Nemzeti Víztudományi Program

Közzétették az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 2020-as jelentését

Az ENSZ közzétette a fenntartható fejlődés érdekében kitűzött célok (Sustainable Development Goals) eléréséhez vezető intézkedésekről, a világ helyzetéről szóló 2020-as beszámolóját. A világszervezet 2015-ben fogalmazta meg a szegénység felszámolása, a klímaváltozás elleni harc és az igazságtalanság elleni küzdelem érdekében kitűzött 17 célt, melyből a 6. pont a tiszta víz kérdését érinti.

2020. július 27. Dovicsin-Péntek Csilla

Kétségtelen, hogy világunk, és a jövő évtizedek kiemelkedő kérdése, egyben konfliktusforrása is lesz a tiszta víz, annak hiánya, illetve elérhetősége minden ember számára. Éppen ezért számos program indult bolygónk vízkincsének megőrzésére, a víz minőségének vizsgálatára, a fenntartható vízgazdálkodás elősegítésére.

Ahogy a most megjelent ENSZ jelentés is írja, a koronavírus krízis még inkább ráirányította a világ figyelmét, hogy mennyire fontos a megfelelő higiénés feltételek biztosítása mindenhol, és ennek kulcs momentuma a tiszta víz rendelkezésre állása. A világban ma is sokmillió ember él közegészségügyi szempontból nagyon rossz körülmények között, és ez nagyban megnehezíti egy világjárvány megfékezését.


Forrás: Sustainable Development Goals Overview
A tanulmány kiemeli, hogy a tiszta víz kérdése nem csak az egészség, de a szegénység felszámolása, a biztonságos élelmiszeripar, a béke és az emberi jogok biztosítása, az egészséges ökoszisztémák fenntartása, és az oktatás szempontjából is kiemelten fontos. Ugyanakkor a világ országai számtalan kihívással néznek szembe a vízszennyezés, a vízhiány, a határokon átnyúló vízgyűjtők, a romló állapotú vízi ökoszisztémák miatt. Számos országban messze nem elegendő az intézkedések mértéke, és ha nem történik radikális változás, a fenntarthatósági célok 6. pontja 2030-ra nem fog megvalósulni.

Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományi Programja éppen azzal a céllal indult el 2017-ben, hogy a kormányzati Nemzeti Vízstratégiával összhangban, napjaink legégetőbb vízhez kapcsolódó feladataira koncentráljon, és azokra kínáljon kutatási eredményeken alapuló megoldási javaslatot, illetve megfelelő szakmai hátteret, minden érintett bevonásával. A program multidiszciplinárisan igyekszik megközelíteni a kérdést, a mérnökitől az ökológián át a társadalomtudományokig terjedő témaköröket átölelve, hiszen ezek a komplex problémák csak széleskörű tudományos összefogással oldhatók meg.