Maróth Miklós akadémikus az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot irányító testület elnöke

Öt évre Maróth Miklóst, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnökét nevezte ki az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság Irányító Testülete elnökének Orbán Viktor miniszterelnök.

2019. augusztus 1.

Mint ismert, az Országgyűlés július 2-án elfogadta a hazai kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosítását. Ennek nyomán 2019. augusztus 1-jével központi költségvetési szervként létrehozta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárságot.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság fő döntéshozó szerve az Irányító Testület, mely 13 főből áll. Az Irányító Testület vezetője az elnök, akit a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter közös javaslatára a miniszterelnök nevez ki. Az Irányító Testület elnökön felüli tagjai közül hat főt a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, hat főt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javasol azzal, hogy az Irányító Testület tagjainak kétharmada a tudomány művelői közül kerüljön ki. Az Irányító Testület tagjait a miniszterelnök nevezi ki.

Az ELKH Irányító Testületének elnöke Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, akadémikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító dékánja.

A testületbe az Akadémia elnöke által felkért tagok:

Ádám Veronika, az MTA rendes tagja, Bokor József, az MTA alelnöke, rendes tagja, Borhy László, az MTA rendes tagja, rektor, Borsos Balázs, az MTA levelező tagja, Freund Tamás, az MTA alelnöke, rendes tagja, Pálfy Péter Pál, az MTA rendes tagja.

Az ITM minisztere által felkért testületi tagok:

Mezei Ferenc, az MTA rendes tagja, Horváth Zita egyetemi tanár, Grűner György, az MTA külső tagja, Sótonyi Péter, az MTA doktora, rektor, Gáspár Péter, az MTA levelező tagja, Kellermayer Miklós, az MTA doktora.