Nemzeti Víztudományi Program

Hatott-e a javuló vízminőség a halállományra a Balaton rehabilitációja során?

A Limnológiai Intézet kutatóinak nemrég megjelent tanulmánya a Balaton rehabilitációjának mintegy 20 éves időszakában vizsgálta a biomassza mennyiségét a tóban, és arra kereste a választ, hogy milyen hatással voltak a megfigyelhető tendenciák a tó halállományának változásaira.

2020. szeptember 14.

Az eutrofizáció, máséven vízvirágzás kontrollálása napjaink egyik legnagyobb kihívása, ha a természetes vizek védelméről van szó. A természetes és mesterséges vizekben egyaránt előforduló folyamatban a tápanyag feldúsulásának következtében káros mértékben szaporodnak el az algák és különféle vízinövények. Bár a folyamat természetesen is megfigyelhető, az emberi eredetű vízszennyezés jelentősen felgyorsíthatja azt. Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton az 1960-as és 1990-es évek között olyan mértékű antropogén foszforterhelésnek volt kitéve, hogy erős eutrofizáció indult meg benne, a víz minősége jelentősen romlott. Szerencsére a döntéshozók felismerték a helyzet komolyságát, és egy összetett rehablilitációs programnak köszönhetően sikerült visszaszorítani a tó foszforterhelését, így a Balaton visszatérhetett a korábbi mezo-eutróf állapotába. Egy új kutatás az oligotofizációs, vagyis a fent leírt rehabilitációs folyamat során, 2001 és 2017 között vizsgálta a tó fito- és zooplankton biomasszájának változását, és ezeket a hosszú távú adatokat, és tendenciákat igyekezett összevetni a halállomány alakulásával.

A kutatás során megfigyelték, hogy a fito- és zooplankton biomassza arányosan csökkent az oligotrofizációval, azonban a fitoplankton mennyiség egy szintje alatt a zooplankton mennyiség nem csökkent tovább. Ennek oka, hogy a zooplanktonok számára tápanyagot jelentő kisméretű fitoplanktonok aránya kevésbé csökkent, mint a nagyobb méretűeké. Ezzel összefüggően a kutatók azt találták, hogy a globális trendektől eltérően, a vízminőség javulása, és az ezzel együtt járó fito- és zooplantkon arány változása nem indukálta a halállomány csökkenését. A teljes cikk a következő linken olvasható:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-020-04384-x