Poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló támogatás

Poszt-COVID jelenségek kutatására irányuló támogatás

Az MTA küldetésében vállalt szerepei teljesítésének egyik eleme a mindenkori kiválóságon alapuló pályázati rendszer működtetése. A társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokra adandó válaszok csak a tudományos tények ismerete révén, a tudomány legfrissebb eredményeinek figyelembevételével vezethetnek hatékony, fenntartható megoldásokhoz.
A koronavírus (COVID-19) okozta post-covid jelenségek vizsgálata, illetve az ezirányú alapkutatások támogatása a vírus okozta nehézségek miatt időszerű, ezért a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke a post-COVID jelenségekkel kapcsolatos kutatások támogatására nagy kockázatú pályázatot hirdetett.
Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők a nemzetközi gyakorlat szerint az olyan tudományos áttöréssel, jelentős, kimagasló eredményekkel kecsegtető kutatások és megoldások, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása valamely okoknál fogva komoly kockázatot jelenthet.
A pályázat célja olyan kutatások támogatása, melyek a koronavírus (COVID-19) okozta post-COVID jelenségek miatt fellépő egészségügyi, gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat.

Áttörő, eredeti kutatási ötlettel rendelkező kutatók pályázhatnak (egyénileg vagy kutatócsoporttal) a tudományok minden területéről, tudományos hátterüknek és életkoruknak megfelelő kutatási tervvel Magyarországi kutatóhelyekről. A kutatási témának olyan, a post-COVID jelenségekkel foglalkozó kérdést kell felvetnie, amelynek megoldása szokatlan megközelítést mutat és áttörő, hiánypótló eredményt ígér.
A pályázatok benyújtása és értékelése két ciklusban történt, a támogatási nyert kutatók 2021. december 1. és 2022. április 1-től kezdhették meg a munkájukat. A teljes támogatási időszak maximum 2 év és a második év támogatásának feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése.