Nemzeti Víztudományi Program

Szűcs Péter: Az esőcsepptől a forrásvízig – székfoglaló előadás

Szűcs Péter széles körű tudományos munkássága a hidrogeológiai modellezés megbízhatósági kérdéseihez, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelméhez, az ásvány- és gyógyvíz-, valamint hévízkészletek feltárásához és hasznosításához, továbbá a regionális léptékű, sok esetben határon átnyúló, felszín alatti áramlási rendszerek vizsgálatához kapcsolódik.

Szűcs Pétert az MTA 195. Közgyűlése 2022. május 3-án levelező taggá választotta. Szűcs Péter székfoglaló előadását 2023. január 24-én tartotta meg az MTA Székház Nagytermében.A Székfoglaló előadáson készült fotók itt tekinthetők meg. 

A székfoglaló előadás bemutatja Szűcs Péter három és fél évtizedes kutatói munkájának főbb állomásait és eredményeit a hidrogeológia területén. Kezdetben a tudományos munka fókusza elsősorban különböző célú hidrogeológiai modellezési eljárások fejlesztéséhez kötődött. Az MTA doktora cím megszerzése (2009) óta kutatási témái egyre átfogóbbá, a földrajzi léptéket illetően egyre inkább regionálissá, sokszor határon átnyúlóvá is váltak. A kutatási témák sokszínűsége jól jellemzi azokat az általános trendeket és kihívásokat, amelyekkel manapság a felszín alatti vizekkel foglalkozó szakemberek szembesülnek munkájuk során itthon és külföldön. A láthatatlan természeti erőforrásnak tekinthető felszín alatti vizek esetében különösen fontos, hogy a kutatási eredmények jól interpretálhatók legyenek a szakmai döntéshozók számára. A bemutatott kutatási eredmények is megerősítik azt, hogy a földi vízkörforgalom dinamikája és összetettsége egyre inkább igényli, hogy ne csak egy-egy elemmel foglalkozzanak részleteiben a szakemberek, hanem feltárják a rendszer egészét és a benne lévő kölcsönhatásokat. Csak ilyen szemlélettel biztosítható a biztonságos és fenntartható vízellátás hazánkban vagy bárhol a világban.