Nemzeti Víztudományi Program

Légkör-bioszféra kölcsönhatások

Nyomtatott és digitális változatban is megjelent a Légkör-bioszféra kölcsönhatások című kötet az Akadémiai Kiadónál, melynek szerzői Bozó László, Haszpra László, Horváth László, Mészáros Ernő (szerkesztő) és Molnár Ágnes.

2022. március 8.

A kötet célja a biogeokémiai körforgalom légkör és bioszféra közötti ágának bemutatása. A környezetünkben különböző halmazállapotokban található víz a légkör kémiai és termodinamikai folyamatainak szabályozásában is meghatározó jelentőségű, így a kötetben ennek fontos vonatkozásairól is részletes áttekintést adunk.

A víz egy önálló fejezetet is kapott a könyvben, A víz szerepe az élet fenntartásában címmel.

A fejezet az alábbi témákat járja körül:

- A víz körforgalma a Föld-rendszerben

- Biogén kondenzációs és jégmagvak

- A nedves ülepedés szerepe az ökoszisztémák anyagforgalmában

- Hidrometeorológiai folyamatok változásai térségünkben

https://akademiai.hu/ptudx00298-legkor-bioszfera-kolcsonhatasok.html