tag:
Novel approaches to infection control (2013. 10. 04)
 
Bayer József rendes tag:
A globalizáció politikai dinamikája (2004. 12. 08)
 
Bedő Zoltán rendes tag:
Mindennapi kenyerünk a multidiszciplináris növénynemesítés tükrében (2005. 01. 26)
 
Békés Ferenc külső tag:
A "sütőipari minőség" fogalomfejlődése a gabonakémia születésétől napjainkig a gabonavegyész szemével (2014. 02. 14)
 
Bélyácz Iván rendes tag:
Van-e még szerepe a benső értéknek a befektetések piaci árazásában? (2010. 05. 03)
A kockázat szerepének változása az érték számításában (2004. 11. 22)
 
Bérces Tibor :
A gyökreakciók sokszínű világa: a reakciók kinetikája és termokémiája (1998. 11. 17)
Az oldószer- és geometriai-relaxáció által indukált kettős lumineszcencia egységes modellje (1994. 04. 19)
 
sir Berridge, Michael John tiszteleti tag:
Calcium signaling, memory and Alzheimer disease (2014. 05. 21)
 
Biró László Péter rendes tag:
Atomi vastagságú anyagok (2013. 11. 27)
 
Bitay Enikő külső tag:
Anyagtudományi kutatások és a műszaki tudományok művelése Erdélyben (2017. 02. 20)
 
Bitskey István rendes tag:
Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában (2013. 09. 16)
A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban (2004. 10. 14)
 
Blaskó Gábor rendes tag:
17 év az EGIS Gyógyszergyár kutatás-fejlesztésének az élén (2007. 11. 13)
 
Bóna István :
A magyarok és Európa a IX-X. században. (Történeti-régészeti megfigyelések és észrevételek.) (1999. 03. 18)
Longobárdok Pannóniában (történeti és régészeti áttekintés) (1991. 11. 07)
 
Borhy László rendes tag:
Brigetio – Egy pannoniai határváros társadalma és kultúrája (2013. 12. 05)
 
Bozó László rendes tag:
A levegőkörnyezet állapotának értékelése: új kihívások és lehetőségek (2013. 10. 22)
 
Buday László rendes tag:
Növekedési faktorok jelátviteli pályái: van még mit felfedezni? (2013. 12. 10)
 
Burger Kálmán rendes tag:
Biológiai hatású makromolekulák és kismolekulájú modelljeik fémion-koordinációja (1993. 09. 21)
Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája, új vizsgáló módszer az oldatkinetikában (1990. 09. 18)
 
Czigány Tibor rendes tag:
"Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele avagy az anyag hal(l)hatatlan hangja" (2013. 10. 03)
 
Csaba László rendes tag:
Átmenettan és közgazdaságtan. Mit adott az átalakulás kutatása a közgazdaság-tudományhoz? (2013. 11. 26)
Módszertan és relevancia a közgazdaságtanban (2007. 05. 07)
 
Cságoly Ferenc rendes tag:
Környezetünk állapota és az építészet felelőssége (2014. 04. 10)
 
Cseh-Szombathy László rendes tag:
Ellentmondó tendenciák a párkapcsolatok stabilitásának-instabilitásának alakulásában (2002. 01. 21)
A társadalmi normák változásának szerepe a családi élet alakulásában (1994. 03. 24)
 
Csermely Péter rendes tag:
Hogyan tudjuk megváltoztatni a bennünk lévő, és a minket körülvevő hálózatokat? (2014. 02. 11)
 
Csiba László levelező tag:
Klinikai és klinikopathológiai vizsgálatok a stroke-ban és a stroke rizikóbetegségeiben (2016. 12. 14)
 

215 találat