Előadások a magyar történelemről a Bécsi Egyetemen

Nagy sikerrel zárult az a - többek között a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete kezdeményezésére létrejött - előadássorozat a Bécsi Egyetemen, amelynek keretében magyar történészek beszéltek a magyar történelem egy-egy fontos eseményéről, meghatározó korszakáról. A tavaly ősszel az MTA BTK főigazgatója, Fodor Pál előadásával kezdődött rendezvénysorozatot rendszeresen telt ház előtt tartották. Az angol és német nyelvű sorozatban volt szó egyebek mellett az Árpádok-koráról, a Mohitól Mohácsig tartó időszakról, vagy a polgárosodás koráról. Idén Romsics Ignác akadémikusnak a két világháború közötti Magyarországáról szóló előadásával folytatódott a sorozat. Ezt követően Borhi László, az MTA doktora hazánknak és Kelet-Európának a Szovjet birodalmon belül betöltött szerepét ismertette. Pók Attila, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója pedig a Kádár-korszak 1957-től 1990-ig tartó történetét foglalta össze.

2018. február 8.